Wykaz publikacji wybranego autora

Piotr Rusiniak, mgr inż.

pracownik inżynieryjno-techniczny

Wydział Geologii, Geofizyki i Ochrony Środowiska
WGGiOŚ-khgi, Katedra Hydrogeologii i Geologii Inżynierskiej

[dyscyplina wiodąca] dziedzina nauk inżynieryjno-technicznych / inżynieria środowiska, górnictwo i energetyka


Identyfikatory Autora Informacje o Autorze w systemach zewnętrznych

ORCID: 0000-0001-6699-2282

ResearcherID: M-2702-2017

Scopus: 57196244716

System Informacyjny AGH (SkOs)

Liczba pozycji spełniających powyższe kryteria selekcji: 26, z ogólnej liczby 26 publikacji Autora


1
 • [artykuł w czasopiśmie, 2019]
 • TytułA probabilistic approach to assessment of the quality of drinking water
  AutorzyKatarzyna WĄTOR, Ewa KMIECIK, Adam POSTAWA, Piotr RUSINIAK
  ŹródłoGeologos [Dokument elektroniczny]. — Czasopismo elektroniczne. — 2019 vol. 25 iss. 3, s. 249–254. — tekst: http://www.geologos.com.pl/pdf/Geologos-25-3-08-Wator.pdf
2
 • [referat, 2019]
 • TytułAnaliza korelacji pomiędzy wielkością wydobycia wód leczniczych a zmianami ich składu chemicznego : [streszczenie]
  AutorzyKatarzyna WĄTOR, Ewa KMIECIK, Piotr RUSINIAK
  ŹródłoVII konferencja Chemometria i metrologia w analityce [Dokument elektroniczny] : 6–8 marca 2019, Poznań / Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu. Wydział Chemii. Pracownia Analizy Spektroskopowej Pierwiastków, Zespół Chemometrii i Metrologii Komitetu Chemii Analitycznej PAN, Instytut Ekspertyz Sądowych im. prof. dra Jana Sehna w Krakowie. — [Poznań : Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu], [2019]. — S. [78]
3
 • [referat, 2017]
 • TytułAnaliza zróżnicowania składu chemicznego wód przeznaczonych do spożycia z wykorzystaniem analizy czynnikowej
  AutorzyPiotr RUSINIAK, Katarzyna WĄTOR, Ewa KMIECIK, Adam POSTAWA
  ŹródłoChemometria i metrologia w analityce [Dokument elektroniczny] : VI konferencja : 01-03.03.2017 Poznań / Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu. Wydział Chemii. Pracownia Analizy Spektroskopowej Pierwiastków, Zespół Chemometrii i Metrologii Komitetu Chemii Analitycznej PAN, Instytut Ekspertyz Sądowych im. prof. dra Jana Sehna w Krakowie. — [Poznań : s. n.], 2017. — S. [77]
4
 • [artykuł w czasopiśmie, 2017]
 • TytułDeterministic and probabilistic approaches to the denomination of the hydrochemical type of potentially medicinal groundwater from the ”Zdrój Główny” intake (Krzeszowice, Poland)
  AutorzyPiotr RUSINIAK, Katarzyna WĄTOR, Janusz Plata
  ŹródłoGeology, Geophysics & Environment / Akademia Górniczo-Hutnicza im. Stanisława Staszica w Krakowie. — 2017 vol. 43 iss. 4, s. 303–309. — tekst: http://journals-1bg-1agh-1edu-1pl-1ftlf1r4g001c.wbg2.bg.agh.edu.pl/GEOLOGY/2017.43.4/geol.2017.43.4.303.pdf
5
 • [referat, 2018]
 • TytułDobowe zmiany stężeń wybranych metali w wodzie z sieci wodociągowej
  AutorzyKatarzyna WĄTOR, Adam POSTAWA, Ewa KMIECIK, Piotr RUSINIAK, Anna MIKA
  Źródło„Analiza specjacyjna – możliwości i kierunki rozwoju” : konferencja : Poznań, 1–2 marca 2018. — [Poznań : s. n.], [2018]. — S. [64]
6
 • [referat, 2019]
 • TytułEkstrakcja germanu z zasadowego roztworu zawierającego jony metali ciężkich z możliwością regeneracji ługu
  AutorzyAndrzej PIOTROWICZ, Stanisław PIETRZYK, Piotr RUSINIAK
  ŹródłoTYGIEL 2019 : „interdyscyplinarność kluczem do rozwoju” : XI interdyscyplinarna konferencja naukowa : Lublin, 23-24 marca 2019 r. : abstrakty / red. Barbara Wrzyszcz, Ewelina Chodźko, Kamil Maciąg. — Lublin : Fundacja na rzecz promocji nauki i rozwoju TYGIEL, 2019. — S. 213
7
 • [fragment książki, 2019]
 • TytułEkstrakcja germanu z zasadowego roztworu zawierającego jony metali ciężkich z możliwością regeneracji ługu
  AutorzyAndrzej PIOTROWICZ, Stanisław PIETRZYK, Piotr RUSINIAK
  ŹródłoPostępy w badaniach fizykochemicznych - wybrane zagadnienia [Dokument elektroniczny] / red. Zbigniew Czyż. — Lublin : Wydawnictwo Naukowe TYGIEL, 2019. — S. 145–157
8
 • [referat, 2019]
 • TytułHydrogeochemical characteristic of ground water in the Turkana county (Africa)
  AutorzyPiotr RUSINIAK, Klaudia SEKUŁA, Katarzyna WĄTOR, Piotr Stopa
  ŹródłoCAGG-AGH-2019 [Dokument elektroniczny] : “Challenges in Applied Geology and Geophysics: 100textsuperscript{th} anniversary of applied geology at AGH University of Science and Technology” : international scientific conference : 10-13 September 2019, Kraków : book of abstracts / eds. Jadwiga Jarzyna, Paulina Krakowska-Madejska, Anna Sowiżdżał ; AGH. — Kraków : AGH University of Science and Technology, cop. 2019. — S. [1-2]
9
 • [artykuł w czasopiśmie, 2020]
 • TytułHydrogeochemistry and related processes controlling the formation of the chemical composition of thermal water in Podhale Trough, Poland
  AutorzyKlaudia SEKUŁA, Piotr RUSINIAK, Katarzyna WĄTOR, Ewa KMIECIK
  ŹródłoEnergies [Dokument elektroniczny]. — Czasopismo elektroniczne. — 2020 vol. 13 iss. 21 art. no. 5584, s. 1–20. — tekst: https://www.mdpi.com/1996-1073/13/21/5584/pdf
10
 • [artykuł w czasopiśmie, 2020]
 • TytułImpact of the landfill of ashes from the smelter on the soil environment: case study from the South Poland, Europe
  AutorzyAnna TWARÓG, Magdalena MAMAK, Henryk SECHMAN, Piotr RUSINIAK, Ewelina Kasprzak, Krzysztof Stanek
  ŹródłoEnvironmental Geochemistry and Health. — 2020 vol. 42 iss. 5, s. 1453–1467. — tekst: https://link.springer.com/content/pdf/10.1007%2Fs10653-019-00435-y.pdf
11
 • [artykuł w czasopiśmie, 2020]
 • TytułInorganic chromium speciation in geothermal water of the Podhale Trough (Southern Poland) used for recreational purposes
  AutorzyPiotr RUSINIAK, Katarzyna WĄTOR, Ewa KMIECIK
  ŹródłoEnergies [Dokument elektroniczny]. — Czasopismo elektroniczne. — 2020 vol. 13 iss. 14 art. no. 3531, s. 1–17. — tekst: https://www.mdpi.com/1996-1073/13/14/3531/pdf
12
 • [artykuł w czasopiśmie, 2020]
 • TytułMethodological aspects concerning sampling and determination of total selenium and selenium species in geothermal waters
  AutorzyPiotr RUSINIAK, Anna Ruszczyńska, Katarzyna WĄTOR, Ewa Bulska, Ewa KMIECIK
  ŹródłoBulletin of Geography. Physical Geography Series. — 2020 no. 18, s. 5–16. — tekst: https://apcz.umk.pl/czasopisma/index.php/BOGPGS/article/view/30490/25900
13
 • [referat, 2018]
 • TytułMigration of antimony from polyethylene terephthalate bottles to water samples during their storage
  AutorzyKMIECIK E., RUSINIAK P., WĄTOR K.
  ŹródłoWater JPI 2018 Conference [Dokument elektroniczny] : emerging pollutants in freshwater ecosystems : 6–7th of June Helsinki, Finland : abstract book. — [Helsinki : s. n.], [2018]. — S. 16–17
14
 • [fragment książki, 2018]
 • TytułMożliwości oceny błędów powstających w trakcie oznaczeń a wartości metali w wodach przeznaczonych do spożycia
  AutorzyAdam POSTAWA, Katarzyna WĄTOR, Piotr RUSINIAK
  ŹródłoZaopatrzenie w wodę, jakość i ochrona wód / red. Zbysław Dymaczewski, [et al.]. — Poznań : Polskie Zrzeszenie Inżynierów i Techników Sanitarnych. Oddział Wielkopolski, 2018. — S. 329–330
15
 • [artykuł w czasopiśmie, 2019]
 • TytułMożliwości oceny błędów powstających w trakcie oznaczeń zawartości metali w wodach przeznaczonych do spożycia
  AutorzyAdam POSTAWA, Katarzyna WĄTOR, Piotr RUSINIAK
  ŹródłoTechnologia Wody. — 2019 nr 5, s. 38–42
16
 • [artykuł w czasopiśmie, 2017]
 • TytułOcena stabilności stężeń siarkowodoru w wodach leczniczych ze „Zdroju Głównego” w Krzeszowicach
  AutorzyPiotr RUSINIAK, Janusz Plata, Katarzyna WĄTOR, Ewa KMIECIK
  ŹródłoTechnika Poszukiwań Geologicznych. Geotermia, Zrównoważony Rozwój. — 2017 R. 56 z. 1, s. 75–87
17
18
 • [referat, 2019]
 • TytułSzacowanie niepewności pomiaru metodą empiryczną z zastosowaniem różnych schematów analizy : [streszczenie]
  AutorzyPiotr RUSINIAK, Katarzyna WĄTOR, Ewa KMIECIK
  ŹródłoVII konferencja Chemometria i metrologia w analityce [Dokument elektroniczny] : 6–8 marca 2019, Poznań / Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu. Wydział Chemii. Pracownia Analizy Spektroskopowej Pierwiastków, Zespół Chemometrii i Metrologii Komitetu Chemii Analitycznej PAN, Instytut Ekspertyz Sądowych im. prof. dra Jana Sehna w Krakowie. — [Poznań : Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu], [2019]. — S. [71]
19
 • [referat, 2016]
 • TytułSzacowanie niepewności pomiaru stężeń krzemionki w wodach termalnych z otworu Bańska PGP-3, Podhale
  AutorzyAnna MIKA, Ewa KMIECIK, Piotr RUSINIAK, Katarzyna WĄTOR
  ŹródłoNowoczesne metody instrumentalne w analizie śladowej : XXI konferencja : Warszawa, 8–9 grudnia 2016 / red. nauk. Małgorzata Iwona Szynkowska, Sławomir Garboś. — [Warszawa : UW], [2016]. — S. 30
20
 • [referat, 2017]
 • TytułThe influence of selected factors on the concentration of heavy metals in drinking water
  AutorzyPiotr RUSINIAK, Katarzyna WĄTOR, Ewa KMIECIK, Adam POSTAWA
  ŹródłoSGEM 2017 : 17textsuperscript{th} international multidisciplinary scientific geoconference : science and technologies in geology, exploration and mining : 29 June–5 July, 2017, Albena, Bulgaria : conference proceedings. Vol. 17 iss. 12, Hydrogeology, engineering geology and geotechnics. — Sofia : STEF92 Technology Ltd., cop. 2017. — S. 921–928
21
 • [referat, 2017]
 • TytułThe influence of type of sampling container on a chemical composition changes of geothermal water from the Banska PGP-1 well
  AutorzyEwa KMIECIK, Piotr RUSINIAK, Katarzyna WĄTOR, Patrycja Wojciechowska
  ŹródłoSGEM 2017 : 17textsuperscript{th} international multidisciplinary scientific geoconference : water resources forest, marine and ocean ecosystems : 29 June–5 July, 2017, Albena, Bulgaria : conference proceedings. Vol. 17 iss. 31, Hydrology and water resources marine and ocean ecosystems. — Sofia : STEF92 Technology Ltd., cop. 2017. — S. 703–710
22
 • [referat, 2017]
 • TytułThe influence of type of sampling container on the arsenic concentration variability in the geothermal water of the Bańska PGP-1 well
  AutorzyE. KMIECIK, P. RUSINIAK, K. WĄTOR
  ŹródłoIWA Poland [Dokument elektroniczny] : the International Water Association : 1textsuperscript{st} IWA Polish young water professionals conference : water, wastewater and energy in smart cities : 12–13 September 2017, Cracow, Poland : book of abstracts. — [Kraków : s. n.], [2017]. — S. 73–74
23
 • [referat, 2018]
 • TytułThe influence of type of sampling container on the chromium concentration variability in groundwater
  AutorzyP. RUSINIAK, K. WĄTOR, E. KMIECIK
  ŹródłoNew Technologies in Water Sector [Dokument elektroniczny] : 10textsuperscript{th} Eastern European Young Water Professionals Conference : 7-12 May 2018, Zagreb, Croatia : conference proceedings / ed. Maryna Feierabend, [et al.]. — Zagreb : [s. n.], 2018. — S. 158–165
24
25
 • [referat, 2018]
 • TytułWpływ zmiany temperatury i potencjału redoks na stężenia specjacji selenu w wodach podziemnych
  AutorzyEwa KMIECIK, Piotr RUSINIAK, Katarzyna WĄTOR
  Źródło„Analiza specjacyjna – możliwości i kierunki rozwoju” : konferencja : Poznań, 1–2 marca 2018. — [Poznań : s. n.], [2018]. — S. [48]