Wykaz publikacji wybranego autora

Justyna Nowińska, mgr inż.

doktorant

Wydział Geologii, Geofizyki i Ochrony Środowiska
WGGiOŚ-kgzig, Katedra Geologii Złożowej i Górniczej


Identyfikatory Autora

ORCID: brak

ResearcherID: brak

Scopus: brak

Liczba pozycji spełniających powyższe kryteria selekcji: 13, z ogólnej liczby 13 publikacji Autora


1
 • Genesis and evolution of strontium deposits in the Wieliczka Salt Mine / Justyna NOWIŃSKA, Tomasz TOBOŁA // W: POL-VIET 2017 : 4\textsuperscript{th} international conference Scientific-research cooperation between Vietnam and Poland : 20–22 November 2017, Krakow, Poland : book of abstracts / ed. Jadwiga Jarzyna. — Kraków : Wydawnictwa AGH, 2017. — ISBN: 978-83-7464-752-0. — S. 46

 • brak zdefiniowanych słów kluczowych

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

2
 • Inkluzje w mioceńskich solach potasowo-magnezowych w złożu Stebnik (zachodnia Ukraina)Inclusions in the Miocene potassium-magnesium salts in the Stebnyk salt deposit (Western Ukraine) / Justyna NOWIŃSKA // W: Quo vadis sal : górnictwo solne: dokonania i perspektywy na początku XXI wieku : XX międzynarodowe sympozjum solne : Bochnia, 7–10 X 2015 = Quo vadis sal : salt mining: achievements and prospects at the beginning of the 21\textsuperscript{st} century : XX international salt symposium / red. tomu Grzegorz Czapowski, Agata Kasprzak, Krzysztof Bukowski. — [Polska : s. n.], [2015]. — S. 72–73. — Bibliogr. s. 73. — Tekst pol.-ang.

 • brak zdefiniowanych słów kluczowych

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

3
 • Inkluzje w mioceńskich solach potasowo-magnezowych w złożu Stebnik (zachodnia Ukraina)Inclusions in the Miocene potassium-magnesium salts in the Stebnyk salt deposit (Western Ukraine) / Justyna NOWIŃSKA // Przegląd Solny : rocznik Polskiego Stowarzyszenia Górnictwa Solnego = Salt Review : yearbook of Polish Salt Mining Association ; ISSN 2300-9349. — 2015 t. 11, s. 66–77. — Bibliogr. s. 76–77, Streszcz., Abstr.

 • słowa kluczowe: zapadlisko przedkarpackie, sole potasowo-magnezowe, miocen, inkluzje, Stebnik

  keywords: Carpathian Foredeep, inclusions, Miocene, potassium-magnesium salts, Stebnyk

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

4
 • New data on celestine-rich salts in the Wieliczka salt deposits / Justyna NOWIŃSKA // Geology, Geophysics & Environment / Akademia Górniczo-Hutnicza im. Stanisława Staszica w Krakowie ; ISSN 2299-8004. — Tytuł poprz.: Geologia : kwartalnik Akademii Górniczo-Hutniczej im. Stanisława Staszica w Krakowie ; ISSN: 0138-0974. — 2017 vol. 43 no. 1, s. 57–68. — Bibliogr. s. 67–68, Abstr.. — tekst: https://goo.gl/V6aB6W

 • keywords: rock salt, Wieliczka, geochemistry, Badenian, strontium, celestine

  cyfrowy identyfikator dokumentu: 10.7494/geol.2017.43.1.57

5
 • Quo vadis sal : aqua et sal – woda i sól –water and salt: XXII międzynarodowe sympozjum solne : Wieliczka 4–7 X 2017XXII international salt symposium / red. Katarzyna CYRAN, Agata KASPRZAK, Justyna NOWIŃSKA. — [Wieliczka : s. n.], [2017]. — 111 s.. — Tekst pol.-ang.

 • brak zdefiniowanych słów kluczowych

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

6
 • Quo vadis sal : kawerny solne jako element proekologicznej polityki energetycznej : XXIV międzynarodowe sympozjum solne : Żnin, 9-11 października 2019Quo vadis sal : alt caverns as components of pro-ecological energy policy : XXIV international salt symposium / red. Joanna Jaworska, Justyna NOWIŃSKA. — [Polska : PSGS], [2019]. — 82 s.. — Bibliogr. przy referatach. — Tekst pol.-ang.. — J. Nowińska - dod. afiliacja: CHEMKOP

 • brak zdefiniowanych słów kluczowych

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

7
 • Rock salt with strontium in the Wieliczka Salt Mine in new light of the mineralogical research / Justyna NOWIŃSKA // Mineralogia – Special Papers ; ISSN 1899-8518. — Tytuł poprz.: Mineralogia Polonica – Special Papers ; ISSN: 1896-2203. — 2017 vol. 46, s. 41. — Bibliogr. s. 41. — Petrological and mineralogical studies in geology : VIII Polish conference : Cracow, Poland, 1–2 June 2017

 • brak zdefiniowanych słów kluczowych

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

8
 • Sole kamienne ze strontem w złożu solnym Wieliczka w świetle nowych badań mineralogicznych[Rock salt with strontium in the Wieliczka Salt Mine in new light of the mineralogical research] / Justyna NOWIŃSKA // W: Badania petrologiczne i mineralogiczne w geologii : VIII ogólnopolska konferencja : Kraków 1–2 czerwca 2017. — [Kraków : s. n.], [2017]. — S. 54–56. — Bibliogr. s. 56

 • brak zdefiniowanych słów kluczowych

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

9
 • Solid and liquid inclusions in the Miocene potassium – magnesium salts in the salt deposit Stebnyk, Ukraine / Krzysztof BUKOWSKI, Justyna NOWIŃSKA, Tomasz TOBOŁA // W: 2016 Geofluids VIII : the 8\textsuperscript{th} international geofluids conference : Wuhan, China, June 22–25 2016 : abstract volume. — Wuhan : Faculty of Earth Resources. China University of Geosciences, [2016]. — S. 62. — Bibliogr. s. 62

 • keywords: inclusions, fluids, potassium-magnesium salts, Raman microscopy, Stebnyk

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

10
 • Strontium-mineral genesis in brownish salt rocks of the Wieliczka Salt Mine / Justyna NOWIŃSKA, Tomasz TOBOŁA // W: CBGA 2018 – Austria : advances of geology in southeast European mountain belts : XXI international congress of the Carpathian Balkan Geological Association (CBGA) : Salzburg (Austria), September 10–13, 2018 : abstracts / eds. Franz Neubauer, Uwe Brendel, Gertrude Friedl. — Sofia : Bulgarian Academy of Sciences, cop. 2018. — (Geologica Balcanica). — ISBN: 978-954-90223-7-7 ; e-ISBN: 978-954-90233-8-4. — S. 116. — Bibliogr. s. 116

 • brak zdefiniowanych słów kluczowych

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

11
 • Szczegółowy obraz budowy wewnętrznej wysadu solnego „Góra” i jego użyteczność do wyznaczania nowych rejonów eksploatacjiA comprehensive view of the internal structure of the ”Góra” salt dome and its usefulness for the determination of the future extraction fields / Jacek Wachowiak, Justyna NOWIŃSKA, Joanna Tadych, Jacek Drogowski // W: Quo vadis sal : sól skarbem Kujaw i Wielkopolski : XXIII międzynarodowe sympozjum solne : Kopalnia Soli Kłodawa – Uniejów, 10–13 X 2018 = Quo vadis sal : salt: a treasure of the Kujawy and Wielkopolska regions : XXIII international salt symposium : Uniejów, 10–13 X 2018 / red.  Katarzyna Cyran, Agata Kasprzak. — [Poland : s. n.], [2018]. — S. 29–31. — Tekst pol.-ang.

 • brak zdefiniowanych słów kluczowych

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

12
 • Wieloskalowe przekroje geologiczne przez wysad solny GóraLarge-scale geological cross-sections of the Góra salt dome / Jacek Wachowiak, Justyna NOWIŃSKA // W: Quo vadis sal : aqua et sal : woda i sól : XXII międzynarodowe sympozjum solne : Wieliczka, 4–7 X 2017 = Quo vadis sal : aqua et sal : water and salt : XXII international salt symposium / red. Katarzyna Cyran, Agata Kasprzak, Justyna Nowińska. — [Wieliczka : s. n.], [2017]. — S. 90–100. — Bibliogr. s. 100. — Tekst pol.-ang.

 • brak zdefiniowanych słów kluczowych

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

13
 • Zonalność kryształów celestynu z mioceńskich złóż siarki zapadliska przykarpackiegoZonality of celestine crystals from the Miocene deposits of sulphur in the Carpathian Foredeep / Justyna NOWIŃSKA, Natalia Walczak // W: Quo vadis sal : kawerny solne jako element proekologicznej polityki energetycznej : XXIV międzynarodowe sympozjum solne : Żnin, 9-11 października 2019 = Quo vadis sal : alt caverns as components of pro-ecological energy policy : XXIV international salt symposium / red. Joanna Jaworska, Justyna Nowińska. — [Polska : PSGS], [2019]. — S. 71–74. — Bibliogr. s. 73–74. — Tekst pol.-ang.. — J. Nowińska - afiliacja: Akademia Górniczo-Hutnicza; dod. afiliacja: Ośrodek Badawczo-Rozwojowy Górnictwa Surowców Chemicznych „CHEMKOP” Sp. z o. o.

 • słowa kluczowe: zapadlisko przedkarpackie, siarka, miocen, stront, baden, zonalność

  keywords: sulfur, Miocene, the Carpathian Foredeep, strontium, Baden, zonality

  cyfrowy identyfikator dokumentu: