Wykaz publikacji wybranego autora

Magdalena Gicala, mgr inż.

doktorant

Wydział Inżynierii Lądowej i Gospodarki Zasobami
WILiGZ-kgbg, Katedra Geomechaniki, Budownictwa i Geotechniki


Identyfikatory Autora

ORCID: 0000-0003-4433-2130 połącz konto z ORCID

ResearcherID: brak

Scopus: 57192084613

Liczba pozycji spełniających powyższe kryteria selekcji: 18, z ogólnej liczby 18 publikacji Autora


1
 • [artykuł w czasopiśmie, 2017]
 • TytułAnaliza rozwiązań konstrukcyjno-materiałowych budynków z uwzględnieniem wymogów zrównoważonego rozwoju
  AutorzyMagdalena GICALA, Anna SOBOTKA
  ŹródłoPrzegląd Naukowy - Inżynieria i Kształtowanie Środowiska. — 2017 vol. 26 nr 2 (76), s. 159–170
 • słowa kluczowe: zrównoważony rozwój, technologie budowania, analiza wielokryterialna

  keywords: sustainable development, multi-criteria analysis, building technologies

  cyfrowy identyfikator dokumentu: 10.22630/PNIKS.2017.26.2.14

2
3
 • [referat, 2017]
 • TytułAssessment of material solutions of office building structure within integrated lice cycle design process
  AutorzyDaniel WAŁACH, Joanna SAGAN, Magdalena GICALA
  ŹródłoWMCAUS 2017 [Dokument elektroniczny] : World Multidisciplinary Civil engineering – architecture – urban planning symposium : 12–16 June, 2017, Prague, Czech Republic : abstract collection book. — [Czech Republic : s. n.], [2017]. — S. [821]
 • brak zdefiniowanych słów kluczowych

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

4
5
 • [referat, 2017]
 • TytułEmissions and energy consumption of new generation concretes at the production stage
  AutorzyDaniel WAŁACH, Piotr DYBEŁ, Joanna SAGAN, Magdalena GICALA
  ŹródłoSEED 2017 : 2textsuperscript{nd} international conference on the Sustainable Energy and Environment Development : Kraków, Poland, 14–17 November, 2017 : book of abstracts. — Krakow : Institute for Sustainable Energy, 2017. — S. 189
 • keywords: energy consumption, sustainable development, new generation concrete

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

6
7
 • [artykuł w czasopiśmie, 2017]
 • TytułJaką strategię obrać? : kluczowe czynniki sukcesu według badań
  AutorzyMagdalena GICALA, Anna SOBOTKA
  ŹródłoBuilder (Warszawa). — 2017 nr 5, s. 66–69
 • słowa kluczowe: strategia, zarządzanie strategiczne, metoda KCS, metoda SWOT/TOWS

  keywords: strategy, strategic management, KSF method, method of SWOT/TOWS

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

8
 • [artykuł w czasopiśmie, 2017]
 • TytułJaką strategię obrać? : badania i analiza, Cz. 2
  AutorzyMagdalena GICALA, Anna SOBOTKA
  ŹródłoBuilder (Warszawa). — 2017 nr 7, s. 44–45
 • keywords: strategy, strategic management, KSF method, method of SWOT/TOWS

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

9
10
 • [referat, 2018]
 • TytułKoncepcja oceny robót renowacyjnych z uwzględnieniem zrównoważonego rozwoju
  AutorzyAnna SOBOTKA, Joanna SAGAN, Magdalena GICALA
  ŹródłoRenowacja budynków i modernizacja obszarów zabudowanych : IX konferencja naukowo-techniczna : Zielona Góra, 21–23 marca 2018 : materiały konferencyjne, streszczenia / Uniwersytet Zielonogórski. — Zielona Góra : Uniwersytet Zielonogórski, [2018]. — S. 113–114
 • brak zdefiniowanych słów kluczowych

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

11
 • [artykuł w czasopiśmie, 2017]
 • TytułKształtowanie strategicznego planu rozwoju przedsiębiorstwa budowlanego – studium przypadku
  AutorzyMagdalena GICALA, Joanna SAGAN
  ŹródłoEkonomika i Organizacja Przedsiębiorstwa / Instytut Organizacji i Zarządzania w Przemyśle „ORGMASZ”. — 2017 nr 10, s. 124–139
 • słowa kluczowe: zarządzanie strategiczne, metoda SWOT/TOWS, strategiczny plan rozwoju, kluczowe czynniki sukcesu

  keywords: strategic management, strategic development plan, SWOT/TOWS method, key success factors

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

12
13
14
 • [referat, 2016]
 • TytułPrzetarg i struktura kosztów budowy tunelu na odcinku drogi S7 Naprawa–Skomielna Biała
  AutorzyAndrzej WIĘCKOWSKI, Magdalena GICALA
  ŹródłoBudownictwo podziemne i bezpieczeństwo w komunikacji drogowej i infrastrukturze miejskiej : [21-22 kwietnia 2016, Kraków] / Akademia Górniczo-Hutnicza. — Kraków : [AGH], 2016. — S. 123–133
 • brak zdefiniowanych słów kluczowych

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

15
 • [referat, 2018]
 • TytułSustainability in construction processes - requirements, criteria, evaluation concept
  AutorzyAnna SOBOTKA, Joanna SAGAN, Magdalena GICALA
  ŹródłoWMCAUS 2018 [Dokument elektroniczny] : World Multidisciplinary Civil engineering – Architecture – Urban planning Symposium : 18–22 June, 2018, Prague, Czech Republic : abstract collection book. — [Czech Republic : s. n.], [2018]. — S. [925]
 • brak zdefiniowanych słów kluczowych

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

16
17
 • [artykuł w czasopiśmie, 2019]
 • TytułThe influence of the demolition process on the environmental impact of reinforced concrete structures based on recycled aggregate
  AutorzyMagdalena GICALA, Anna Halicka
  ŹródłoCzasopismo Techniczne. — 2019 vol. 9, s. 81–96. — tekst: http://www.ejournals.eu/pliki/art/14833/
 • słowa kluczowe: konstrukcje żelbetowe, kruszywo recyklingowe, rozbiórka, oddziaływania środowiskowe

  keywords: environmental impact, demolition, reinforced concrete structures, recycled concrete aggregate (RCA)

  cyfrowy identyfikator dokumentu: 10.4467/2353737XCT.19.098.10880

18
 • [referat, 2019]
 • TytułUsing the genetic algorithm for environmental optimization of 3-span reinforced concrete beam
  AutorzyAnna Halicka, Henryk CIUREJ, Magdalena GICALA
  ŹródłoConcrete - innovations in materials, design and structures : emph{fib} symposium 2019 : Kraków, Poland 27–29 May 2019 : book of abstracts / eds. W. Derkowski, [et al.]. — [Polska] : Fédération Internationale du Béton (emph{fib}) - International Federation for Structural Concrete, cop. 2019. — S. 611-612
 • keywords: genetic algorithm, sustainable development, optimization, reinforced concrete, integrated life cycle design

  cyfrowy identyfikator dokumentu: