Wykaz publikacji wybranego autora

Magdalena Gicala, mgr inż.

doktorant

Wydział Inżynierii Lądowej i Gospodarki Zasobami
WILiGZ-kgbg, Katedra Geomechaniki, Budownictwa i Geotechniki


Identyfikatory Autora

ORCID: 0000-0003-4433-2130 połącz konto z ORCID

ResearcherID: brak

Scopus: 57192084613Statystyka obejmuje publikacje afiliowane AGH od 2008 roku włącznie

typ publikacji
rocznikl. publ.książkifragm.referatyartykułypatentymapyred. czas.inne
ogółem18612
202011
2019514
2018422
2017725
201611
język publikacji
rocznikrazempolskojęzyczneanglojęzycznepozostałe języki
ogółem18711
202011
201955
2018422
2017743
201611
kraj wydania
rocznikrazempubl. krajowepubl. zagraniczne
ogółem1899
202011
2019514
2018422
2017752
201611
Lista Filadelfijska
rocznikrazempubl. z LFpubl. pozostałe
ogółem18216
202011
2019514
201844
201777
201611
punktacja MNiSW
rocznikrazempubl. z pkt. MNiSWpubl. pozostałe
ogółem18135
202011
201955
2018422
2017752
201611
publikacje recenzowane
rocznikrazempubl. recenzowanepubl. nierecenzowane
ogółem18135
202011
201955
2018422
2017752
2016111
 • Analiza rozwiązań konstrukcyjno-materiałowych budynków z uwzględnieniem wymogów zrównoważonego rozwojuThe analysis of construction and material solutions, taking into account the requirements of sustainable development / Magdalena GICALA, Anna SOBOTKA // Przegląd Naukowy - Inżynieria i Kształtowanie Środowiska = Scientific Review - Engineering and Environmental Sciences ; ISSN 1732-9353. — 2017 vol. 26 nr 2 (76), s. 159–170. — Bibliogr. s. 169, Streszcz., Summ.

 • słowa kluczowe: zrównoważony rozwój, technologie budowania, analiza wielokryterialna

  keywords: sustainable development, multi-criteria analysis, building technologies

  cyfrowy identyfikator dokumentu: 10.22630/PNIKS.2017.26.2.14

2
 • Assessment of material solutions of multi-level garage structure within integrated life cycle design process / Daniel WAŁACH, Joanna SAGAN, Magdalena GICALA // IOP Conference Series: Materials Science and Engineering ; ISSN 1757-8981. — 2017 vol. 245 art. no. 072027, s. 1–9. — Bibliogr. s. 9, Abstr.. — Art. w części: Session V. — Publikacja dostępna online od: 2017-11-04. — WMCAUS : World Multidisciplinary Civil Engineering-Architecture-Urban Planning Symposium : 12–16 June 2017, Prague, Czech Republic. — tekst: https://iopscience.iop.org/article/10.1088/1757-899X/245/7/072027/pdf

 • brak zdefiniowanych słów kluczowych

  cyfrowy identyfikator dokumentu: 10.1088/1757-899X/245/7/072027

3
 • Assessment of material solutions of office building structure within integrated lice cycle design process / Daniel WAŁACH, Joanna SAGAN, Magdalena GICALA // W: WMCAUS 2017 [Dokument elektroniczny] : World Multidisciplinary Civil engineering – architecture – urban planning symposium : 12–16 June, 2017, Prague, Czech Republic : abstract collection book. — Wersja do Windows. — Dane tekstowe. — [Czech Republic : s. n.], [2017]. — 1 dysk optyczny. — e-ISBN: 978-80-270-1974-8. — S. [821]

 • brak zdefiniowanych słów kluczowych

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

4
 • Decision support in the process of choosing a residential building technology / Magdalena GICALA, Joanna SAGAN, Anna SOBOTKA // MATEC Web of Conferences [Dokument elektroniczny]. — Czasopismo elektroniczne ; ISSN 2261-236X. — 2019 vol. 262 art. no. 07003, s. 1–6. — Wymagania systemowe: Adobe Reader. — Bibliogr. s. 6, Abstr.. — Publikacja dostępna online od: 2019-01-30. — KRYNICA 2018 : 64 scientific conference of the Committee for Civil Engineering of the Polish Academy of Sciences and the Science Committee of the Polish Association of Civil Engineers (PZITB) : [Krynica Zdrój, Poland, September 16-20, 2018]. — tekst: https://www.matec-conferences.org/articles/matecconf/pdf/2019/11/matecconf_krynica2018_07003.pdf

 • brak zdefiniowanych słów kluczowych

  cyfrowy identyfikator dokumentu: 10.1051/matecconf/201926207003

5
 • Emissions and energy consumption of new generation concretes at the production stage / Daniel WAŁACH, Piotr DYBEŁ, Joanna SAGAN, Magdalena GICALA // W: SEED 2017 : 2\textsuperscript{nd} international conference on the Sustainable Energy and Environment Development : Kraków, Poland, 14–17 November, 2017 : book of abstracts. — Krakow : Institute for Sustainable Energy, 2017. — ISBN: 978-83-944254-4-9. — S. 189. — Bibliogr. s. 189

 • keywords: energy consumption, sustainable development, new generation concrete

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

6
7
 • Jaką strategię obrać? : kluczowe czynniki sukcesu według badań[What type of strategy should be chosen? : key success factors according to the research] / Magdalena GICALA, Anna SOBOTKA // Builder (Warszawa) ; ISSN 1896-0642. — 2017 nr 5, s. 66–69. — Bibliogr. s. 69, Streszcz., Abstr.

 • słowa kluczowe: strategia, zarządzanie strategiczne, metoda KCS, metoda SWOT/TOWS

  keywords: strategy, strategic management, KSF method, method of SWOT/TOWS

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

8
 • Jaką strategię obrać? : badania i analiza, Cz. 2Analysis key success factors in type selection strategy for construction companies in Poland / Magdalena GICALA, Anna SOBOTKA // Builder (Warszawa) ; ISSN 1896-0642. — 2017 nr 7, s. 44–45

 • keywords: strategy, strategic management, KSF method, method of SWOT/TOWS

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

9
 • Koncepcja oceny procesów remontowych z uwzględnieniem wymagań zrównoważonego rozwojuThe concept of renovation processes assessment taking into account the requirements of sustainable development / Anna SOBOTKA, Joanna SAGAN, Magdalena GICALA // Materiały Budowlane : technologie, rynek, wykonawstwo ; ISSN 0137-2971. — 2018 nr 3, s. 59–61. — Bibliogr. s. 61

 • brak zdefiniowanych słów kluczowych

  cyfrowy identyfikator dokumentu: 10.15199/33.2018.03.24

10
 • Koncepcja oceny robót renowacyjnych z uwzględnieniem zrównoważonego rozwoju[The concept of assessment of renovation processes taking into account the requirements of sustainable development] / Anna SOBOTKA, Joanna SAGAN, Magdalena GICALA // W: Renowacja budynków i modernizacja obszarów zabudowanych : IX konferencja naukowo-techniczna : Zielona Góra, 21–23 marca 2018 : materiały konferencyjne, streszczenia / Uniwersytet Zielonogórski. — Zielona Góra : Uniwersytet Zielonogórski, [2018]. — ISBN: 978-83-947951-1-5. — S. 113–114. — Afiliacja autorów: Akademia Górniczo-Hutnicza

 • brak zdefiniowanych słów kluczowych

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

11
 • Kształtowanie strategicznego planu rozwoju przedsiębiorstwa budowlanego – studium przypadku[Creating of building company strategic development plan – case study / Magdalena GICALA, Joanna SAGAN // Ekonomika i Organizacja Przedsiębiorstwa = Economics and Organization of Enterprise / Instytut Organizacji i Zarządzania w Przemyśle „ORGMASZ” ; ISSN 0860-6846. — Tytuł poprz.: Ekonomika i Organizacja Pracy. — 2017 nr 10, s. 124–139. — Bibliogr. s. 137–138, Streszcz., Summ.

 • słowa kluczowe: zarządzanie strategiczne, metoda SWOT/TOWS, strategiczny plan rozwoju, kluczowe czynniki sukcesu

  keywords: strategic management, strategic development plan, SWOT/TOWS method, key success factors

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

12
13
14
 • Przetarg i struktura kosztów budowy tunelu na odcinku drogi S7 Naprawa–Skomielna BiałaTenders and cost structure tunnel construction on the stretch of road S7 Naprawa–Skomielna Biała / Andrzej WIĘCKOWSKI, Magdalena GICALA // W: Budownictwo podziemne i bezpieczeństwo w komunikacji drogowej i infrastrukturze miejskiej : [21-22 kwietnia 2016, Kraków] / Akademia Górniczo-Hutnicza. — Kraków : [AGH], 2016. — S. 123–133. — Bibliogr. s. 133, Streszcz., Abstr.

 • brak zdefiniowanych słów kluczowych

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

15
 • Sustainability in construction processes - requirements, criteria, evaluation concept / Anna SOBOTKA, Joanna SAGAN, Magdalena GICALA // W: WMCAUS 2018 [Dokument elektroniczny] : World Multidisciplinary Civil engineering – Architecture – Urban planning Symposium : 18–22 June, 2018, Prague, Czech Republic : abstract collection book. — Wersja do Windows. — Dane tekstowe. — [Czech Republic : s. n.], [2018]. — 1 dysk optyczny. — Na s. tyt. dod.: The more you save the Earth the more you get wealth : eco-friendly symposium - WMCAUS. — S. [925]. — Wymagania systemowe: Adobe Reader ; napęd CD-ROM

 • brak zdefiniowanych słów kluczowych

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

16
 • Sustainability of construction processes – requirements, criteria, evaluation concept / Anna SOBOTKA, Joanna SAGAN, Magdalena GICALA // IOP Conference Series: Materials Science and Engineering ; ISSN 1757-8981. — 2019 vol. 471 art. no. 112051, s. 1–9. — Bibliogr. s. 8–9, Abstr.. — Publikacja dostępna online od: 2019-02-24. — WMCAUS 2018 : 3rd World Multidisciplinary Civil Engineering, Architecture, Urban Planning Symposium : 18–22 June 2018, Prague, Czech Republic. — tekst: https://iopscience.iop.org/article/10.1088/1757-899X/471/11/112051/pdf

 • brak zdefiniowanych słów kluczowych

  cyfrowy identyfikator dokumentu: 10.1088/1757-899X/471/11/112051

17
 • The influence of the demolition process on the environmental impact of reinforced concrete structures based on recycled aggregateWpływ procesu rozbiórki na oddziaływania środowiskowe konstrukcji żelbetowych z kruszywem pochodzącym z recyklingu / Magdalena GICALA, Anna Halicka // Czasopismo Techniczne = Technical Transactions ; ISSN 0011-4561. — 2019 vol. 9, s. 81–96. — Bibliogr. s. 95–96, Abstr., Streszcz.. — Publikacja dostępna online od: 2019-09-27. — tekst: http://www.ejournals.eu/pliki/art/14833/

 • słowa kluczowe: konstrukcje żelbetowe, kruszywo recyklingowe, rozbiórka, oddziaływania środowiskowe

  keywords: environmental impact, demolition, reinforced concrete structures, recycled concrete aggregate (RCA)

  cyfrowy identyfikator dokumentu: 10.4467/2353737XCT.19.098.10880

18
 • Using the genetic algorithm for environmental optimization of 3-span reinforced concrete beam / Anna Halicka, Henryk CIUREJ, Magdalena GICALA // W: Concrete - innovations in materials, design and structures : \emph{fib} symposium 2019 : Kraków, Poland 27–29 May 2019 : book of abstracts / eds. W. Derkowski, [et al.]. — [Polska] : Fédération Internationale du Béton (\emph{fib}) - International Federation for Structural Concrete, cop. 2019. — (fib Symposium Proceedings ; ISSN 2617-4820). — ISBN: 978-2-940643-01-1. — S. 611-612. — Bibliogr. s. 612. — Pełny tekst w: Proceedings of the fib Symposium 2019 : Concrete - innovations in materials, design and structures : Krakow, Poland, 27 May 2019–29 May 2019 / eds. Wit Derkowski [et al.]. - [Switzerland] : International Federation for Structural Concrete, [2019]. — S. 2175-2182. — Bibliogr. s. 2182. — ISBN 978-294064300-4

 • keywords: genetic algorithm, sustainable development, optimization, reinforced concrete, integrated life cycle design

  cyfrowy identyfikator dokumentu: