Wykaz publikacji wybranego autora

Oleksander Kryshtal, dr hab., prof. AGH

profesor nadzwyczajny

Wydział Inżynierii Metali i Informatyki Przemysłowej
WIMiIP-kmm, Katedra Metaloznawstwa i Metalurgii Proszków


 • 2018

  [dyscyplina 1] dziedzina nauk inżynieryjno-technicznych / inżynieria materiałowa


Identyfikatory Autora Informacje o Autorze w systemach zewnętrznych

ORCID: 0000-0002-6528-8821 orcid iD

ResearcherID: G-2094-2016

Scopus: 66024065553

PBN: 602b70c09543c7410626dd44

OPI Nauka Polska

System Informacyjny AGH (SkOs)

Liczba pozycji spełniających powyższe kryteria selekcji: 73, z ogólnej liczby 74 publikacji Autora


1
2
 • [komunikat, 2017]
 • TytułBadanie struktury granic ziaren w zgorzelinie $Cr_2O_3$ powstałej na chromie implantowanym jonowo itrem
  AutorzyAleksander GIL, Oleksander KRYSHTAL, Tomasz BRYLEWSKI
  ŹródłoOchrona przed Korozją. — 2017 vol. 60 nr 11, s. 387
 • słowa kluczowe: wysokotemperaturowe utlenianie, zgorzelina Cr2O3, implantacja jonowa

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

3
4
5
 • [referat, 2019]
 • TytułCharacterization of gold rich nanostructures on AIII-BV semiconductor surfaces by electron microscopy and machine learning techniques
  AutorzyB. R. Jany, A. Janas, W. Piskorz, K. Szajna, A. KRYSHTAL, G. CEMPURA, P. Indyka, A. KRUK, A. CZYRSKA-FILEMONOWICZ, F. Krok
  ŹródłoMC 2019 [Dokument elektroniczny] : Microscopy Conference : 1–5 September 2019, Berlin, Germany : abstracts. — [Berlin : s. n.], [2019]. — S. 303–304
 • brak zdefiniowanych słów kluczowych

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

6
7
 • [referat, 2019]
 • TytułChemical and structural imaging of gold-rich nanostructures on AIIIBV semiconductors by electron microscopy and machine learning
  AutorzyBenedykt R. Jany, Arkadiusz Janas, Witold Piskorz, Konrad Szajna, Aleksandr KRYSHTAL, Grzegorz CEMPURA, Paulina Indyka, Adam Kruk, Aleksandra CZYRSKA-FILEMONOWICZ, Franciszek Krok
  ŹródłoIX krajowa konferencja Nanotechnologii NANO 2019 : 1–3 lipca 2019, Wrocław, Polska : książka streszczeń. — Wrocław : Oficyna Wydawnicza Politechniki Wrocławskiej, 2019. — S. 40
 • brak zdefiniowanych słów kluczowych

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

8
 • [artykuł w czasopiśmie, 2016]
 • TytułCombinatorial study of gradient Ag-Al thin films: microstructure, phase formation, mechanical and electrical properties
  AutorzyFang Mao, Mamoun Taher, Oleksandr KRYSHTAL, Adam KRUK, Aleksandra CZYRSKA-FILEMONOWICZ, Mikael Ottosson, Anna M. Andersson, Urban Wiklund, Ulf Jansson
  ŹródłoACS Applied Materials & Interfaces. — 2016 vol. 8 iss. 44, s. 30635–30643
 • keywords: electrical contact, Ag-Al alloy, combinatorial approach, low friction, adhesive wear, hexagonal phase

  cyfrowy identyfikator dokumentu: 10.1021/acsami.6b10659

9
 • [referat, 2019]
 • TytułContact melting in Ag/Ge layered nanofilms: critical thickness and onset temperature
  AutorzyAlexey A. Minenkov, Sergey I. Bogatyrenko, Aleksandr P. KRYSHTAL
  ŹródłoNAP-2019 [Dokument elektroniczny] : proceedings of the 2019 IEEE 9textsuperscript{th} international conference on Nanomaterials: Applications & Properties : Odesa, Ukraine, September 15–20, 2019, Pt. 1 / Ministry of Education and Science of Ukraine, [etc.]. — Sumy : Sumy State University ; USA : IEEE, 2019. — S. 01TFC25-1–01TFC25-4
 • keywords: TEM, nano films, eutectic temperature, Ag-Ge, contact melting

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

10
 • [fragment monografii pokonferencyjnej, 2020]
 • TytułContact melting in Ag/Ge layered nanofilms: critical thickness and onset temperature
  AutorzyAlexey Minenkov, Aleksandr KRYSHTAL, Sergey Bogatyrenko
  ŹródłoMicrostructure and properties of micro- and nanoscale materials, films and coatings (NAP 2019) : selected articles from the international conference on Nanomaterials: applications and properties / eds. Alexander D. Pogrebnjak, Oleksandr Bondar. — Singapore : Springer Nature Singapore Pte Ltd., cop. 2020. — S. 287–295
 • brak zdefiniowanych słów kluczowych

  cyfrowy identyfikator dokumentu: 10.1007/978-981-15-1742-6_27

11
12
 • [referat, 2017]
 • TytułDe-wetting of nanosized binary films: a case study on Au-Ge
  AutorzyI. S. Zelenina, S. I. Bogatyrenko, A. A. Minenkov, A. P. KRYSHTAL
  ŹródłoNAP-2017 : proceedings of the 2017 IEEE 7textsuperscript{th} international conference on Nanomaterials: Applications & Properties : Zatoka, Ukraine, September 10–15, 2017, Pt. 2 / Ministry of Education and Science of Ukraine, Sumy State University. — Sumy : Sumy State University, 2017. — S. 02NTF08-1–02NTF08-4
 • keywords: thin films, de-wetting, Au-Ge, melting temperature

  cyfrowy identyfikator dokumentu: 10.1109/NAP.2017.8190369

13
14
15
16
 • [referat, 2020]
 • TytułEffect of electron beam irradiation in TEM on the local temperature of Au-Ge nanoparticle
  AutorzyM. MIELCZAREK, J. PAWLAK, A. KRYSHTAL
  ŹródłoEM'2020 [Dokument elektroniczny] : XVII international conference on Electron Microscopy : November 30textsuperscript{th} - December 2textsuperscript{nd} 2020, Katowice, Poland : book of abstracts / Silesian University of Technology, Institute of Metallurgy and Materials Science. Polish Academy of Sciences, PTMi. — [Poland : Silesian University of Technology], [2020]. — S. 110
 • brak zdefiniowanych słów kluczowych

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

17
18
 • [referat, 2019]
 • TytułEffect of gadolinium segregation to grain boundaries in $Cr_{2}O_{3}$ scale on the physicochemical properties of Crofer 22 APU ferritic steel with a spinel coating
  AutorzyTomasz BRYLEWSKI, Michał MARCZYŃSKI, Sebastian Molin, Jan WYRWA, Oleksander KRYSHTAL, Aleksander GIL
  Źródło12textsuperscript{th} conference of the Polish Ceramic Society and 3textsuperscript{rd} Polish–Slovak–Chinese seminar on Ceramics : Zakopane, September 12textsuperscript{th}–15textsuperscript{th} 2019 : book of abstracts / ed. Zbigniew Pędzich, Magdalena Zarzecka-Napierała. — Kraków : Wydawnictwo Naukowe „Akapit”, cop. 2019. — S. 46
 • brak zdefiniowanych słów kluczowych

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

19
20
21
22
23
24
 • [referat, 2016]
 • TytułGlass coating/$CoSb_{3}$ interface: characterization by transmission electron microscopy
  AutorzyK. ZAWADZKA, E. GODLEWSKA, O. KRYSHTAL, M. NOCUŃ, A. CZYRSKA-FILEMONOWICZ, M. Chmielewski, R. Zybała
  ŹródłoECT 2016 [Dokument elektroniczny] : 14textsuperscript{th} European Conference on Thermoelectrics : Lisbon, Portugal, 20–23 September 2016 : book of abstracts / Instituto Superior Técnico. Universidade de Lisboa. — [Lisbon : s. n.], [2016]. — S. 173
 • brak zdefiniowanych słów kluczowych

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

25
 • [referat, 2018]
 • TytułGrowth mechanism of $Cr_{2}O_{3}$ scale formed on chromium implanted with yttrium
  AutorzyAleksander GIL, Oleksander KRYSTHAL, Tomasz BRYLEWSKI, Aleksandra CZYRSKA-FILEMONOWICZ
  Źródło18textsuperscript {th} international Polish-French conference on Reactivity of solids [Dokument elektroniczny] : 2–4 July 2018, Krakow, Poland : programme and abstracts. — [Kraków : AGH University of Science and Technology], [2018]. — S. 24
 • keywords: oxidation, microstructure, reactive element effect, chromia scale, STEM

  cyfrowy identyfikator dokumentu: