Wykaz publikacji wybranego autora

Damian Pietrzak, mgr inż.

doktorant

Faculty of Geology, Geophysics and Environmental Protection
WGGiOŚ-khgi


Identyfikatory Autora

ORCID: 0000-0002-3029-683X

ResearcherID: T-4806-2017

Scopus: 57196236255
Opisy publikacji wcześniejszych zobacz: bpp.agh.edu.pl/old.


Liczba pozycji spełniających powyższe kryteria selekcji: 11, z ogólnej liczby 11 publikacji Autora


1
 • [proceedings, 2018]
 • TytułAccuracy of LC-MS/MS method for the determination of concentration of pesticides from the first Watch List in groundwater
  AutorzyD. PIETRZAK, K. WĄTOR, D. Pękała, J. Wójcik, A. Chochorek, E. KMIECIK
  ŹródłoNew Technologies in Water Sector [Dokument elektroniczny] : 10textsuperscript{th} Eastern European Young Water Professionals Conference : 7-12 May 2018, Zagreb, Croatia : conference proceedings / ed. Maryna Feierabend, [et al.]. — Zagreb : [s. n.], 2018. — S. 135–141
 • keywords: accuracy, groundwater, pesticides, first Watch List, LC-MS/MS

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

2
 • [proceedings, 2019]
 • TytułColumn experiments in the migration studies of selected contaminants of emerging concern in the aquatic environment
  AutorzyDamian PIETRZAK
  ŹródłoNational Scientific Conference for PhD Students : II edition : Cracow, March 02, 2019 : the book of abstracts / eds. Kępczak Norbert, Firaza Agnieszka. — [Łódź : Promovendi Foundation Publishing], [2019]. — S. 64
 • keywords: pharmaceuticals, contaminants migration, column experiment, pesticides

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

3
 • [proceedings, 2017]
 • TytułEvaluation of the possibility of using the Dniester River water in the Halych area (Ukraine) to supply the population with drinking water
  AutorzyDamian PIETRZAK, Oleg Mandryk, Paweł KOSAKOWSKI, Ewa KMIECIK, Katarzyna WĄTOR
  ŹródłoSGEM 2017 : 17textsuperscript{th} international multidisciplinary scientific geoconference : water resources forest, marine and ocean ecosystems : 29 June–5 July, 2017, Albena, Bulgaria : conference proceedings. Vol. 17 iss. 31, Hydrology and water resources marine and ocean ecosystems. — Sofia : STEF92 Technology Ltd., cop. 2017. — S. 277–284
 • keywords: chemical status, surface water, ecological status, Halych, Dniester

  cyfrowy identyfikator dokumentu: 10.5593/sgem2017/31/S12.035

4
 • [proceedings, 2017]
 • TytułEvaluation of the possibility of using the groundwater of the Raba River basin area for human consumption, using an indicator dedicated for groundwater
  AutorzyDamian PIETRZAK, Ewa KMIECIK, Katarzyna WĄTOR
  ŹródłoSGEM 2017 : 17textsuperscript{th} international multidisciplinary scientific geoconference : science and technologies in geology, exploration and mining : 29 June–5 July, 2017, Albena, Bulgaria : conference proceedings. Vol. 17 iss. 12, Hydrogeology, engineering geology and geotechnics. — Sofia : STEF92 Technology Ltd., cop. 2017. — S. 313–320
 • keywords: groundwater quality indices, Raba catchment, human consumption

  cyfrowy identyfikator dokumentu: 10.5593/sgem2017/12/S02.040

5
 • [journal paper, 2018]
 • TytułEvaluation of the possibility of using the water of the Bystrytsya-Nadvirnyans'ka River in Cherniiv (Ukraine) to supply the population with drinking water
  AutorzyD. PIETRZAK, O. Mandryk, K. WĄTOR, E. KMIECIK, A. Zelmanowych
  ŹródłoE3S Web of Conferences [Dokument elektroniczny]. - Czasopismo elektroniczne. — 2018 vol. 30 art. no. 01009, s. 1–7
 • keywords: chemical status, surface water, ecological status, Cherniiv, Bystrytsya-Nadvirnyans'ka

  cyfrowy identyfikator dokumentu: 10.1051/e3sconf/20183001009

6
 • [proceedings, 2017]
 • TytułEvaluation of the possibility of using the water of the Bystrzyca Nadwórniańska River in Czerniejów (Ukraine) to supply the population with drinking water
  AutorzyD. PIETRZAK, O. Mandryk, K. WĄTOR, E. KMIECIK, A. Zelmanowych
  ŹródłoIWA Poland [Dokument elektroniczny] : the International Water Association : 1textsuperscript{st} IWA Polish young water professionals conference : water, wastewater and energy in smart cities : 12–13 September 2017, Cracow, Poland : book of abstracts. — [Kraków : s. n.], [2017]. — S. 58–59
 • brak zdefiniowanych słów kluczowych

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

7
 • [proceedings, 2018]
 • TytułLC-MS/MS method validation for determination of selected neonicotinoids in groundwater for the purpose of a column experiment
  AutorzyWĄTOR Katarzyna, PIETRZAK Damian, Pękała Dorota, Wójcik Justyna, Chochorek Aneta, KMIECIK Ewa, KANIA Jarosław
  ŹródłoEcological and environmental engineering : the first international scientific conference : 26–29 June 2018 Kraków, Poland : book of abstracts / eds. Krzysztof Jóźwiakowski, Agnieszka Listosz, Alina Kowalczyk-Juśko. — Lublin : Perfekta info, [2018]. — S. 161
 • keywords: groundwater, validation, LC-MS/MS, neonicotinoids

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

8
9
 • [article, 2017]
 • TytułOcena stanu chemicznego wód podziemnych w zlewni potoku Łukowica
  AutorzyDamian PIETRZAK, Klaudia KORZEC, Tadeusz SZKLARCZYK
  ŹródłoTechnika Poszukiwań Geologicznych. Geotermia, Zrównoważony Rozwój. — 2017 R. 56 z. 1, s. 61–73
 • słowa kluczowe: wody podziemne, stan chemiczny, zlewnia Łukowicy

  keywords: chemical status, groundwater, Łukowica catchment area

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

10
11