Wykaz publikacji wybranego autora

Oleksander Kryshtal, dr hab., prof. AGH

profesor nadzwyczajny

Wydział Inżynierii Metali i Informatyki Przemysłowej
WIMiIP-kmm, Katedra Metaloznawstwa i Metalurgii Proszków


 • 2018

  [dyscyplina 1] dziedzina nauk inżynieryjno-technicznych / inżynieria materiałowa


Identyfikatory Autora Informacje o Autorze w systemach zewnętrznych

ORCID: 0000-0002-6528-8821 orcid iD

ResearcherID: G-2094-2016

Scopus: 66024065553

PBN: 602b70c09543c7410626dd44

OPI Nauka Polska

System Informacyjny AGH (SkOs)

Liczba pozycji spełniających powyższe kryteria selekcji: 73, z ogólnej liczby 74 publikacji Autora


1
2
 • Badanie struktury granic ziaren w zgorzelinie $Cr_2O_3$ powstałej na chromie implantowanym jonowo itremThe study of the structure of the grain boundaries of the $Cr_2O_3$ scale formed on chromium implanted with yttrium / Aleksander GIL, Oleksander KRYSHTAL, Tomasz BRYLEWSKI // Ochrona przed Korozją ; ISSN 0473-7733. — 2017 vol. 60 nr 11, s. 387. — Afiliacja autorów: Akademia Górniczo-Hutnicza im. Stanisława Staszica w Krakowie

 • słowa kluczowe: wysokotemperaturowe utlenianie, zgorzelina Cr2O3, implantacja jonowa

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

3
4
5
6
7
 • Chemical and structural imaging of gold-rich nanostructures on AIIIBV semiconductors by electron microscopy and machine learning / Benedykt R. Jany, Arkadiusz Janas, Witold Piskorz, Konrad Szajna, Aleksandr KRYSHTAL, Grzegorz CEMPURA, Paulina Indyka, Adam Kruk, Aleksandra CZYRSKA-FILEMONOWICZ, Franciszek Krok // W: IX krajowa konferencja Nanotechnologii NANO 2019 : 1–3 lipca 2019, Wrocław, Polska : książka streszczeń. — Wrocław : Oficyna Wydawnicza Politechniki Wrocławskiej, 2019. — ISBN: 978-83-7493-091-8. — S. 40. — Bibliogr. s. 40

 • brak zdefiniowanych słów kluczowych

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

8
 • Combinatorial study of gradient Ag-Al thin films: microstructure, phase formation, mechanical and electrical properties / Fang Mao, Mamoun Taher, Oleksandr KRYSHTAL, Adam KRUK, Aleksandra CZYRSKA-FILEMONOWICZ, Mikael Ottosson, Anna M. Andersson, Urban Wiklund, Ulf Jansson // ACS Applied Materials & Interfaces ; ISSN 1944-8244. — 2016 vol. 8 iss. 44, s. 30635–30643. — Bibliogr. s. 30642–30643, Abstr.. — Publikacja dostępna online od: 2016-10-17

 • keywords: electrical contact, Ag-Al alloy, combinatorial approach, low friction, adhesive wear, hexagonal phase

  cyfrowy identyfikator dokumentu: 10.1021/acsami.6b10659

9
 • Contact melting in Ag/Ge layered nanofilms: critical thickness and onset temperature / Alexey A. Minenkov, Sergey I. Bogatyrenko, Aleksandr P. KRYSHTAL // W: NAP-2019 [Dokument elektroniczny] : proceedings of the 2019 IEEE 9\textsuperscript{th} international conference on Nanomaterials: Applications & Properties : Odesa, Ukraine, September 15–20, 2019, Pt. 1 / Ministry of Education and Science of Ukraine, [etc.]. — Wersja do Windows. — Dane tekstowe. — Sumy : Sumy State University ; USA : IEEE, 2019. — Dysk Flash. — e-ISBN: 978-1-7281-2830-6. — S. 01TFC25-1–01TFC25-4. — Wymagania systemowe: Adobe Reader. — Bibliogr. s. 01TFC25-4, Abstr.. — Abstrakt dostępny online: {https://nap.sumdu.edu.ua/index.php/nap/nap2019/paper/view/2940} [2019-10-03]

  orcid iD
 • keywords: TEM, nano films, eutectic temperature, Ag-Ge, contact melting

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

10
 • Contact melting in Ag/Ge layered nanofilms: critical thickness and onset temperature / Alexey Minenkov, Aleksandr KRYSHTAL, Sergey Bogatyrenko // W: Microstructure and properties of micro- and nanoscale materials, films and coatings (NAP 2019) : selected articles from the international conference on Nanomaterials: applications and properties / eds. Alexander D. Pogrebnjak, Oleksandr Bondar. — Singapore : Springer Nature Singapore Pte Ltd., cop. 2020. — (Springer Proceedings in Physics ; ISSN 0930-8989 ; vol. 240). — ISBN: 978-981-15-1741-9 ; e-ISBN: 978-981-15-1742-6. — S. 287–295. — Bibliogr., Abstr.. — Publikacja dostępna online od: 2020-01-29

  orcid iD
 • brak zdefiniowanych słów kluczowych

  cyfrowy identyfikator dokumentu: 10.1007/978-981-15-1742-6_27

11
12
 • De-wetting of nanosized binary films: a case study on Au-Ge / I. S. Zelenina, S. I. Bogatyrenko, A. A. Minenkov, A. P. KRYSHTAL // W: NAP-2017 : proceedings of the 2017 IEEE 7\textsuperscript{th} international conference on Nanomaterials: Applications & Properties : Zatoka, Ukraine, September 10–15, 2017, Pt. 2 / Ministry of Education and Science of Ukraine, Sumy State University. — Sumy : Sumy State University, 2017. — ISBN: 978-1-5386-2810-2. — S. 02NTF08-1–02NTF08-4. — Bibliogr. s. 02NTF08-4, Abstr.. — tekst: https://goo.gl/qJPYmS

  orcid iD
 • keywords: thin films, de-wetting, Au-Ge, melting temperature

  cyfrowy identyfikator dokumentu: 10.1109/NAP.2017.8190369

13
 • Diluted and concentrated organosols of fullerene $C_{60}$ in the toluene-acetonitrile solvent system as studied by diverse experimental methods / Olena A. Kyzyma, Nikolay O. Mchedlov-Petrossyan, Younis Turki Mahmood Al-Shuuchi, Timur V. Tropin, Oleksandr I. Ivankov, Nika N. Kriklya, Taras Yu. Gromovoy, Aleksandr P. KRYSHTAL, Alexander N. Zhigunov, Elena A. Korosteleva, Sergey V. Shekhovtsov, Vasil M. Garamus, Leonid A. Bulavin // Fullerenes, Nanotubes and Carbon Nanostructures ; ISSN 1536-383X. — 2021 vol. 29 no. 4, s. 315–330. — Bibliogr. s. 328–330, Abstr.. — Publikacja dostępna online od: 2020-11-11. — tekst: https://www-1tandfonline-1com-1vamikazk00e8.wbg2.bg.agh.edu.pl/doi/pdf/10.1080/1536383X.2020.1841752?needAccess=true

  orcid iD
 • keywords: SAXS, C60 fullerene, toluene-acetonitrile mixed solvents, DLS, SANS

  cyfrowy identyfikator dokumentu: 10.1080/1536383X.2020.1841752

14
15
16
 • Effect of electron beam irradiation in TEM on the local temperature of Au-Ge nanoparticle / M. MIELCZAREK, J. PAWLAK, A. KRYSHTAL // W: EM'2020 [Dokument elektroniczny] : XVII international conference on Electron Microscopy : November 30\textsuperscript{th} - December 2\textsuperscript{nd} 2020, Katowice, Poland : book of abstracts / Silesian University of Technology, Institute of Metallurgy and Materials Science. Polish Academy of Sciences, PTMi. — Wersja do Windows. — Dane tekstowe. — [Poland : Silesian University of Technology], [2020]. — 1 dysk optyczny. — S. 110. — Wymagania systemowe: Adobe Reader ; napęd CD-ROM

 • brak zdefiniowanych słów kluczowych

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

17
18
 • Effect of gadolinium segregation to grain boundaries in $Cr_{2}O_{3}$ scale on the physicochemical properties of Crofer 22 APU ferritic steel with a spinel coatingWpływ segregacji gadolinu na granicach ziaren w zgorzelinie $Cr_{2}O_{3}$ na właściwości fizykochemiczne stali ferrytycznej Crofer 22 APU pokrywanej warstwą spinelową / Tomasz BRYLEWSKI, Michał MARCZYŃSKI, Sebastian Molin, Jan WYRWA, Oleksander KRYSHTAL, Aleksander GIL // W: 12\textsuperscript{th} conference of the Polish Ceramic Society and 3\textsuperscript{rd} Polish–Slovak–Chinese seminar on Ceramics : Zakopane, September 12\textsuperscript{th}–15\textsuperscript{th} 2019 : book of abstracts / ed. Zbigniew Pędzich, Magdalena Zarzecka-Napierała. — Kraków : Wydawnictwo Naukowe „Akapit”, cop. 2019. — ISBN: 978-83-65955-38-8. — S. 46

 • brak zdefiniowanych słów kluczowych

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

19
20
21
22
23
24
 • Glass coating/$CoSb_{3}$ interface: characterization by transmission electron microscopy / K. ZAWADZKA, E. GODLEWSKA, O. KRYSHTAL, M. NOCUŃ, A. CZYRSKA-FILEMONOWICZ, M. Chmielewski, R. Zybała // W: ECT 2016 [Dokument elektroniczny] : 14\textsuperscript{th} European Conference on Thermoelectrics : Lisbon, Portugal, 20–23 September 2016 : book of abstracts / Instituto Superior Técnico. Universidade de Lisboa. — Wersja do Windows. — Dane tekstowe. — [Lisbon : s. n.], [2016]. — Dysk Flash. — S. 173. — Wymagania systemowe: Adobe Reader

 • brak zdefiniowanych słów kluczowych

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

25
 • Growth mechanism of $Cr_{2}O_{3}$ scale formed on chromium implanted with yttrium / Aleksander GIL, Oleksander KRYSTHAL, Tomasz BRYLEWSKI, Aleksandra CZYRSKA-FILEMONOWICZ // W: 18\textsuperscript {th} international Polish-French conference on Reactivity of solids [Dokument elektroniczny] : 2–4 July 2018, Krakow, Poland : programme and abstracts. — Wersja do Windows. — Dane tekstowe. — [Kraków : AGH University of Science and Technology], [2018]. — 1 dysk optyczny. — Opis częśc. wg okł.. — S. 24. — Wymagania systemowe: Adobe Reader ; napęd CD-ROM

 • keywords: oxidation, microstructure, reactive element effect, chromia scale, STEM

  cyfrowy identyfikator dokumentu: