Wykaz publikacji wybranego autora

Artur Guzy, mgr inż.

doktorant

Wydział Geodezji Górniczej i Inżynierii Środowiska
WGGiIŚ-kotg, Katedra Ochrony Terenów Górniczych, Geoinformatyki i Geodezji Górniczej


Identyfikatory Autora

ORCID: 0000-0001-9765-1042

ResearcherID: T-7295-2018

Scopus: 57202817242Statystyka obejmuje publikacje afiliowane AGH od 2008 roku włącznie

typ publikacji
rocznikl. publ.książkifragm.referatyartykułypatentymapyred. czas.inne
ogółem16187
2019743
20188143
201711
język publikacji
rocznikrazempolskojęzyczneanglojęzycznepozostałe języki
ogółem16412
201977
2018835
201711
kraj wydania
rocznikrazempubl. krajowepubl. zagraniczne
ogółem16610
201977
2018853
201711
Lista Filadelfijska
rocznikrazempubl. z LFpubl. pozostałe
ogółem16313
2019716
2018826
201711
punktacja MNiSW
rocznikrazempubl. z pkt. MNiSWpubl. pozostałe
ogółem1697
2019725
2018862
201711
publikacje recenzowane
rocznikrazempubl. recenzowanepubl. nierecenzowane
ogółem16106
2019734
2018862
2017111
2
 • Badania dynamicznych zjawisk przemieszczeniowych z wykorzystaniem radarowych zobrazowań satelitarnych - SentinelStudy of dynamic displacement phenomena with the use of imaging radars from the Sentinel mission / Agnieszka MALINOWSKA, Wojciech WITKOWSKI, Artur GUZY, Ryszard HEJMANOWSKI // Zeszyty Naukowe Instytutu Gospodarki Surowcami Mineralnymi i Energią PAN ; ISSN 2080-0819. — Tytuł poprz.: Sympozja i Konferencje ; ISSN: 2081-0245. — 2017 nr 101, s. 229–245. — Bibliogr. s. 243–245, Streszcz., Abstr.

 • słowa kluczowe: eksploatacja podziemna, DInSAR, wstrząs pochodzenia górniczego, przemieszczenie pionowe, misja Sentinel

  keywords: underground mining, DInSAR, vertical displacement, mining induced tremors, Sentinel mission

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

3
4
 • Fuzzy expert approach for sinkhole occurrence risk mitigation in ubran areas with GIS support / Artur GUZY, Agnieszka MALINOWSKA // W: Geomatics 2018 : archives of geomatics : Baltic Geodetic Congress : Olsztyn, Poland 21-23 June 2018 : book of abstracts / ed. Mateusz Ciski. — Olsztyn : University of Warmia and Mazury in Olsztyn. Faculty of Geodesy, Geospatial and Civil Engineering, 2018. — ISBN: 978-83-947357-7-7. — S. 77. — Bibliogr. s. 77

 • keywords: GIS, salt deposits, sinkhole risk management, discontinuous deformations, upward void migration after mine closure, convergence of rock mass

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

5
 • Hybrid-approach for sinkhole occurrence risk mitigation in urban areas / A. A. MALINOWSKA, A. GUZY, R. HEJMANOWSKI, P. Ulmaniec // W: ICEES 2019 ; ICRET 2019 : 2019 the 3rd International Conference on Energy and Environmental Science ; 2019 the 5th International Conference on Renewable Energy Technologies : Seoul, South Korea, January 26–29, 2019 : conference abstracts. — [South Korea] : IOP Conference Series ; University of Malaya, [2019]. — S. 18

 • brak zdefiniowanych słów kluczowych

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

6
7
8
 • Mapping of slow vertical ground movement caused by salt cavern convergence with Sentinel-1 tops dataMonitoring powolnych ruchów powierzchni terenu wynikających z konwergencji komór solnych przy wykorzystaniu zobrazowań radarowych z misji Sentinel 1 / Agnieszka MALINOWSKA, Ryszard HEJMANOWSKI, Wojciech Tomasz WITKOWSKI, Artur GUZY // Archives of Mining Sciences = Archiwum Górnictwa ; ISSN 0860-7001. — 2018 vol. 63 no. 2, s. 383–396. — Bibliogr. s. 395–396. — tekst: http://archiwum.img-pan.krakow.pl/index.php/AMS/article/download/1114/819

 • słowa kluczowe: InSAR, kopalnia soli, DInSAR, powolne osiadanie powierzchni terenu, Sentinel 1

  keywords: salt mine, SAR interferometry, DInSAR, slow mining subsidence, Sentinel 1

  cyfrowy identyfikator dokumentu: 10.24425/122453

9
 • Mapping vertical ground movement caused by human-induced seismicity applying satellite radar interferometry and geostatistics / Alicja TAMA, Artur GUZY, Wojciech WITKOWSKI, Ryszard HEJMANOWSKI, Agnieszka MALINOWSKA // W: SGEM 2018 : 18\textsuperscript{th} international multidisciplinary scientific geoconference : 3–6 December, 2018, Vienna, Austria : conference proceedings. Vol. 18, Science and technologies in geology, oil and gas exploration ; Water resources, forest ecosystems. Iss. 1.5, Oil and gas exploration, hydrology and water resources forest ecosystems. — Sofia : STEF92 Technology Ltd., cop. 2018. — (International Multidisciplinary Scientific GeoConference SGEM ; ISSN 1314-2704). — ISBN: 978-619-7408-72-0. — S. 155–162. — Bibliogr. s. 162, Abstr.

 • keywords: geostatistics, satellite interferometry, environmental impact assessment, land subsidence, seismic shocks

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

10
 • Określenie dynamiki ruchu powierzchni terenu na terenach górniczych przy wykorzystaniu danych z misji satelitarnej SentinelDetermination the dynamics of terrain surface motion in mining areas with the use of data from Sentinel mission / Alicja Tama, Artur GUZY, Agnieszka MALINOWSKA // W: Nauka, badania i doniesienia naukowe 2018 [Dokument elektroniczny] : nauki techniczne i ścisłe / red. Tobiasz Wysoczański ; oprac. mat. Katarzyna Dereń. — Wersja do Windows. — Dane tekstowe. — Świebodzice : Idea Knowledge Future, 2018. — ISBN (całość kolekcji) 978-83-945311-4-0. — e-ISBN: 978-83-945311-6-4. — S. 304–313. — Wymagania systemowe: Adobe Reader. — Tryb dostępu: http://www.konferencja-eureka.pl/assets/docs/nauki-techniczne-i-scisle.pdf [2018-05-09]. — Bibliogr. s. 312–313, Streszcz., Summ.

 • słowa kluczowe: osiadania górnicze, deformacje terenu, satelitarna interferometria radarowa, dynamika ruchów powierzchni terenu

  keywords: satellite radar interferometry, terraindeformation, dynamic of surfaceareamovements, miningsubsidence

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

11
 • Pomiary przemieszczeń wywołanych wstrząsem górniczym przy zastosowaniu satelitarnej interferometrii radarowej InSARSubsidence surveying caused by the induced mining seismicity with the use of InSAR / Ryszard HEJMANOWSKI, Agnieszka MALINOWSKA, Wojciech WITKOWSKI, Artur GUZY // Przegląd Górniczy ; ISSN 0033-216X. — 2018 t. 74 nr 8, s. 39–50. — Bibliogr. s. 50, Streszcz., Abstr.

 • słowa kluczowe: pomiary przemieszczeń, InSAR, wstrząsy górotworu

  keywords: InSAR, mining seismicity, subsidence surveying

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

12
 • Przestrzenna analiza między poziomowej migracji pustki poeksploatacyjnej w ujęciu probabilistycznymSpatial analysis of cross-level void migration – a probabilistic approach / Artur GUZY, Agnieszka MALINOWSKA, Paweł Ulmaniec, Ryszard HEJMANOWSKI // W: XXVII Szkoła Eksploatacji Podziemnej [Dokument elektroniczny] : Kraków, 26–28.02.2018 / Instytut Gospodarki Surowcami Mineralnymi i Energią Polskiej Akademii Nauk. — Wersja do Windows. — Dane tekstowe. — Kraków : [s. n.], 2018. — 1 dysk optyczny. — S. 44. — Wymagania systemowe: Adobe Reader ; napęd CD-ROM. — Publikacja zamieszczona w: Spisie referatów i streszczeniach. — A. Guzy, A. Malinowska, R. Hejmanowski – afiliacja: Akademia Górniczo-Hutnicza

 • brak zdefiniowanych słów kluczowych

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

13
14
 • Relationship research on anthropogenic seismicity using satellite radar interferometry and IS-EPOS data / A. TAMA, A. GUZY, A. MALINOWSKA, R. HEJMANOWSKI, W. WITKOWSKI // W: GeoProc 2019 [Dokument elektroniczny] : earthquake and faulting mechanics : 7\textsuperscript{th} international conference on Coupled THMC processes in geosystems : 3–5 July 2019, Utrecht, Netherlands : book of abstracts / [eds.] Jianye Chen, [et al.]. — Wersja do Windows. — Dane tekstowe. — [Netherlands : s. n.], [2019]. — Dysk Flash. — S. [1–2]. — Wymagania systemowe: Adobe Reader. — Bibliogr. s. [2]

 • keywords: mining impacts, human-induced earthquake, DInSAR analysis, IS-EPOS data

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

15
 • Spatio-temporal distribution of land subsidence and water drop caused by underground exploitation of mineral resources / Artur GUZY, Ahmed Wedam Ahmed, Agnieszka MALINOWSKA // W: SGEM 2018 : 18\textsuperscript{th} international multidisciplinary scientific geoconference : 3–6 December, 2018, Vienna, Austria : conference proceedings. Vol. 18, Science and technologies in geology, oil and gas exploration ; Water resources, forest ecosystems. Iss. 1.5, Oil and gas exploration, hydrology and water resources forest ecosystems. — Sofia : STEF92 Technology Ltd., cop. 2018. — (International Multidisciplinary Scientific GeoConference SGEM ; ISSN 1314-2704). — ISBN: 978-619-7408-72-0. — S. 467–476. — Bibliogr. s. 475–476, Abstr.

 • keywords: mining, depression cone, land subsidence, time factor, water pumping

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

16