Wykaz publikacji wybranego autora

Sylwia Przetacznik, mgr

doktorant

Wydział Zarządzania
WZ-kis, Katedra Informatyki Stosowanej


Identyfikatory Autora

ORCID: brak

ResearcherID: brak

Scopus: brak
Opisy publikacji wcześniejszych zobacz: bpp.agh.edu.pl/old.


Liczba pozycji spełniających powyższe kryteria selekcji: 5, z ogólnej liczby 5 publikacji Autora


1
 • [artykuł w czasopiśmie, 2017]
 • TytułCharakterystyka systemów zarządzania ryzykiem stosowanych przez największe spółki giełdowe w Polsce
  AutorzySylwia PRZETACZNIK
  ŹródłoZeszyty Naukowe / Politechnika Częstochowska. Zarządzanie = Management. — 2017 nr 28 t. 2, s. 37–49. — tekst: http://www.zim.pcz.pl/znwz/files/ZN%20nr%2028%20t.2.pdf
 • słowa kluczowe: ryzyko, niepewność, zintegrowane zarządzanie ryzykiem, system zarządzania ryzykiem, ERM

  keywords: risk, uncertainty, enterprise risk management, ERM, risk management system

  cyfrowy identyfikator dokumentu: 10.17512/znpcz.2017.4.2.04

2
 • [artykuł w czasopiśmie, 2018]
 • TytułFrom silo approach to risk portfolio management – a new way of analyzing risk in an enterprise
  AutorzySylwia PRZETACZNIK
  ŹródłoZeszyty Naukowe Wyższej Szkoły Humanitas. Zarządzanie. — 2018 t. 19 nr 3, s. 251–262. — tekst: https://zeszytyhumanitas.pl/resources/html/article/details?id=186328
 • słowa kluczowe: zintegrowane zarządzanie ryzykiem, ERM, analiza ryzyka, zarządzanie ryzykiem w przedsiębiorstwie, zarządzanie portfelem ryzyka, ewolucja zarządzania ryzykiem

  keywords: enterprise risk management, ERM, risk analysis, risk portfolio management, evolution of risk management

  cyfrowy identyfikator dokumentu: 10.5604/01.3001.0013.0065

3
 • [artykuł w czasopiśmie, 2016]
 • TytułKorzyści i koszty wynikające z funkcjonowania Specjalnych Stref Ekonomicznych - podsumowanie 20 lat istnienia SSE w Polsce
  AutorzySylwia PRZETACZNIK
  ŹródłoKwartalnik Prawo, Społeczeństwo, Ekonomia. — 2016 nr 3, s. 27–43
 • brak zdefiniowanych słów kluczowych

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

4
 • [referat, 2016]
 • TytułSystem zintegrowanego zarządzania ryzykiem jako sposób na poprawę wizerunku przedsiębiorstwa
  AutorzySylwia PRZETACZNIK
  Źródło"Współczesne problemy zarządzania przedsiębiorstwem" [Dokument elektroniczny] : IX międzynarodowa konferencja naukowa : materiały konferencyjne : Szczyrk, 23–25.VI.2016 : sesja posterowa. — [Polska : s. n.], [2016]. — S. [1]
 • brak zdefiniowanych słów kluczowych

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

5
 • [artykuł w czasopiśmie, 2016]
 • TytułZintegrowane zarządzanie ryzykiem w przedsiębiorstwie - moda czy konieczność?
  AutorzySylwia PRZETACZNIK
  ŹródłoZarządzanie. Teoria i praktyka. — 2016 vol. 17 no. 3, s. 41–49
 • słowa kluczowe: ryzyko, niepewność, zintegrowane zarządzanie ryzykiem, system zarządzania ryzykiem, ERM

  keywords: risk, uncertainty, enterprise risk management, ERM, risk management system

  cyfrowy identyfikator dokumentu: