Wykaz publikacji wybranego autora

Sylwia Cichoń, mgr inż.

doktorant

Wydział Geologii, Geofizyki i Ochrony Środowiska
WGGiOŚ-koś, Katedra Ochrony Środowiska


Identyfikatory Autora

ORCID: 0000-0001-5027-8789 połącz konto z ORCID

ResearcherID: brak

Scopus: 57192545492

Liczba pozycji spełniających powyższe kryteria selekcji: 9, z ogólnej liczby 10 publikacji Autora


1
 • Craticula buderi (Bacillariophyceae) in Poland / Sylwia CICHOŃ // Polish Botanical Journal ; ISSN 1641-8190. — 2016 vol. 61 no. 2, s. 301–305. — Bibliogr. s. 304–305

 • brak zdefiniowanych słów kluczowych

  cyfrowy identyfikator dokumentu: 10.1515/pbj-2016-0024

2
 • Diatoms and rotifers in heavy metal polluted sediments of the Chechło River (South Poland) / Agata Z. Wojtal, Agnieszka Pociecha, Sylwia CICHOŃ, Dariusz CISZEWSKI // W: 11\textsuperscript{th} Central European diatom meeting [Dokument elektroniczny] : Prague, Czech Republic, March 22–25, 2017 : programme & abstract book. — Wersja do Windows. — Dane tekstowe. — [Prague : s. n.], [2017]. — S. 119. — Wymagania systemowe: Adobe Reader. — Tryb dostępu: https://www.ced2017.eu/files/2017/03/ABSTRACT-book.pdf [2017-05-31]

 • brak zdefiniowanych słów kluczowych

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

3
 • Diatoms in the ecosystem of river contaminated with heavy metalsOkrzemki w ekosystemie rzeki zanieczyszczonej metalami ciężkimi / Sylwia CICHOŃ // Archiwum Gospodarki Odpadami i Ochrony Środowiska [Dokument elektroniczny]. — Czasopismo elektroniczne = Archives of Waste Management and Environmental Protection ; ISSN 1733-4381. — 2016 vol. 18 iss. 4, s. 9–14. — Wymagania systemowe: Adobe Reader. — Bibliogr. s. 13–14, Abstr., Streszcz.. — Afiliacja: Akademia Górniczo-Hutnicza

 • słowa kluczowe: metale ciężkie, okrzemki, formy teratologiczne

  keywords: heavy metals, diatoms, teratological forms

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

4
 • Diatoms in the sediments of the Chechło River changed by led-zinc ores mining / Sylwia CICHOŃ // W: ISEHCNC/2017 [Dokument elektroniczny] : International Symposium Ecohydrology for the Circular economy and Nature-based solutions towards mitigation/adaptation to Climate change : 26–28 September 2017, Lodz, Poland : book of abstracts. — Wersja do Windows. — Dane tekstowe. — Łódź : [s. n.], cop. 2017. — ISBN: 978-83-928245-5-8. — S. [109]. — Wymagania systemowe: Adobe Reader. — Tryb dostępu: https://drive.google.com/file/d/0B6evtL6gImFRVDljY2M4ZU8xc1k/view [2018-03-06]

 • keywords: diatoms, river ecology, heavy metals pollution

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

5
 • Heavy metal tolerance in diatoms from the contaminated Chechło River (Wyżyna Krakowsko-Częstochowska Upland, S Poland) / CICHOŃ Sylwia, Wojtal Agata Z. // W: Algae in anthropogenically transformed ecosystems [Dokument elektroniczny] : 35\textsuperscript{th} international conference of the Polish Phycological Society : Łódź-Stryków, Poland, 01-04 June 2016 : book of abstracts / ed. by Paulina Nowicka-Krawczyk, Joanna Żelazna-Wieczorek ; University of Łódź. Faculty of Biology and Environmental Protection. Department of Algology and Mycology, Polish Phycological Society. — Wersja do Windows. — Dane tekstowe. — Łódź : Wydawnictwo Uniwersytetu Łódzkiego, [2016]. — S. 58. — Wymagania systemowe: Adobe Reader. — Tryb dostępu: https://goo.gl/y0Z8do [2016-09-28]

 • keywords: heavy metals, pollution, diatoms

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

6
 • Neo- and paleo-limnological studies on diatom and cladoceran communities of subsidence ponds affected by mine waters (S. Poland) / Agnieszka Pociecha, Agata Z. Wojtal, Ewa Szarek-Gwiazda, Anna Cieplok, Dariusz CISZEWSKI, Sylwia CICHOŃ // Water [Dokument elektroniczny]. — Czasopismo elektroniczne ; ISSN 2073-4441. — 2020 vol. 12 iss. 6 art. no. 1581, s. 1–26. — Wymagania systemowe: Adobe Reader. — Bibliogr. s. 23–26, Abstr.. — Publikacja dostępna online od: 2020-06-02. — tekst: https://www.mdpi.com/2073-4441/12/6/1581/pdf

 • keywords: heavy metals, anthropogenic impact, Zn-Pb mine, diatoms, CCA analyses, Cladocera, subfossil, physico-chemical water variables, subsidence ponds

  cyfrowy identyfikator dokumentu: 10.3390/w12061581

7
 • Rekonstrukcja reakcji organizmów wodnych (okrzemki, wioślarki) na zanieczyszczenie metalami ciężkimi systemu rzeki Chechło[Reconstruction of the reaction of aquatic organisms (diatoms, oars) on heavy metal pollution of the Chechło river system] / Agnieszka Pociecha, Agata Z. Wojtal, Sylwia CICHOŃ, Ewa Szarek-Gwiazda, Dariusz CISZEWSKI, Andrzej Kownacki, Elżbieta Wilk-Woźniak // W: Transformacja zanieczyszczeń w środowisku : II ogólnopolska konferencja naukowa : Kraków, 14-15 grudnia 2017 : materiały konferencyjne. — [Kraków : s. n.], [2017]. — S. 39

 • brak zdefiniowanych słów kluczowych

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

8
 • Zapis zakończenia eksploatacji rud Zn-Pb w osadach rzeki i małych zbiorników wodnychRecord of cessation of the Zn-Pb ore extraction in river and small water reservoirs sediments / Dariusz CISZEWSKI, Sylwia CICHOŃ, Agata Wojtal // Prace i Studia Geograficzne ; ISSN 0208-4589. — 2018 t. 63 nr 3, s. 119–132. — Bibliogr. s. 130–132, Streszcz., Abstr.. — Publikacja dostępna online od: 2018-11-22. — D. Ciszewski, S. Cichoń – afiliacja: Akademia Górniczo-Hutnicza. — tekst: http://wgsr.uw.edu.pl/wgsr/wp-content/uploads/2018/11/07_Ciszewski_D_4-12-2018.pdf

 • słowa kluczowe: górnictwo, metale ciężkie, osady rzeczne, Górny Śląsk

  keywords: heavy metals, mining, river sediments, Upper Silesia

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

9
 • Zmiany wskaźników różnorodności biologicznej okrzemek w profilach osadów rzeki Chechło po zakończeniu eksploatacji rud cynku i ołowiu w kopalni Trzebionka[Changes in indicators of diatom biodiversity in the sediment profiles of the Chechło river after the end of zinc and lead ore mining at the Trzebionka mine] / Sylwia CICHOŃ // W: Transformacja zanieczyszczeń w środowisku : II ogólnopolska konferencja naukowa : Kraków, 14-15 grudnia 2017 : materiały konferencyjne. — [Kraków : s. n.], [2017]. — S. 40

 • brak zdefiniowanych słów kluczowych

  cyfrowy identyfikator dokumentu: