Wykaz publikacji wybranego autora

Anna Pudełko, mgr inż.

doktorant

Wydział Geodezji Górniczej i Inżynierii Środowiska
WGGiIŚ-kkoś, Katedra Kształtowania i Ochrony Środowiska


Identyfikatory Autora

ORCID: brak

ResearcherID: brak

Scopus: 57204958588
1
 • Application of artificial neural networks and partial least squares regression to predict nitrogen and organic carbon content in mine soils based on their NIR spectra
2
 • Application of near infrared spectroscopy for analysis organic carbon in heterogeneous mine soils
3
 • Materia organiczna jako warunek uzyskania gleby z nadkładu zrekultywowanego zwałowiska zewnętrznego KWB "Bełchatów"
4
 • Materia organiczna jako warunek uzyskania z gruntu produktywnej gleby na przykładzie zrekultywowanego zwałowiska zewnętrznego KWB „Bełchatów”
5
 • Ocena przydatności odpadów z produkcji metali ziem rzadkich do rekultywacji
6
 • Prediction of the N content in mine soils with near infrared (NIR) spectroscopy models based on artificial neural network (ANN) and partial least squares (PLS) methods
7
 • Przebieg rekultywacji na terenie Kopalni Piasku Szczakowa
8
 • Reakcja respiracji gleb industrioziemnych na naturalne czynniki stresowe
9
 • Spektroskopia bliskiej podczerwieni jako narzędzie tworzenia modeli predykcyjnych węgla i azotu w glebach industrioziemnych
10
 • The effect of environmental stressors on respiration activity of afforested mine soils
11
 • Usefulness of mineral wastes after extraction of rare elements for reclamation purposes
12
 • Zależność respiracji glebowej, biomasy oraz wilgotności utworów glebowych od zawartości materii organicznej