Wykaz publikacji wybranego autora

Justyna Nowińska, mgr inż.

doktorant

Wydział Geologii, Geofizyki i Ochrony Środowiska
WGGiOŚ-kgzig, Katedra Geologii Złożowej i Górniczej


Identyfikatory Autora

ORCID: brak

ResearcherID: brak

Scopus: brakStatystyka obejmuje publikacje afiliowane AGH od 2008 roku włącznie

typ publikacji
rocznikl. publ.książkifragm.referatyartykułypatentymapyred. czas.inne
ogółem11173
201822
20176132
201611
2015211
język publikacji
rocznikrazempolskojęzyczneanglojęzycznepozostałe języki
ogółem11254
2018211
20176132
201611
2015211
kraj wydania
rocznikrazempubl. krajowepubl. zagraniczne
ogółem1192
2018211
201766
201611
201522
Lista Filadelfijska
rocznikrazempubl. z LFpubl. pozostałe
ogółem1111
201822
201766
201611
201522
punktacja MNiSW
rocznikrazempubl. z pkt. MNiSWpubl. pozostałe
ogółem1129
201822
2017615
201611
2015211
publikacje recenzowane
rocznikrazempubl. recenzowanepubl. nierecenzowane
ogółem1129
201822
2017615
201611
2015211

Opisy publikacji wcześniejszych zobacz: bpp.agh.edu.pl/old.1
 • Genesis and evolution of strontium deposits in the Wieliczka Salt Mine / Justyna NOWIŃSKA, Tomasz TOBOŁA // W: POL-VIET 2017 : 4\textsuperscript{th} international conference Scientific-research cooperation between Vietnam and Poland : 20–22 November 2017, Krakow, Poland : book of abstracts / ed. Jadwiga Jarzyna. — Kraków : Wydawnictwa AGH, 2017. — ISBN: 978-83-7464-752-0. — S. 46

 • brak zdefiniowanych słów kluczowych

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

2
 • Inkluzje w mioceńskich solach potasowo-magnezowych w złożu Stebnik (zachodnia Ukraina)Inclusions in the Miocene potassium-magnesium salts in the Stebnyk salt deposit (Western Ukraine) / Justyna NOWIŃSKA // W: Quo vadis sal : górnictwo solne: dokonania i perspektywy na początku XXI wieku : XX międzynarodowe sympozjum solne : Bochnia, 7–10 X 2015 = Quo vadis sal : salt mining: achievements and prospects at the beginning of the 21\textsuperscript{st} century : XX international salt symposium / red. tomu Grzegorz Czapowski, Agata Kasprzak, Krzysztof Bukowski. — [Polska : s. n.], [2015]. — S. 72–73. — Bibliogr. s. 73. — Tekst pol.-ang.

 • brak zdefiniowanych słów kluczowych

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

3
 • Inkluzje w mioceńskich solach potasowo-magnezowych w złożu Stebnik (zachodnia Ukraina)Inclusions in the Miocene potassium-magnesium salts in the Stebnyk salt deposit (Western Ukraine) / Justyna NOWIŃSKA // Przegląd Solny : rocznik Polskiego Stowarzyszenia Górnictwa Solnego = Salt Review : yearbook of Polish Salt Mining Association ; ISSN 2300-9349. — 2015 t. 11, s. 66–77. — Bibliogr. s. 76–77, Streszcz., Abstr.

 • słowa kluczowe: zapadlisko przedkarpackie, sole potasowo-magnezowe, miocen, inkluzje, Stebnik

  keywords: Carpathian Foredeep, inclusions, Miocene, potassium-magnesium salts, Stebnyk

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

4
 • New data on celestine-rich salts in the Wieliczka salt deposits / Justyna NOWIŃSKA // Geology, Geophysics & Environment / Akademia Górniczo-Hutnicza im. Stanisława Staszica w Krakowie ; ISSN 2299-8004. — Tytuł poprz.: Geologia : kwartalnik Akademii Górniczo-Hutniczej im. Stanisława Staszica w Krakowie ; ISSN: 0138-0974. — 2017 vol. 43 no. 1, s. 57–68. — Bibliogr. s. 67–68, Abstr.. — tekst: https://goo.gl/V6aB6W

 • keywords: rock salt, Wieliczka, geochemistry, Badenian, strontium, celestine

  cyfrowy identyfikator dokumentu: 10.7494/geol.2017.43.1.57

5
 • Quo vadis sal : aqua et sal – woda i sól –water and salt: XXII międzynarodowe sympozjum solne : Wieliczka 4–7 X 2017XXII international salt symposium / red. Katarzyna CYRAN, Agata KASPRZAK, Justyna NOWIŃSKA. — [Wieliczka : s. n.], [2017]. — 111 s.. — Tekst pol.-ang.

 • brak zdefiniowanych słów kluczowych

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

6
 • Rock salt with strontium in the Wieliczka Salt Mine in new light of the mineralogical research / Justyna NOWIŃSKA // Mineralogia – Special Papers ; ISSN 1899-8518. — Tytuł poprz.: Mineralogia Polonica – Special Papers ; ISSN: 1896-2203. — 2017 vol. 46, s. 41. — Bibliogr. s. 41. — Petrological and mineralogical studies in geology : VIII Polish conference : Cracow, Poland, 1–2 June 2017

 • brak zdefiniowanych słów kluczowych

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

7
 • Sole kamienne ze strontem w złożu solnym Wieliczka w świetle nowych badań mineralogicznych[Rock salt with strontium in the Wieliczka Salt Mine in new light of the mineralogical research] / Justyna NOWIŃSKA // W: Badania petrologiczne i mineralogiczne w geologii : VIII ogólnopolska konferencja : Kraków 1–2 czerwca 2017. — [Kraków : s. n.], [2017]. — S. 54–56. — Bibliogr. s. 56

 • brak zdefiniowanych słów kluczowych

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

8
 • Solid and liquid inclusions in the Miocene potassium – magnesium salts in the salt deposit Stebnyk, Ukraine / Krzysztof BUKOWSKI, Justyna NOWIŃSKA, Tomasz TOBOŁA // W: 2016 Geofluids VIII : the 8\textsuperscript{th} international geofluids conference : Wuhan, China, June 22–25 2016 : abstract volume. — Wuhan : Faculty of Earth Resources. China University of Geosciences, [2016]. — S. 62. — Bibliogr. s. 62

 • keywords: inclusions, fluids, potassium-magnesium salts, Raman microscopy, Stebnyk

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

9
 • Strontium-mineral genesis in brownish salt rocks of the Wieliczka Salt Mine / Justyna NOWIŃSKA, Tomasz TOBOŁA // W: CBGA 2018 – Austria : advances of geology in southeast European mountain belts : XXI international congress of the Carpathian Balkan Geological Association (CBGA) : Salzburg (Austria), September 10–13, 2018 : abstracts / eds. Franz Neubauer, Uwe Brendel, Gertrude Friedl. — Sofia : Bulgarian Academy of Sciences, cop. 2018. — (Geologica Balcanica). — ISBN: 978-954-90223-7-7 ; e-ISBN: 978-954-90233-8-4. — S. 116. — Bibliogr. s. 116

 • brak zdefiniowanych słów kluczowych

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

10
 • Szczegółowy obraz budowy wewnętrznej wysadu solnego „Góra” i jego użyteczność do wyznaczania nowych rejonów eksploatacjiA comprehensive view of the internal structure of the ”Góra” salt dome and its usefulness for the determination of the future extraction fields / Jacek Wachowiak, Justyna NOWIŃSKA, Joanna Tadych, Jacek Drogowski // W: Quo vadis sal : sól skarbem Kujaw i Wielkopolski : XXIII międzynarodowe sympozjum solne : Kopalnia Soli Kłodawa – Uniejów, 10–13 X 2018 = Quo vadis sal : salt: a treasure of the Kujawy and Wielkopolska regions : XXIII international salt symposium : Uniejów, 10–13 X 2018 / red.  Katarzyna Cyran, Agata Kasprzak. — [Poland : s. n.], [2018]. — S. 29–31. — Tekst pol.-ang.

 • brak zdefiniowanych słów kluczowych

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

11
 • Wieloskalowe przekroje geologiczne przez wysad solny GóraLarge-scale geological cross-sections of the Góra salt dome / Jacek Wachowiak, Justyna NOWIŃSKA // W: Quo vadis sal : aqua et sal : woda i sól : XXII międzynarodowe sympozjum solne : Wieliczka, 4–7 X 2017 = Quo vadis sal : aqua et sal : water and salt : XXII international salt symposium / red. Katarzyna Cyran, Agata Kasprzak, Justyna Nowińska. — [Wieliczka : s. n.], [2017]. — S. 90–100. — Bibliogr. s. 100. — Tekst pol.-ang.

 • brak zdefiniowanych słów kluczowych

  cyfrowy identyfikator dokumentu: