Wykaz publikacji wybranego autora

Anna Pudełko, mgr inż.

doktorant

Wydział Geodezji Górniczej i Inżynierii Środowiska
WGGiIŚ-kkoś, Katedra Kształtowania i Ochrony Środowiska


Identyfikatory Autora

ORCID: brak

ResearcherID: brak

Scopus: 57204958588
1
  • Ocena przydatności odpadów z produkcji metali ziem rzadkich do rekultywacji
2
  • Reakcja respiracji gleb industrioziemnych na naturalne czynniki stresowe
3
  • Usefulness of mineral wastes after extraction of rare elements for reclamation purposes
4
  • Zależność respiracji glebowej, biomasy oraz wilgotności utworów glebowych od zawartości materii organicznej