Wykaz publikacji wybranego autora

Anna Pudełko, mgr inż.

doktorant

Wydział Geodezji Górniczej i Inżynierii Środowiska
WGGiIŚ-kkoś, Katedra Kształtowania i Ochrony Środowiska


Identyfikatory Autora

ORCID: brak

ResearcherID: brak

Scopus: 57204958588Statystyka obejmuje publikacje afiliowane AGH od 2008 roku włącznie

typ publikacji
rocznikl. publ.książkifragm.referatyartykułypatentymapyred. czas.inne
ogółem14104
202022
201922
201833
2017642
201611
język publikacji
rocznikrazempolskojęzyczneanglojęzycznepozostałe języki
ogółem14572
202022
201922
2018321
20176222
201611
kraj wydania
rocznikrazempubl. krajowepubl. zagraniczne
ogółem14104
202022
2019211
201833
2017651
201611
Lista Filadelfijska
rocznikrazempubl. z LFpubl. pozostałe
ogółem14212
202022
201922
201833
201766
201611
punktacja MNiSW
rocznikrazempubl. z pkt. MNiSWpubl. pozostałe
ogółem1459
202022
2019211
201833
2017624
201611
publikacje recenzowane
rocznikrazempubl. recenzowanepubl. nierecenzowane
ogółem1459
202022
2019211
201833
2017624
2016111
 • Application of artificial neural networks and partial least squares regression to predict nitrogen and organic carbon content in mine soils based on their NIR spectra
2
3
 • Application of near infrared spectroscopy for analysis organic carbon in heterogeneous mine soils
4
 • Estimation of total nitrogen and organic carbon contents in mine soils with NIR reflectance spectroscopy and various chemometric methods
5
 • Materia organiczna jako warunek uzyskania gleby z nadkładu zrekultywowanego zwałowiska zewnętrznego KWB "Bełchatów"
6
 • Materia organiczna jako warunek uzyskania z gruntu produktywnej gleby na przykładzie zrekultywowanego zwałowiska zewnętrznego KWB „Bełchatów”
7
 • Ocena przydatności odpadów z produkcji metali ziem rzadkich do rekultywacji
8
 • Prediction of the N content in mine soils with near infrared (NIR) spectroscopy models based on artificial neural network (ANN) and partial least squares (PLS) methods
9
 • Przebieg rekultywacji na terenie Kopalni Piasku Szczakowa
10
 • Reakcja respiracji gleb industrioziemnych na naturalne czynniki stresowe
11
 • Spektroskopia bliskiej podczerwieni jako narzędzie tworzenia modeli predykcyjnych węgla i azotu w glebach industrioziemnych
12
 • The effect of environmental stressors on respiration activity of afforested mine soils
13
 • Usefulness of mineral wastes after extraction of rare elements for reclamation purposes
14
 • Zależność respiracji glebowej, biomasy oraz wilgotności utworów glebowych od zawartości materii organicznej