Wykaz publikacji wybranego autora

Magdalena Gicala, mgr inż.

doktorant

Wydział Inżynierii Lądowej i Gospodarki Zasobami
WILiGZ-kgbg, Katedra Geomechaniki, Budownictwa i Geotechniki


Identyfikatory Autora

ORCID: 0000-0003-4433-2130 połącz konto z ORCID

ResearcherID: brak

Scopus: 57192084613

Liczba pozycji spełniających powyższe kryteria selekcji: 18, z ogólnej liczby 18 publikacji Autora


1
 • [artykuł w czasopiśmie, 2017]
 • TytułAnaliza rozwiązań konstrukcyjno-materiałowych budynków z uwzględnieniem wymogów zrównoważonego rozwoju
  AutorzyMagdalena GICALA, Anna SOBOTKA
  ŹródłoPrzegląd Naukowy - Inżynieria i Kształtowanie Środowiska. — 2017 vol. 26 nr 2 (76), s. 159–170
2
 • [referat w czasopiśmie, 2017]
 • TytułAssessment of material solutions of multi-level garage structure within integrated life cycle design process
  AutorzyDaniel WAŁACH, Joanna SAGAN, Magdalena GICALA
  ŹródłoIOP Conference Series: Materials Science and Engineering. — 2017 vol. 245 art. no. 072027, s. 1–9. — tekst: https://iopscience.iop.org/article/10.1088/1757-899X/245/7/072027/pdf
3
 • [referat, 2017]
 • TytułAssessment of material solutions of office building structure within integrated lice cycle design process
  AutorzyDaniel WAŁACH, Joanna SAGAN, Magdalena GICALA
  ŹródłoWMCAUS 2017 [Dokument elektroniczny] : World Multidisciplinary Civil engineering – architecture – urban planning symposium : 12–16 June, 2017, Prague, Czech Republic : abstract collection book. — [Czech Republic : s. n.], [2017]. — S. [821]
4
5
 • [referat, 2017]
 • TytułEmissions and energy consumption of new generation concretes at the production stage
  AutorzyDaniel WAŁACH, Piotr DYBEŁ, Joanna SAGAN, Magdalena GICALA
  ŹródłoSEED 2017 : 2textsuperscript{nd} international conference on the Sustainable Energy and Environment Development : Kraków, Poland, 14–17 November, 2017 : book of abstracts. — Krakow : Institute for Sustainable Energy, 2017. — S. 189
6
 • [artykuł w czasopiśmie, 2019]
 • TytułEnvironmental performance of ordinary and new generation concrete structures - a comparative analysis
  AutorzyDaniel WAŁACH, Piotr DYBEŁ, Joanna SAGAN, Magdalena GICALA
  ŹródłoEnvironmental Science and Pollution Research. — 2019 vol. 26 iss. 4, s. 3980–3990. — tekst: https://link.springer.com/content/pdf/10.1007%2Fs11356-018-3804-2.pdf
7
 • [artykuł w czasopiśmie, 2017]
 • TytułJaką strategię obrać? : kluczowe czynniki sukcesu według badań
  AutorzyMagdalena GICALA, Anna SOBOTKA
  ŹródłoBuilder (Warszawa). — 2017 nr 5, s. 66–69
8
 • [artykuł w czasopiśmie, 2017]
 • TytułJaką strategię obrać? : badania i analiza, Cz. 2
  AutorzyMagdalena GICALA, Anna SOBOTKA
  ŹródłoBuilder (Warszawa). — 2017 nr 7, s. 44–45
9
 • [artykuł w czasopiśmie, 2018]
 • TytułKoncepcja oceny procesów remontowych z uwzględnieniem wymagań zrównoważonego rozwoju
  AutorzyAnna SOBOTKA, Joanna SAGAN, Magdalena GICALA
  ŹródłoMateriały Budowlane : technologie, rynek, wykonawstwo. — 2018 nr 3, s. 59–61
10
 • [referat, 2018]
 • TytułKoncepcja oceny robót renowacyjnych z uwzględnieniem zrównoważonego rozwoju
  AutorzyAnna SOBOTKA, Joanna SAGAN, Magdalena GICALA
  ŹródłoRenowacja budynków i modernizacja obszarów zabudowanych : IX konferencja naukowo-techniczna : Zielona Góra, 21–23 marca 2018 : materiały konferencyjne, streszczenia / Uniwersytet Zielonogórski. — Zielona Góra : Uniwersytet Zielonogórski, [2018]. — S. 113–114
11
 • [artykuł w czasopiśmie, 2017]
 • TytułKształtowanie strategicznego planu rozwoju przedsiębiorstwa budowlanego – studium przypadku
  AutorzyMagdalena GICALA, Joanna SAGAN
  ŹródłoEkonomika i Organizacja Przedsiębiorstwa / Instytut Organizacji i Zarządzania w Przemyśle „ORGMASZ”. — 2017 nr 10, s. 124–139
12
13
14
 • [referat, 2016]
 • TytułPrzetarg i struktura kosztów budowy tunelu na odcinku drogi S7 Naprawa–Skomielna Biała
  AutorzyAndrzej WIĘCKOWSKI, Magdalena GICALA
  ŹródłoBudownictwo podziemne i bezpieczeństwo w komunikacji drogowej i infrastrukturze miejskiej : [21-22 kwietnia 2016, Kraków] / Akademia Górniczo-Hutnicza. — Kraków : [AGH], 2016. — S. 123–133
15
 • [referat, 2018]
 • TytułSustainability in construction processes - requirements, criteria, evaluation concept
  AutorzyAnna SOBOTKA, Joanna SAGAN, Magdalena GICALA
  ŹródłoWMCAUS 2018 [Dokument elektroniczny] : World Multidisciplinary Civil engineering – Architecture – Urban planning Symposium : 18–22 June, 2018, Prague, Czech Republic : abstract collection book. — [Czech Republic : s. n.], [2018]. — S. [925]
16
 • [referat w czasopiśmie, 2019]
 • TytułSustainability of construction processes – requirements, criteria, evaluation concept
  AutorzyAnna SOBOTKA, Joanna SAGAN, Magdalena GICALA
  ŹródłoIOP Conference Series: Materials Science and Engineering. — 2019 vol. 471 art. no. 112051, s. 1–9. — tekst: https://iopscience.iop.org/article/10.1088/1757-899X/471/11/112051/pdf
17
 • [artykuł w czasopiśmie, 2019]
 • TytułThe influence of the demolition process on the environmental impact of reinforced concrete structures based on recycled aggregate
  AutorzyMagdalena GICALA, Anna Halicka
  ŹródłoCzasopismo Techniczne. — 2019 vol. 9, s. 81–96. — tekst: http://www.ejournals.eu/pliki/art/14833/
18
 • [referat, 2019]
 • TytułUsing the genetic algorithm for environmental optimization of 3-span reinforced concrete beam
  AutorzyAnna Halicka, Henryk CIUREJ, Magdalena GICALA
  ŹródłoConcrete - innovations in materials, design and structures : emph{fib} symposium 2019 : Kraków, Poland 27–29 May 2019 : book of abstracts / eds. W. Derkowski, [et al.]. — [Polska] : Fédération Internationale du Béton (emph{fib}) - International Federation for Structural Concrete, cop. 2019. — S. 611-612