Wykaz publikacji wybranego autora

Justyna Nowińska, mgr inż.

doktorant

Wydział Geologii, Geofizyki i Ochrony Środowiska
WGGiOŚ-kgzig, Katedra Geologii Złożowej i Górniczej


Identyfikatory Autora

ORCID: brak

ResearcherID: brak

Scopus: brak
Opisy publikacji wcześniejszych zobacz: bpp.agh.edu.pl/old.


Liczba pozycji spełniających powyższe kryteria selekcji: 11, z ogólnej liczby 11 publikacji Autora


1
 • Genesis and evolution of strontium deposits in the Wieliczka Salt Mine
2
 • Inkluzje w mioceńskich solach potasowo-magnezowych w złożu Stebnik (zachodnia Ukraina)
3
 • Inkluzje w mioceńskich solach potasowo-magnezowych w złożu Stebnik (zachodnia Ukraina)
4
 • New data on celestine-rich salts in the Wieliczka salt deposits
5
 • Quo vadis sal
6
 • Rock salt with strontium in the Wieliczka Salt Mine in new light of the mineralogical research
7
 • Sole kamienne ze strontem w złożu solnym Wieliczka w świetle nowych badań mineralogicznych
8
 • Solid and liquid inclusions in the Miocene potassium – magnesium salts in the salt deposit Stebnyk, Ukraine
9
 • Strontium-mineral genesis in brownish salt rocks of the Wieliczka Salt Mine
10
 • Szczegółowy obraz budowy wewnętrznej wysadu solnego „Góra” i jego użyteczność do wyznaczania nowych rejonów eksploatacji
11
 • Wieloskalowe przekroje geologiczne przez wysad solny Góra