Wykaz publikacji wybranego autora

Damian Pietrzak, mgr inż.

doktorant

Wydział Geologii, Geofizyki i Ochrony Środowiska
WGGiOŚ-khgi, Katedra Hydrogeologii i Geologii Inżynierskiej


Identyfikatory Autora

ORCID: 0000-0002-3029-683X

ResearcherID: T-4806-2017

Scopus: 57196236255

Liczba pozycji spełniających powyższe kryteria selekcji: 15, z ogólnej liczby 15 publikacji Autora


1
 • [referat, 2018]
 • TytułAccuracy of LC-MS/MS method for the determination of concentration of pesticides from the first Watch List in groundwater
  AutorzyD. PIETRZAK, K. WĄTOR, D. Pękała, J. Wójcik, A. Chochorek, E. KMIECIK
  ŹródłoNew Technologies in Water Sector [Dokument elektroniczny] : 10textsuperscript{th} Eastern European Young Water Professionals Conference : 7-12 May 2018, Zagreb, Croatia : conference proceedings / ed. Maryna Feierabend, [et al.]. — Zagreb : [s. n.], 2018. — S. 135–141
2
 • [referat, 2019]
 • TytułColumn experiments in the migration studies of selected contaminants of emerging concern in the aquatic environment
  AutorzyDamian PIETRZAK
  ŹródłoNational Scientific Conference for PhD Students : II edition : Cracow, March 02, 2019 : the book of abstracts / eds. Kępczak Norbert, Firaza Agnieszka. — [Łódź : Promovendi Foundation Publishing], [2019]. — S. 64
3
 • [referat, 2017]
 • TytułEvaluation of the possibility of using the Dniester River water in the Halych area (Ukraine) to supply the population with drinking water
  AutorzyDamian PIETRZAK, Oleg Mandryk, Paweł KOSAKOWSKI, Ewa KMIECIK, Katarzyna WĄTOR
  ŹródłoSGEM 2017 : 17textsuperscript{th} international multidisciplinary scientific geoconference : water resources forest, marine and ocean ecosystems : 29 June–5 July, 2017, Albena, Bulgaria : conference proceedings. Vol. 17 iss. 31, Hydrology and water resources marine and ocean ecosystems. — Sofia : STEF92 Technology Ltd., cop. 2017. — S. 277–284
4
 • [referat, 2017]
 • TytułEvaluation of the possibility of using the groundwater of the Raba River basin area for human consumption, using an indicator dedicated for groundwater
  AutorzyDamian PIETRZAK, Ewa KMIECIK, Katarzyna WĄTOR
  ŹródłoSGEM 2017 : 17textsuperscript{th} international multidisciplinary scientific geoconference : science and technologies in geology, exploration and mining : 29 June–5 July, 2017, Albena, Bulgaria : conference proceedings. Vol. 17 iss. 12, Hydrogeology, engineering geology and geotechnics. — Sofia : STEF92 Technology Ltd., cop. 2017. — S. 313–320
5
 • [referat w czasopiśmie, 2018]
 • TytułEvaluation of the possibility of using the water of the Bystrytsya-Nadvirnyans'ka River in Cherniiv (Ukraine) to supply the population with drinking water
  AutorzyD. PIETRZAK, O. Mandryk, K. WĄTOR, E. KMIECIK, A. Zelmanowych
  ŹródłoE3S Web of Conferences [Dokument elektroniczny]. - Czasopismo elektroniczne. — 2018 vol. 30 art. no. 01009, s. 1–7
6
 • [referat, 2017]
 • TytułEvaluation of the possibility of using the water of the Bystrzyca Nadwórniańska River in Czerniejów (Ukraine) to supply the population with drinking water
  AutorzyD. PIETRZAK, O. Mandryk, K. WĄTOR, E. KMIECIK, A. Zelmanowych
  ŹródłoIWA Poland [Dokument elektroniczny] : the International Water Association : 1textsuperscript{st} IWA Polish young water professionals conference : water, wastewater and energy in smart cities : 12–13 September 2017, Cracow, Poland : book of abstracts. — [Kraków : s. n.], [2017]. — S. 58–59
7
8
 • [artykuł w czasopiśmie, 2019]
 • TytułIdentification of transport parameters of chlorides in different soils on the basis of column studies
  AutorzyDamian PIETRZAK, Jarosław KANIA, Ewa KMIECIK, Katarzyna WĄTOR
  ŹródłoGeologos [Dokument elektroniczny]. - Czasopismo elektroniczne. — 2019 vol. 25 iss. 3, s. 225–229. — tekst: http://www.geologos.com.pl/pdf/Geologos-25-3-05-Pietrzak.pdf
9
 • [referat, 2018]
 • TytułLC-MS/MS method validation for determination of selected neonicotinoids in groundwater for the purpose of a column experiment
  AutorzyWĄTOR Katarzyna, PIETRZAK Damian, Pękała Dorota, Wójcik Justyna, Chochorek Aneta, KMIECIK Ewa, KANIA Jarosław
  ŹródłoEcological and environmental engineering : the first international scientific conference : 26–29 June 2018 Kraków, Poland : book of abstracts / eds. Krzysztof Jóźwiakowski, Agnieszka Listosz, Alina Kowalczyk-Juśko. — Lublin : Perfekta info, [2018]. — S. 161
10
11
 • [artykuł w czasopiśmie, 2017]
 • TytułOcena stanu chemicznego wód podziemnych w zlewni potoku Łukowica
  AutorzyDamian PIETRZAK, Klaudia KORZEC, Tadeusz SZKLARCZYK
  ŹródłoTechnika Poszukiwań Geologicznych. Geotermia, Zrównoważony Rozwój. — 2017 R. 56 z. 1, s. 61–73
12
13
 • [referat, 2017]
 • TytułPesticides in waters in Poland – problems, assignment and challenges
  AutorzyKMIECIK E., WĄTOR K., PIETRZAK D., KANIA J., WITCZAK S.
  ŹródłoIWA 10th micropol & ecohazars conference : 17–20 September 2017, Vienna, Austria. — [Vienna : s. n.], [2017]. — S. [1]
14
 • [referat, 2019]
 • TytułReview of software for modeling migration of emerging contaminants in groundwater
  AutorzyDamian PIETRZAK
  ŹródłoCAGG-AGH-2019 [Dokument elektroniczny] : “Challenges in Applied Geology and Geophysics: 100textsuperscript{th} anniversary of applied geology at AGH University of Science and Technology” : international scientific conference : 10-13 September 2019, Kraków : book of abstracts / eds. Jadwiga Jarzyna, Paulina Krakowska-Madejska, Anna Sowiżdżał ; AGH. — Kraków : AGH University of Science and Technology, cop. 2019. — S. [1-2]
15
 • [referat, 2019]
 • TytułTransport of selected neonicotinoids in groundwater: column experiment : [abstract]
  AutorzyDamian PIETRZAK, Jarosław KANIA, Ewa KMIECIK, Katarzyna WĄTOR
  ŹródłoASC 2019 [Dokument elektroniczny] : AcquaConSoil : sustainable use and management of soil, sediment and water resources : 15th international conference : 20–24 May 2019, Antwerp, Belgium. — [Utrecht : Deltares], [2019]. — S. [1]