Wykaz publikacji wybranego autora

Marcin Kajor, mgr inż.

doktorant

Wydział Elektrotechniki, Automatyki, Informatyki i Inżynierii Biomedycznej
WEAIiIB-kbib, Katedra Biocybernetyki i Inżynierii Biomedycznej


Identyfikatory Autora

ORCID: 0000-0002-8991-6423 połącz konto z ORCID

ResearcherID: brak

Scopus: 57194563631Statystyka obejmuje publikacje afiliowane AGH od 2008 roku włącznie

typ publikacji
rocznikl. publ.książkifragm.referatyartykułypatentymapyred. czas.inne
ogółem191135
202222
202111
202055
2019532
2018514
201711
język publikacji
rocznikrazempolskojęzyczneanglojęzycznepozostałe języki
ogółem191162
202222
202111
2020514
2019532
201855
201711
kraj wydania
rocznikrazempubl. krajowepubl. zagraniczne
ogółem19613
202222
202111
2020514
2019541
2018514
201711
Lista Filadelfijska
rocznikrazempubl. z LFpubl. pozostałe
ogółem19316
2022211
202111
202055
2019514
201855
201711
punktacja MNiSW
rocznikrazempubl. z pkt. MNiSWpubl. pozostałe
ogółem19154
202222
202111
2020541
2019532
2018541
201711
publikacje recenzowane
rocznikrazempubl. recenzowanepubl. nierecenzowane
ogółem19163
202222
202111
2020541
2019532
201855
2017111
 • A deep learning approach for valve defect recognition in heart acoustic signal / Dariusz KUCHARSKI, Dominik GROCHALA, Marcin KAJOR, Eliasz KAŃTOCH // W: Information Systems Architecture and Technology : proceedings of 38th international conference on Information Systems Architecture and Technology – ISAT 2017 : [September 17-19, 2017, Szklarska Poręba, Poland], Pt. 1 / eds. Leszek Borzemski, Jerzy Świątek, Zofia Wilimowska. — Cham : Springer, cop. 2018. — (Advances in Intelligent Systems and Computing ; ISSN 2194-5357 ; vol. 655). — ISBN: 978-3-319-67219-9 ; e-ISBN: 978-3-319-67220-5. — S. 3–14. — Bibliogr., Abstr.. — Publikacja dostępna online od: 2017-09-02. — Toż na CD

 • keywords: machine learning, signal processing, deep learning, heart sound classification, convolutional neural network

  cyfrowy identyfikator dokumentu: 10.1007/978-3-319-67220-5_1

2
 • A novel approach in auscultation technology – new sensors and algorithms / Dominik GROCHALA, Marcin KAJOR, Dariusz KUCHARSKI, Marek IWANIEC, Eliasz KAŃTOCH // W: 2018 11th International conference on Human System Interaction (HSI) [Dokument elektroniczny] : July 4–6 2018, Gdańsk : conference proceedings / eds. Adam Bujnowski, Mariusz Kaczmarek, Jacek Rumiński. — Wersja do Windows. — Dane tekstowe. — [Piscataway] : IEEE, 2018. — Dod. USB ISBN 978-1-5386-5023-3. — ISBN: 978-1-5386-5025-7 ; e-ISBN: 978-1-5386-5024-0. — S. 240–244. — Wymagania systemowe: Adobe Reader. — Bibliogr. s. 244, Abstr.. — tekst: https://ieeexplore-1ieee-1org-1000047so012a.wbg2.bg.agh.edu.pl/stamp/stamp.jsp?tp=&arnumber=8431339

 • keywords: machine learning, signal processing, bioacoustic sensors, auscultation

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

3
 • A novel method of temporomandibular joint hypermobility diagnosis based on signal analysis / Justyna Grochala, Dominik GROCHALA, Marcin KAJOR, Joanna IWANIEC, Jolanta E. Loster, Marek IWANIEC // Journal of Clinical Medicine [Dokument elektroniczny]. — Czasopismo elektroniczne ; ISSN 2077-0383. — 2021 vol. 10 iss. 21 art. no. 5145, s. 1–13. — Wymagania systemowe: Adobe Reader. — Bibliogr. s. 12–13, Abstr.. — Publikacja dostępna online od: 2021-11-02. — tekst: https://www.mdpi.com/2077-0383/10/21/5145/pdf

 • keywords: signal analysis, auscultation, hypermobile temporomandibular joint movement, stethoscope, RDC/TMD

  cyfrowy identyfikator dokumentu: 10.3390/jcm10215145

4
 • A prototype of the mobile stethoscope for telemedical application / Marcin KAJOR, Dominik GROCHALA, Marek IWANIEC, Eliasz KAŃTOCH, Dariusz KUCHARSKI // W: MEMSTECH 2018 [Dokument elektroniczny] : perspective technologies and methods in MEMS design : XIV\textsuperscript{th} international conference : Polyana, Ukraine, April 18–22, 2018 : proceedings = Perspektivnì tehnologìï ì metodi proektuvannâ MEMC (MEMSTECH) : materìali XIV-oï mižnarodnoï naukovo-tehnìčnoï konferencìï : 18–22 kvìtnâ, Polâna, Ukraïna / Ministry of Education and Science of Ukraine, Lviv Polytechnic National University, Ukraine, IEEE Ukraine Section (West) MTT/ED/AP/EP/SSC Societies Joint Chapter. — Wersja do Windows. — Dane tekstowe. — New York : IEEE, cop. 2018. — (International Conference on Perspective Technologies and Methods in MEMS Design ; ISSN 2573-5373). — e-ISBN: 978-1-5386-5880-2. — S. 5–8. — Wymagania systemowe: Adobe Reader. — Bibliogr. s. 8, Abstr.. — Dod. ISBN: 978-1-5386-5881-9. — tekst: https://ieeexplore-1ieee-1org-1000047le03fe.wbg2.bg.agh.edu.pl/stamp/stamp.jsp?tp=&arnumber=8365690

 • keywords: telemedicine, wearables, acoustic sensors, long-term monitoring, electronic stethoscope

  cyfrowy identyfikator dokumentu: 10.1109/MEMSTECH.2018.8365690

5
 • A wearable multi-sensor solution for daily activities monitoring with an expanded respiratory part / Dominik GROCHALA, Marcin KAJOR, Eliasz KAŃTOCH // W: MRW 2018 [Dokument elektroniczny] : 8th Microwave and Radar Week: MIKON 2018 : 22nd International Microwave and Radar Conference ; U. R. S. I. 2018 : Baltic URSI Symposium supported by National Committees of the Baltic Countries : Poznań May 14-17, 2018 / eds. Jacek Misiurewicz, Maciej Wielgo, Marek Ciesielski. — Wersja do Windows. — Dane tekstowe. — [Warsaw : Warsaw University of Technology], cop. 2018. — Dysk Flash. — e-ISBN 978-83-949421-0-6 (MIKON) ; 978-83-949421-2-0 (URSI). — e-ISBN: 978-83-949421-0-6. — S. 528–532. — Wymagania systemowe: Adobe Reader. — Bibliogr. s. 531–532, Abstr.. — Referat w części URSI. — Toż. w bazie IEEE. — S. 95–99. — Wymagania systemowe: Adobe Reader. — Bibliogr. s. 98–99. — ISBN 978-8-3949-4213-7. — {https://ieeexplore-1ieee-1org-1000047780013.wbg2.bg.agh.edu.pl/stamp/stamp.jsp?tp==8406720}

 • keywords: telemedicine, wearables, respiration monitoring, ADL

  cyfrowy identyfikator dokumentu: 10.23919/URSI.2018.8406720

6
 • Assisted living system architecture based on Bluetooth Low Energy and wearable sensors / Marcin KAJOR, Dominik GROCHALA, Michał Grochala, Marek IWANIEC, Justyna Lemejda // W: MEMSTECH : 2020 IEEE XVI\textsuperscript{th} international conference on the Perspective Technologies and Methods in MEMS Design : Lviv, April 22-26, 2020 : proceedings = Perspektivnì tehnologìï ì metodi proektuvannâ MEMS (MEMSTECH) : materìali XVI-oï mìžnarodnoï naukovo-tehnìčnoï konferencìï : 22–26 kvìtnâ, 2020, L'vìv, Ukraïna. — [Piscataway] : IEEE, cop. 2020. — (International Conference on Perspective Technologies and Methods in MEMS Design ; ISSN 2573-5373). — ISBN: 978-1-7281-7179-1 ; e-ISBN: 978-1-7281-7180-7. — S. 36–39. — Bibliogr. s. 39, Abstr.. — tekst: https://ieeexplore-1ieee-1org-1000047wz01c2.wbg2.bg.agh.edu.pl/stamp/stamp.jsp?tp=&arnumber=9109466

 • keywords: telemedicine, Bluetooth Low Energy, assisted living systems, wearable sensors

  cyfrowy identyfikator dokumentu: 10.1109/MEMSTECH49584.2020.9109466

7
 • Bio-inspired topology of wearable sensor fusion for telemedical application / Eliasz KAŃTOCH, Dominik GROCHALA, Marcin KAJOR // W: Artificial Intelligence and Soft Computing : 16th International Conference : ICAISC 2017 Zakopane, Poland, June 11–15, 2017 : proceedings, Pt. 1 / eds. Leszek Rutkowski, [et al.]. — Switzerland : Springer International Publishing, cop. 2017. — (Lecture Notes in Computer Science ; ISSN 0302-9743. Lecture Notes in Artificial Intelligence ; LNAI 10245). — Toż na Dysku Flash. — ISBN: 978-3-319-59062-2 ; e-ISBN: 978-3-319-59063-9. — S. 658–667. — Bibliogr. s. 666-667, Abstr.. — Publikacja dostępna online od: 2017-05-27. — tekst: https://link-1springer-1com-1000048i200e8.wbg2.bg.agh.edu.pl/content/pdf/10.1007%2F978-3-319-59063-9_59.pdf

 • brak zdefiniowanych słów kluczowych

  cyfrowy identyfikator dokumentu: 10.1007/978-3-319-59063-9_59

8
9
 • Dry composite electrodes with carbon nanotubes additive for biopotentials measurements: ECG use case / Dominik GROCHALA, Marcin KAJOR, Paweł Smoleń, Piotr AUGUSTYNIAK, Krystian Gruszka // W: Computing in Cardiology 2020 [Dokument elektroniczny] : CinC 2020 : September 13–16, 2020, Rimini, Italy. — Wersja do Windows. — Dane tekstowe. — Piscataway : Institute of Electrical and Electronics Engineers, 2020. — (Computing in Cardiology ; ISSN 2325-8861 ; vol. 47). — Print on Demand(PoD) ISBN 978-1-7281-1105-6. — e-ISBN: 978-1-7281-7382-5. — S. 1–4. — Wymagania systemowe: Adobe Reader. — Bibliogr. s. 4, Abstr.. — Publikacja dostępna online od: 2021-02-10. — tekst: https://ieeexplore-1ieee-1org-10000474100bb.wbg2.bg.agh.edu.pl/stamp/stamp.jsp?tp=&arnumber=9344191

 • brak zdefiniowanych słów kluczowych

  cyfrowy identyfikator dokumentu: 10.22489/CinC.2020.262

10
11
 • New methods for the acoustic-signal segmentation of the temporomandibular joint / Marcin KAJOR, Dariusz KUCHARSKI, Justyna Grochala, Jolanta E. Loster // Journal of Clinical Medicine [Dokument elektroniczny]. — Czasopismo elektroniczne ; ISSN 2077-0383. — 2022 vol. 11 iss. 10 art. no. 2706, s. 1–13. — Wymagania systemowe: Adobe Reader. — Bibliogr. s. 12–13, Abstr.. — Publikacja dostępna online od: 2022-05-11. — tekst: https://www.mdpi.com/2077-0383/11/10/2706/pdf?version=1652256298

 • keywords: signal processing, segmentation, deep learning, auscultation, temporomandibular joints

  cyfrowy identyfikator dokumentu: 10.3390/jcm11102706

12
 • Osłuchiwanie stawów skroniowo-żuchwowych – nowe rozwiązanieTemporomandibular joint auscultation – a novel approach / Dominik GROCHALA, Justyna Lemejda, Marcin KAJOR, Jolanta E. Loster // W: II zachodniopomorskie sympozjum młodych naukowców [Dokument elektroniczny] : Poland, Międzyzdroje, 01.06.2019 r. : program naukowy = II West Pomeranian of young scientist. — Wersja do Windows. — Dane tekstowe. — [Polska : s. n.], [2019]. — S. 15. — Wymagania systemowe: Adobe Reader. — Tryb dostępu: https://docs.wixstatic.com/ugd/ce81b8_84d06d18776941949ddc0585186ff6ae.pdf [2019-07-11]. — Tekst pol.-ang.. — D. Grochala, M. Kajor – afiliacja: Akademia Górniczo-Hutnicza

 • słowa kluczowe: przetwarzanie sygnałów, staw skroniowo-żuchwowy, osłuchiwanie, biosygnały akustyczne

  keywords: signal processing, auscultation, temporomandibular joint, bioacoustics signals

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

13
 • Preliminary investigation of temporomandibular joint acoustic effects / Marcin KAJOR, Dominik GROCHALA, Justyna Lemejda, Marek IWANIEC, Jolanta E. Loster, Zofia Loster // W: MEMSTECH : 2019 IEEE XV\textsuperscript{th} international conference on the Perspective Technologies and Methods in MEMS Design : Polyana, [Ukraina], May 22–26, 2019 : proceedings = Perspektivnì tehnologìï ì metodi proektuvannâ MEMS (MEMSTECH) : materìali XV-oï mìžnarodnoï naukovo-tehnìčnoï konferencìï : 22–26 travnâ, 2019, Polâna, Ukraïna. — L'vìv ; [Piscataway] : Nacìonal'nij unìversitet "L'vìvs'ka polìtehnìka" ; [IEEE], cop. 2019. — W WoS nr ISBN: 978-1-7281-4029-2; e-ISSN: 2573-5373. — Numer ISSN wg bazy WoS. — ISBN: 978-1-7281-4028-5. — ISSN 2573-5357. — S. 131–134. — Bibliogr. s. 134, Abstr.. — Toż pod adresem {https://ieeexplore-1ieee-1org-1000047dm000b.wbg2.bg.agh.edu.pl/stamp/stamp.jsp?tp==8817374}

 • keywords: signal processing, bioacoustics, auscultation, temporomandibular disorder

  cyfrowy identyfikator dokumentu: 10.1109/MEMSTECH.2019.8817374

14
 • Preliminary investigations on silicone resin composites with carbon filler for dry electrodes application / Dominik GROCHALA, Marcin KAJOR, Paweł Smoleń, Ewa STODOLAK-ZYCH // Inżynieria Biomateriałów = Engineering of Biomaterials / Polskie Stowarzyszenie Biomateriałów ; ISSN 1429-7248. — 2019 vol. 22 no. 149, s. 20–24. — Bibliogr. s. 24, Abstr.. — tekst: http://biomat.krakow.pl/files/journal/2019/149f.pdf

 • keywords: dry electrodes, ECG pads, silicone resin, carbon filler

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

15
 • Sensitive data transmission system for biopotential measurements in wearable application / Dominik GROCHALA, Marcin KAJOR, Michał Grochala, Paweł Smoleń, Marek IWANIEC, Justyna Lemejda // W: MEMSTECH : 2020 IEEE XVI\textsuperscript{th} international conference on the Perspective Technologies and Methods in MEMS Design : Lviv, April 22-26, 2020 : proceedings = Perspektivnì tehnologìï ì metodi proektuvannâ MEMS (MEMSTECH) : materìali XVI-oï mìžnarodnoï naukovo-tehnìčnoï konferencìï : 22–26 kvìtnâ, 2020, L'vìv, Ukraïna. — [Piscataway] : IEEE, cop. 2020. — (International Conference on Perspective Technologies and Methods in MEMS Design ; ISSN 2573-5373). — ISBN: 978-1-7281-7179-1 ; e-ISBN: 978-1-7281-7180-7. — S. 111–114. — Bibliogr. s. 114, Abstr.. — tekst: https://ieeexplore-1ieee-1org-1000047wz01c2.wbg2.bg.agh.edu.pl/stamp/stamp.jsp?tp=&arnumber=9109443

 • keywords: wearables, dry electrodes, sensitive data transfer, NFC

  cyfrowy identyfikator dokumentu: 10.1109/MEMSTECH49584.2020.9109443

16
 • Sygnały akustyczne pracy stawów skroniowo-żuchwowych – analiza i diagnostykaTemporomandibular joint bioacoustics signals – analysis and diagnosis / Justyna Lemejda, Dominik GROCHALA, Marcin KAJOR, Jolanta E. Loster // W: II zachodniopomorskie sympozjum młodych naukowców [Dokument elektroniczny] : Poland, Międzyzdroje, 01.06.2019 r. : program naukowy = II West Pomeranian of young scientist. — Wersja do Windows. — Dane tekstowe. — [Polska : s. n.], [2019]. — S. 18. — Wymagania systemowe: Adobe Reader. — Tryb dostępu: https://docs.wixstatic.com/ugd/ce81b8_84d06d18776941949ddc0585186ff6ae.pdf [2019-07-11]. — Tekst pol.-ang.. — D. Grochala, M. Kajor – afiliacja: Akademia Górniczo-Hutnicza

 • słowa kluczowe: diagnoza, osłuchiwanie, zaburzenia stawu skroniowo-żuchwowego

  keywords: diagnosis, auscultation, temporomandibular disorders

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

17
 • Synchronous auscultation of temporomandibular joints using electronic stethoscopes / Justyna Lemejda, Marcin KAJOR, Dominik GROCHALA, Marek IWANIEC, Jolanta E. Loster // W: MEMSTECH : 2020 IEEE XVI\textsuperscript{th} international conference on the Perspective Technologies and Methods in MEMS Design : Lviv, April 22-26, 2020 : proceedings = Perspektivnì tehnologìï ì metodi proektuvannâ MEMS (MEMSTECH) : materìali XVI-oï mìžnarodnoï naukovo-tehnìčnoï konferencìï : 22–26 kvìtnâ, 2020, L'vìv, Ukraïna. — [Piscataway] : IEEE, cop. 2020. — (International Conference on Perspective Technologies and Methods in MEMS Design ; ISSN 2573-5373). — ISBN: 978-1-7281-7179-1 ; e-ISBN: 978-1-7281-7180-7. — S. 146–149. — Bibliogr. s. 149, Abstr.. — tekst: https://ieeexplore-1ieee-1org-1000047wz01c2.wbg2.bg.agh.edu.pl/stamp/stamp.jsp?tp=&arnumber=9109447

 • keywords: signal processing, TMD, electronic stethoscope, auscultation, TMJ

  cyfrowy identyfikator dokumentu: 10.1109/MEMSTECH49584.2020.9109447

18
 • The prototype of wearable sensors system for supervision of patient rehabilitation using artificial intelligence methods / Eliasz KAŃTOCH, Dominik GROCHALA, Marcin KAJOR, Dariusz KUCHARSKI // W: Innovations in biomedical engineering / eds. Marek Gzik, Ewaryst Tkacz, Zbigniew Paszenda, Ewa Piętka. — Cham, Switzerland : Springer International Publishing, cop. 2018. — (Advances in Intelligent Systems and Computing ; ISSN 2194-5357 ; vol. 623). — ISBN: 978-3-319-70062-5 ; e-ISBN: 978-3-319-70063-2. — S. 205–214. — Bibliogr. s. 214, Abstr.. — tekst: https://link.springer.com/content/pdf/10.1007%2F978-3-319-70063-2.pdf

 • keywords: telemedicine, wearable system, body sensor network, biomedical sensors, patient rehabilitation, activity classification

  cyfrowy identyfikator dokumentu: 10.1007/978-3-319-70063-2_22

19
 • Tworzenie bazy dźwięków powstających w stawach skroniowo-żuchwowych[Creating a temporomandibular joints sound database] / Justyna Lemejda, Marcin KAJOR, Dominik GROCHALA, Jolanta E. Loster // W: X konferencja doktorantów Uniwersytetu Jagiellońskiego – Collegium Medicum [Dokument elektroniczny] : 23 maja 2020 r. : [abstrakty]. — Wersja do Windows. — Dane tekstowe. — [Kraków : Uniwersytet Jagielloński], [2020]. — S. [56]. — Wymagania systemowe: Adobe Reader. — Tryb dostępu: http://doktorancka.cm-uj.krakow.pl/ [2020-06-17]. — Dostęp po zalogowaniu

 • brak zdefiniowanych słów kluczowych

  cyfrowy identyfikator dokumentu: