Wykaz publikacji wybranego autora

Artur Guzy, mgr inż.

doktorant

Wydział Geodezji Górniczej i Inżynierii Środowiska
WGGiIŚ-kotg, Katedra Ochrony Terenów Górniczych, Geoinformatyki i Geodezji Górniczej


Identyfikatory Autora

ORCID: 0000-0001-9765-1042

ResearcherID: T-7295-2018

Scopus: 57202817242

Liczba pozycji spełniających powyższe kryteria selekcji: 16, z ogólnej liczby 16 publikacji Autora


1
 • An analysis applying InSAR of subsidence caused by nearby mining-induced earthquakes
2
 • Badania dynamicznych zjawisk przemieszczeniowych z wykorzystaniem radarowych zobrazowań satelitarnych - Sentinel
3
 • Determination of vertical ground movements caused by mining-induced earthquakes using satellite radar interferometry
4
 • Fuzzy expert approach for sinkhole occurrence risk mitigation in ubran areas with GIS support
5
 • Hybrid-approach for sinkhole occurrence risk mitigation in urban areas
6
 • Hybrid-approach for sinkhole occurrence risk mitigation in urban areas
7
8
 • Mapping of slow vertical ground movement caused by salt cavern convergence with Sentinel-1 tops data
9
 • Mapping vertical ground movement caused by human-induced seismicity applying satellite radar interferometry and geostatistics
10
 • Określenie dynamiki ruchu powierzchni terenu na terenach górniczych przy wykorzystaniu danych z misji satelitarnej Sentinel
11
 • Pomiary przemieszczeń wywołanych wstrząsem górniczym przy zastosowaniu satelitarnej interferometrii radarowej InSAR
12
 • Przestrzenna analiza między poziomowej migracji pustki poeksploatacyjnej w ujęciu probabilistycznym
13
 • Quasi-continuous monitoring of land uplift induced by water rebound in dewatered rock layers applying sentinel radar interferometry
14
 • Relationship research on anthropogenic seismicity using satellite radar interferometry and IS-EPOS data
15
 • Spatio-temporal distribution of land subsidence and water drop caused by underground exploitation of mineral resources
16
 • The sinkhole occurrence risk mitigation in urban areas for the historic salt mine