Wykaz publikacji wybranego autora

Magdalena Andrunik, mgr inż.

poprzednio: Tuchowska

doktorant

Wydział Geologii, Geofizyki i Ochrony Środowiska
WGGiOŚ-kmpig, Katedra Mineralogii, Petrografii i Geochemii


Identyfikatory Autora

ORCID: 0000-0002-4606-3440

ResearcherID: I-2879-2018

Scopus: 57210355967

Liczba pozycji spełniających powyższe kryteria selekcji: 15, z ogólnej liczby 15 publikacji Autora


1
 • Batch and column sorption of As(V) onto bog iron ores
2
 • Bentonite modified with ionic-nonionic surfactants as a sorbent of pesticides
3
 • Competitive adsorption of As and heavy metals on bog iron ores
4
 • Effect of surfactants adsorption on the structure of bentonite-based sorbents
5
 • Immobilization of arsenic compounds by bog iron ores
6
 • Modification of bentonite with cationic and nonionic surfactants: structural and textural features
7
 • Modification of bentonite with mixed cationic-nonionic surfactants
8
 • Organo-modified vermiculite: preparation, characterization, and sorption of arsenic compounds
9
 • Sorpcja atrazyny na minerałach ilastych modyfikowanych surfaktantami organicznymi – przegląd literatury
10
 • Sorption of molybdates and tungstates on functionalized montmorillonites: structural and textural features
11
 • Sorption of molybdates and tungstates on modified smectites
12
 • Structural and textural features of bentonite modified with mixed cationic and nonionic surfactants
13
 • Synthesis and characterization of cadmium chlorapatite $Cd_{5}(PO_{4})_{3}Cl$
14
15
 • Transformation of Pb, Cd, and Zn minerals using phosphates