Wykaz publikacji wybranego autora

Sylwia Cichoń, mgr inż.

doktorant

Wydział Geologii, Geofizyki i Ochrony Środowiska
WGGiOŚ-koś, Katedra Ochrony Środowiska


Identyfikatory Autora

ORCID: 0000-0001-5027-8789 połącz konto z ORCID

ResearcherID: brak

Scopus: 57192545492Statystyka obejmuje publikacje afiliowane AGH od 2008 roku włącznie

typ publikacji
rocznikl. publ.książkifragm.referatyartykułypatentymapyred. czas.inne
ogółem954
202011
201811
201744
2016312
język publikacji
rocznikrazempolskojęzyczneanglojęzycznepozostałe języki
ogółem945
202011
201811
2017422
2016312
kraj wydania
rocznikrazempubl. krajowepubl. zagraniczne
ogółem972
202011
201811
2017431
201633
Lista Filadelfijska
rocznikrazempubl. z LFpubl. pozostałe
ogółem927
202011
201811
201744
2016312
punktacja MNiSW
rocznikrazempubl. z pkt. MNiSWpubl. pozostałe
ogółem927
202011
201811
201744
2016312
publikacje recenzowane
rocznikrazempubl. recenzowanepubl. nierecenzowane
ogółem945
202011
201811
201744
20163211
 • Craticula buderi (Bacillariophyceae) in Poland / Sylwia CICHOŃ // Polish Botanical Journal ; ISSN 1641-8190. — 2016 vol. 61 no. 2, s. 301–305. — Bibliogr. s. 304–305

 • brak zdefiniowanych słów kluczowych

  cyfrowy identyfikator dokumentu: 10.1515/pbj-2016-0024

2
 • Diatoms and rotifers in heavy metal polluted sediments of the Chechło River (South Poland) / Agata Z. Wojtal, Agnieszka Pociecha, Sylwia CICHOŃ, Dariusz CISZEWSKI // W: 11\textsuperscript{th} Central European diatom meeting [Dokument elektroniczny] : Prague, Czech Republic, March 22–25, 2017 : programme & abstract book. — Wersja do Windows. — Dane tekstowe. — [Prague : s. n.], [2017]. — S. 119. — Wymagania systemowe: Adobe Reader. — Tryb dostępu: https://www.ced2017.eu/files/2017/03/ABSTRACT-book.pdf [2017-05-31]

 • brak zdefiniowanych słów kluczowych

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

3
 • Diatoms in the ecosystem of river contaminated with heavy metalsOkrzemki w ekosystemie rzeki zanieczyszczonej metalami ciężkimi / Sylwia CICHOŃ // Archiwum Gospodarki Odpadami i Ochrony Środowiska [Dokument elektroniczny]. — Czasopismo elektroniczne = Archives of Waste Management and Environmental Protection ; ISSN 1733-4381. — 2016 vol. 18 iss. 4, s. 9–14. — Wymagania systemowe: Adobe Reader. — Bibliogr. s. 13–14, Abstr., Streszcz.. — Afiliacja: Akademia Górniczo-Hutnicza

 • słowa kluczowe: metale ciężkie, okrzemki, formy teratologiczne

  keywords: heavy metals, diatoms, teratological forms

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

4
 • Diatoms in the sediments of the Chechło River changed by led-zinc ores mining / Sylwia CICHOŃ // W: ISEHCNC/2017 [Dokument elektroniczny] : International Symposium Ecohydrology for the Circular economy and Nature-based solutions towards mitigation/adaptation to Climate change : 26–28 September 2017, Lodz, Poland : book of abstracts. — Wersja do Windows. — Dane tekstowe. — Łódź : [s. n.], cop. 2017. — ISBN: 978-83-928245-5-8. — S. [109]. — Wymagania systemowe: Adobe Reader. — Tryb dostępu: https://drive.google.com/file/d/0B6evtL6gImFRVDljY2M4ZU8xc1k/view [2018-03-06]

 • keywords: diatoms, river ecology, heavy metals pollution

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

5
 • Heavy metal tolerance in diatoms from the contaminated Chechło River (Wyżyna Krakowsko-Częstochowska Upland, S Poland) / CICHOŃ Sylwia, Wojtal Agata Z. // W: Algae in anthropogenically transformed ecosystems [Dokument elektroniczny] : 35\textsuperscript{th} international conference of the Polish Phycological Society : Łódź-Stryków, Poland, 01-04 June 2016 : book of abstracts / ed. by Paulina Nowicka-Krawczyk, Joanna Żelazna-Wieczorek ; University of Łódź. Faculty of Biology and Environmental Protection. Department of Algology and Mycology, Polish Phycological Society. — Wersja do Windows. — Dane tekstowe. — Łódź : Wydawnictwo Uniwersytetu Łódzkiego, [2016]. — S. 58. — Wymagania systemowe: Adobe Reader. — Tryb dostępu: https://goo.gl/y0Z8do [2016-09-28]

 • keywords: heavy metals, pollution, diatoms

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

6
 • Neo- and paleo-limnological studies on diatom and cladoceran communities of subsidence ponds affected by mine waters (S. Poland) / Agnieszka Pociecha, Agata Z. Wojtal, Ewa Szarek-Gwiazda, Anna Cieplok, Dariusz CISZEWSKI, Sylwia CICHOŃ // Water [Dokument elektroniczny]. — Czasopismo elektroniczne ; ISSN 2073-4441. — 2020 vol. 12 iss. 6 art. no. 1581, s. 1–26. — Wymagania systemowe: Adobe Reader. — Bibliogr. s. 23–26, Abstr.. — Publikacja dostępna online od: 2020-06-02. — tekst: https://www.mdpi.com/2073-4441/12/6/1581/pdf

 • keywords: heavy metals, anthropogenic impact, Zn-Pb mine, diatoms, CCA analyses, Cladocera, subfossil, physico-chemical water variables, subsidence ponds

  cyfrowy identyfikator dokumentu: 10.3390/w12061581

7
 • Rekonstrukcja reakcji organizmów wodnych (okrzemki, wioślarki) na zanieczyszczenie metalami ciężkimi systemu rzeki Chechło[Reconstruction of the reaction of aquatic organisms (diatoms, oars) on heavy metal pollution of the Chechło river system] / Agnieszka Pociecha, Agata Z. Wojtal, Sylwia CICHOŃ, Ewa Szarek-Gwiazda, Dariusz CISZEWSKI, Andrzej Kownacki, Elżbieta Wilk-Woźniak // W: Transformacja zanieczyszczeń w środowisku : II ogólnopolska konferencja naukowa : Kraków, 14-15 grudnia 2017 : materiały konferencyjne. — [Kraków : s. n.], [2017]. — S. 39

 • brak zdefiniowanych słów kluczowych

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

8
 • Zapis zakończenia eksploatacji rud Zn-Pb w osadach rzeki i małych zbiorników wodnychRecord of cessation of the Zn-Pb ore extraction in river and small water reservoirs sediments / Dariusz CISZEWSKI, Sylwia CICHOŃ, Agata Wojtal // Prace i Studia Geograficzne ; ISSN 0208-4589. — 2018 t. 63 nr 3, s. 119–132. — Bibliogr. s. 130–132, Streszcz., Abstr.. — Publikacja dostępna online od: 2018-11-22. — D. Ciszewski, S. Cichoń – afiliacja: Akademia Górniczo-Hutnicza. — tekst: http://wgsr.uw.edu.pl/wgsr/wp-content/uploads/2018/11/07_Ciszewski_D_4-12-2018.pdf

 • słowa kluczowe: górnictwo, metale ciężkie, osady rzeczne, Górny Śląsk

  keywords: heavy metals, mining, river sediments, Upper Silesia

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

9
 • Zmiany wskaźników różnorodności biologicznej okrzemek w profilach osadów rzeki Chechło po zakończeniu eksploatacji rud cynku i ołowiu w kopalni Trzebionka[Changes in indicators of diatom biodiversity in the sediment profiles of the Chechło river after the end of zinc and lead ore mining at the Trzebionka mine] / Sylwia CICHOŃ // W: Transformacja zanieczyszczeń w środowisku : II ogólnopolska konferencja naukowa : Kraków, 14-15 grudnia 2017 : materiały konferencyjne. — [Kraków : s. n.], [2017]. — S. 40

 • brak zdefiniowanych słów kluczowych

  cyfrowy identyfikator dokumentu: