Wykaz publikacji wybranego autora

Karolina Kozak, mgr inż.

doktorant

Wydział Inżynierii Materiałowej i Ceramiki
WIMiC-kcmo, Katedra Ceramiki i Materiałów Ogniotrwałych


Identyfikatory Autora

ORCID: 0000-0003-2390-0493

ResearcherID: brak

Scopus: 57191629424

Liczba pozycji spełniających powyższe kryteria selekcji: 12, z ogólnej liczby 12 publikacji Autora


1
2
3
4
5
 • Influence of substrate granulation on SHS synthesis of the binary compounds in the Ti-Al and Fe-Al system / Katarzyna CHABIOR, Jerzy LIS, Leszek CHLUBNY, Paulina BOROWIAK, Karolina KOZAK // W: Euromat 2017 [Dokument elektroniczny] : European congress and exhibition on Advanced materials and processes : 17-22 September 2017, Thessaloniki, Greece : final program / Hellenic Metallurgical Society (HMS) ; Hellenic Society for the Science & Technology of Condensed Matter (HSSTCM). — Wersja do Windows. — Dane tekstowe. — [Thessaloniki : s. n.], [2017]. — Dysk Flash. — S. [1] C9-P-THU-P2-3. — Wymagania systemowe: Adobe Reader

 • brak zdefiniowanych słów kluczowych

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

6
 • Investigation of the mechanical behavior of MAX phases by acoustic emission technique / K. KOZAK, C. Tiffoche, G. Antou, T. Chotard // W: ECerS2017 [Dokument elektroniczny] : 15th conference & exhibition of the European Ceramic Society : July 9–13, 2017, Budapest, Hungary : book of abstracts. — Wersja do Windows. — Dane tekstowe. — Budapest : Akadémiai Kiadó, cop. 2017. — e-ISBN: 978-963-454-094-6. — S. 187. — Wymagania systemowe: Adobe Reader. — Tryb dostępu: http://static.akcongress.com/downloads/ecers/ecers2017-abstract-book.pdf [2017-08-01]. — Bibliogr. s. 187. — K. Kozak – dod. afiliacja: Université de Limoges, France

 • keywords: mechanical properties, carbides, high temperature, acoustic emission

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

7
 • Investigation of the mechanical behavior of MAX phases by acoustic emission technique / Karolina KOZAK, Ariane Dosi, Mirosław M. BUĆKO, Leszek CHLUBNY, Jerzy LIS, Guy Antou, Thierry Chotard // Materials Science and Engineering. A, Structural Materials: Properties, Microstructure and Processing ; ISSN 0921-5093. — 2017 vol. 707, s. 73–80. — Bibliogr. s. 80, Abstr.. — Publikacja dostępna online od: 2017-09-09. — K. Kozak – dod. afiliacja: Universite de Limoges, France. — tekst: https://goo.gl/taZFfS

 • keywords: mechanical properties, MAX phases, acoustic emission technique

  cyfrowy identyfikator dokumentu: 10.1016/j.msea.2017.09.030

8
 • Manufacturing of $Ti_{3}SiC_{2}$ MAX phases materials by SHS and hotpressing method / Leszek CHLUBNY, Jerzy LIS, Paulina BOROWIAK, Katarzyna CHABIOR, Karolina KOZAK, Olga Czajkowska, Anna Misztal // W: Polish-Slovak-Chinese seminar on Ceramics : Zakopane, September 13\textsuperscript{th}–16\textsuperscript{th} 2017 : book of abstracts / ed. by Zbigniew Pędzich. — Kraków : Wydawnictwo Naukowe „Akapit”, cop. 2017. — ISBN: 978-83-63633-97-1. — S. 103–104. — Bibliogr. s. 104

 • brak zdefiniowanych słów kluczowych

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

9
 • Mechanical properties of hot pressed SHS derived $Ti_{3}SiC_{2}$ max phasesWłaściwości mechaniczne tworzyw $Ti_{3}SiC_{2}$ otrzymanych poprzez prasowanie na gorąco proszków syntezowanych techniką SHS / Leszek CHLUBNY, Jerzy LIS, Katarzyna WITULSKA, Paulina BOROWIAK, Karolina KOZAK // W: 12\textsuperscript{th} conference of the Polish Ceramic Society and 3\textsuperscript{rd} Polish–Slovak–Chinese seminar on Ceramics : Zakopane, September 12\textsuperscript{th}–15\textsuperscript{th} 2019 : book of abstracts / ed. Zbigniew Pędzich, Magdalena Zarzecka-Napierała. — Kraków : Wydawnictwo Naukowe „Akapit”, cop. 2019. — ISBN: 978-83-65955-38-8. — S. 66

 • brak zdefiniowanych słów kluczowych

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

10
11
 • Synthesis of MAX phases via SHS methodSynteza faz MAX metodą SHS / KOZAK K., CHABIOR K., BOROWIAK P., CHLUBNY L., LIS J. // W: Polska Ceramika 2016 [Dokument elektroniczny] : IX międzynarodowa konferencja naukowo-techniczna : Kraków, 11–14 września 2016 : streszczenia / pod red. Agnieszki Gubernat, Piotra Wyszomirskiego. — Wersja do Windows. — Dane tekstowe. — [Kraków : s. n.], [2016]. — Dysk Flash. — Dod.: Streszczenia referatów i posterów : Polska Ceramika 2016 = Oral presentations and posters abstracts : Polish Ceramics 2016 : workshop contemporary bioceramics. — S. 120. — Wymagania systemowe: Adobe Reader. — Bibliogr. s. 120. — K. Kozak - dod. afiliacja: Université de Limoges, France

 • brak zdefiniowanych słów kluczowych

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

12
 • Thermomechanical properties and deformation mechanisms of spark plasma sintered $Ti_{3}SiC_{2}$ and $Ti_{2}AlC$ ceramicsWłaściwości termomechaniczne oraz mechanizmy deformacyjne materiałów $Ti_{3}SiC_{2}$ i $Ti_{2}AlC$ wytworzonych metodą SPS / KOZAK K., Dosi A., Antou G., Pradeilles N., Chotard T. // W: Polska Ceramika 2016 [Dokument elektroniczny] : IX międzynarodowa konferencja naukowo-techniczna : Kraków, 11–14 września 2016 : streszczenia / pod red. Agnieszki Gubernat, Piotra Wyszomirskiego. — Wersja do Windows. — Dane tekstowe. — [Kraków : s. n.], [2016]. — Dysk Flash. — Dod.: Streszczenia referatów i posterów : Polska Ceramika 2016 = Oral presentations and posters abstracts : Polish Ceramics 2016 : workshop contemporary bioceramics. — S. 119. — Wymagania systemowe: Adobe Reader. — Bibliogr. s. 119. — K. Kozak - pierwsza afiliacja: Université de Limoges, France

 • brak zdefiniowanych słów kluczowych

  cyfrowy identyfikator dokumentu: