Wykaz publikacji wybranego autora

Anna Chmielowska, mgr inż.

poprzednio: Drabik

pracownik inżynieryjno-techniczny

Wydział Geologii, Geofizyki i Ochrony Środowiska
WGGiOŚ-kse, Katedra Surowców Energetycznych


 • 2020

  [dyscyplina 1] dziedzina nauk inżynieryjno-technicznych / inżynieria środowiska, górnictwo i energetyka


Identyfikatory Autora Informacje o Autorze w systemach zewnętrznych

ORCID: 0000-0002-4057-5891 orcid iD

ResearcherID: brak

Scopus: 57207360139

PBN: 5e709298878c28a047398a4e

System Informacyjny AGH (SkOs)

Liczba pozycji spełniających powyższe kryteria selekcji: 39, z ogólnej liczby 39 publikacji Autora


1
 • [referat, 2021]
 • TytułAnaliza aspektów prawnych dla lokalizacji systemów $CO_{2}$-EGS w Polsce
  AutorzyBarbara TOMASZEWSKA, Anna SOWIŻDŻAŁ, Leszek PAJĄK, Anna CHMIELOWSKA, Paweł GŁADYSZ, Maciej Miecznik
  ŹródłoVII ogólnopolski kongres geotermalny [Dokument elektroniczny] : 28–30 IX 2021 : [obrady online] : książka rozszerzonych abstraktów / red. Aleksandra Kasztelewicz ; Polskie Stowarzyszenie Geotermiczne. — Kraków : Polskie Stowarzyszenie Geotermiczne, 2021. — S. 85-86
 • słowa kluczowe: regulacje prawne, geotermia, sekwestracja CO2, dwutlenek węgla, wspomagane systemy geotermalne

  keywords: CO2 sequestration, legal regulations, geothermal energy, EGS, enhanced geothermal system

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

2
 • [referat, 2021]
 • TytułAnaliza ekonomiczna niekonwencjonalnych systemów geotermalnych z dwutlenkiem węgla jako czynnikiem roboczym
  AutorzyPaweł GŁADYSZ, Anna SOWIŻDŻAŁ, Leszek PAJĄK, Maciej Miecznik, Anna CHMIELOWSKA
  ŹródłoVII ogólnopolski kongres geotermalny [Dokument elektroniczny] : 28–30 IX 2021 : [obrady online] : książka rozszerzonych abstraktów / red. Aleksandra Kasztelewicz ; Polskie Stowarzyszenie Geotermiczne. — Kraków : Polskie Stowarzyszenie Geotermiczne, 2021. — S. 81-84
 • słowa kluczowe: CO2, analiza ekonomiczna, wspomagane systemy geotermalne, obieg Braytona

  keywords: CO2, EGS, enhanced geothermal system, economic assessment, Brayton cycle

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

3
 • [artykuł w czasopiśmie, 2017]
 • TytułAnaliza kosztów eksploatacyjnych wybranych źródeł ciepła do przygotowania ciepłej wody użytkowej (c.w.u.) poza sezonem grzewczym
  AutorzyGrzegorz PEŁKA, Wojciech LUBOŃ, Bartłomiej CIAPAŁA, Anna DRABIK
  ŹródłoCiepłownictwo Ogrzewnictwo Wentylacja. — 2017 t. 48 nr 8, s. 315–318
 • słowa kluczowe: ciepła woda użytkowa, źródło ciepła do przygotowania c.w.u., koszty eksploatacyjne przygotowania c.w.u.

  keywords: heat sources for DHW, operational costs of DHW preparation, domestic hot water preparation, DHW

  cyfrowy identyfikator dokumentu: 10.15199/9.2017.8.2

4
 • [referat, 2021]
 • Tytuł$CO_2$-enhanced geothermal systems for climate neutral energy supply
  AutorzyAnna SOWIŻDŻAŁ, Paweł GŁADYSZ, [et al.], Anna CHMIELOWSKA, [et al.] Leszek PAJĄK, Lars A. Stenvik, Barbara TOMASZEWSKA
  ŹródłoTCCS-11 [Dokument elektroniczny] : the 11textsuperscript{th} international Trondheim $CO_2$ Capture, Transport and Storage conference : Trondheim 22textsuperscript{nd}–23textsuperscript{rd} June 2021 / eds. Nils A. Røkke, Hanna K. Knuutila. — Oslo : SINTEF Academic Press, cop. 2021. — S. 277–283
 • keywords: CO2 storage, environmental assessment, enhanced geothermal system, CO2 utilization, techno-economic assessment

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

5
6
 • [referat, 2022]
 • TytułDevelopment of Enhanced Geothermal Systems (EGS) technology using supercritical carbon dioxide as the working fluid - EnerGizerS project
  AutorzyAnna SOWIŻDŻAŁ, Trond Andresen, Maciej Miecznik, Bjørn S. Frengstad, Paweł GŁADYSZ, Leszek PAJĄK, Sigurd W. Løvseth, Maciej SZYMANEK, Anna CHMIELOWSKA
  ŹródłoCPOTE 2022 [Dokument elektroniczny] : 7th international conference on Contemporary Problems of Thermal Engineering : towards sustainable & decarbonized energy system : Warsaw, Poland, 20-23 September 2022 : conference proceedings / eds. Wojciech Stanek, [et al.]. — [Gliwice] : Department of Thermal Technology, 2022. — S. 1257–1267
 • keywords: CO2 storage, enhanced geothermal system, CO2 utilization, CO2-EGS, EnerGizerS

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

7
 • [referat, 2018]
 • TytułDevelopment of the Polish geothermal sector in the light of current possibilities of financial support for a geothermal investment
  AutorzyCHMIELOWSKA Anna, TOMASZEWSKA Barbara, SOWIŻDŻAŁ Anna
  ŹródłoEcological and environmental engineering : the first international scientific conference : 26–29 June 2018 Kraków, Poland : book of abstracts / eds. Krzysztof Jóźwiakowski, Agnieszka Listosz, Alina Kowalczyk-Juśko. — Lublin : Perfekta info, [2018]. — S. 34
 • keywords: Poland, geothermal energy, environment quality, funding

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

8
9
 • [referat, 2022]
 • TytułEnerGizerS – Enhanced Geothermal Systems (EGS) using supercritical carbon dioxide as a working medium in Polish and Norwegian conditions
  AutorzyAnna SOWIŻDŻAŁ, Trond Andresen, Maciej Miecznik, Bjørn S. Frengstad, Marcin Liszka, Paweł GŁADYSZ, Leszek PAJĄK, Anna CHMIELOWSKA, Barbara TOMASZEWSKA, Sigurd W. Løvseth, Lars A. Stenvik, Marcel Gawron
  ŹródłoEGC 2022 [Dokument elektroniczny] : European Geothermal Congress : 17–21 October 2022, Berlin, Germany. — [Germany : EGC], [2022]. — S. 1–6
 • keywords: Poland, Norway, CO2-EGS

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

10
 • [referat, 2017]
 • TytułEnvironmental aspects of the geothermal energy utilisation in Poland
  AutorzyAnna SOWIŻDŻAŁ, Barbara TOMASZEWSKA, Anna DRABIK
  ŹródłoASEE17 : international conference on Advances in energy Systems and Environmental Engineering : clean energy, clean water, clean air : 2–5 July, 2017, Wroclaw, Poland : book of abstracts / ed. by Bartosz Kaźmierczak. — Wrocław : Oficyna Wydawnicza Politechniki Wrocławskiej, 2017. — S. 132
 • brak zdefiniowanych słów kluczowych

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

11
12
 • [referat, 2019]
 • TytułGeothermal energy as an opportunity to improve the security and defence of the country
  AutorzyAnna SOWIŻDŻAŁ, Wojciech GÓRECKI, Anna CHMIELOWSKA
  ŹródłoEGC 2019 [Dokument elektroniczny] : European Geothermal Congress 2019 : Hague, 11–14 June 2019 : proceedings. — Brussels : EGEC, [2019]. — S. 1–8
 • keywords: geothermal energy, heat pumps, military objects

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

13
 • [referat, 2022]
 • TytułGeothermal energy in petroleum province – a case study from Southern Poland (Carpathian Foredeep)
  AutorzyAnna CHMIELOWSKA, Anna SOWIŻDŻAŁ
  ŹródłoEGC 2022 [Dokument elektroniczny] : European Geothermal Congress : 17–21 October 2022, Berlin, Germany. — [Germany : EGC], [2022]. — S. 1–9
 • keywords: Poland, geothermal energy, oil and gas wells

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

14
 • [referat, 2019]
 • TytułInitial recognition of the possibilities of use abandoned oil and gas wells to desalinate produced water
  AutorzyBarbara TOMASZEWSKA, Magdalena TYSZER, Anna CHMIELOWSKA
  ŹródłoIcoRES'19 [Dokument elektroniczny] : 6'th international scientific conference Renewable Energy Sources : 12–14 June [2019], Krynica, Poland : book of abstracts. — [Kraków : University of Agriculture], [2019]. — S. [60]
 • keywords: geothermal energy, desalination, membrane processes, abandoned oil and gas wells

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

15
16
 • [referat, 2021]
 • TytułMożliwości wykorzystania energii gorących suchych skał - prace badawcze realizowane w Katedrze Surowców Energetycznych Wydziału Geologii, Geofizyki i Ochrony Środowiska AGH
  AutorzyAnna SOWIŻDŻAŁ, Anna CHMIELOWSKA
  ŹródłoOtwory wiertnicze [Dokument elektroniczny] : istotny element przekształceń energetycznych : I Seminarium "Geoenergetyka i geotermalne pompy ciepła" na temat Górnictwo otworowe w rewolucji energetycznej : [Kraków, 7–8 września 2021 r.] : zeszyt streszczeń / red. Tomasz Śliwa. — Kraków : Wydawnictwo Laboratorium Geoenergetyki AGH ; Fundacja "Wiertnictwo-Nafta-Gaz, Nauka i Tradycje", 2021. — S. 13
 • słowa kluczowe: energia geotermalna, prace badawcze, systemy geotermalne, gorące suche skały

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

17
 • [referat, 2022]
 • TytułMożliwości wykorzystania energii gorących suchych skał - prace badawcze realizowane w Katedrze Surowców Energetycznych Wydziału Geologii, Geofizyki i Ochrony Środowiska AGH
  AutorzyAnna SOWIŻDŻAŁ, Anna CHMIELOWSKA
  ŹródłoOtwory wiertnicze [Dokument elektroniczny] : istotny element przekształceń energetycznych : I seminarium "Geoenergetyka i geotermalne pompy ciepła" na temat: Górnictwo otworowe w rewolucji energetycznej : [Kraków, 7–8 września 2021 r.] : materiały poseminaryjne / red. Tomasz Śliwa ; Wydział Wiertnictwa, Nafty i Gazu. Akademia Górniczo-Hutnicza w Krakowie. — Kraków : Wydawnictwo Laboratorium Geoenergetyki AGH, 2022. — S. 106–113
 • słowa kluczowe: energia geotermalna, prace badawcze, systemy geotermalne, gorące suche skały

  keywords: geothermal energy, geothermal systems, hot dry rock, research works

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

18
19
 • [artykuł w czasopiśmie, 2016]
 • TytułPetrogeothermal energy resources within low-temperature areas of Iceland
  AutorzyAnna SOWIŻDŻAŁ, Anna DRABIK
  ŹródłoGeology, Geophysics & Environment / Akademia Górniczo-Hutnicza im. Stanisława Staszica w Krakowie. — 2016 vol. 42 no. 4, s. 391–401
 • keywords: geothermal energy, EGS, Iceland, geology, enhanced geothermal system, Hólmavík, static resources, low temperature area

  cyfrowy identyfikator dokumentu: 10.7494/geol.2016.42.4.391

20
21
 • [referat, 2018]
 • TytułPossibilities of effective use of natural shale gas resources in the Carpathian Foredeep
  AutorzySOWIŻDŻAŁ Anna, CHMIELOWSKA Anna
  ŹródłoEcological and environmental engineering : the first international scientific conference : 26–29 June 2018 Kraków, Poland : book of abstracts / eds. Krzysztof Jóźwiakowski, Agnieszka Listosz, Alina Kowalczyk-Juśko. — Lublin : Perfekta info, [2018]. — S. 143
 • keywords: shale gas, Carpathian Foredeep, Poland, autochthonous Miocene

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

22
 • [referat, 2021]
 • TytułProjekt EnerGizerS - niekonwencjonalne systemy geotermalne $CO_{2}$-EGS jako systemy energetyczne neutralne dla klimatu
  AutorzyAnna SOWIŻDŻAŁ, Paweł GŁADYSZ, Leszek PAJĄK, Maciej Miecznik, Barbara TOMASZEWSKA, Anna CHMIELOWSKA, Magdalena SOBCZYK
  ŹródłoVII ogólnopolski kongres geotermalny [Dokument elektroniczny] : 28–30 IX 2021 : [obrady online] : książka rozszerzonych abstraktów / red. Aleksandra Kasztelewicz ; Polskie Stowarzyszenie Geotermiczne. — Kraków : Polskie Stowarzyszenie Geotermiczne, 2021. — S. 74-76
 • słowa kluczowe: sekwestracja CO2, gorące suche skały, niekonwencjonalne systemy geotermalne, CO2-EGS

  keywords: CO2 sequestration, hot dry rocks, unconventional geothermal systems, CO2-EGS

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

23
24
25
 • [referat, 2018]
 • TytułRozważania nad koncepcją adaptacji otworów ponaftowych do celów geotermalnych – przykłady rozwiązań światowych
  AutorzyBarbara TOMASZEWSKA, Anna SOWIŻDŻAŁ, Anna CHMIELOWSKA
  ŹródłoVI Ogólnopolski kongres geotermalny [Dokument elektroniczny] : 23–25 października 2018, Zakopane : księga abstraktów. — [Kraków] : Globenergia Sp. z o. o., [2018]. — S. 52
 • słowa kluczowe: energia geotermalna, otworowy wymiennik ciepła, otwory ponaftowe

  keywords: borehole heat exchanger, geothermal energy, BHE, oil and gas wells

  cyfrowy identyfikator dokumentu: