Wykaz publikacji wybranego autora

Oleksander Kryshtal, dr hab., prof. AGH

profesor nadzwyczajny

Wydział Inżynierii Metali i Informatyki Przemysłowej
WIMiIP-kmm, Katedra Metaloznawstwa i Metalurgii Proszków


 • 2018

  [dyscyplina 1] dziedzina nauk inżynieryjno-technicznych / inżynieria materiałowa


Identyfikatory Autora Informacje o Autorze w systemach zewnętrznych

ORCID: 0000-0002-6528-8821 orcid iD

ResearcherID: G-2094-2016

Scopus: 66024065553

PBN: 602b70c09543c7410626dd44

OPI Nauka Polska

System Informacyjny AGH (SkOs)Statystyka obejmuje publikacje afiliowane AGH od 2008 roku włącznie

typ publikacji
rocznikl. publ.książkifragm.referatyartykułypatentymapyred. czas.inne
ogółem73113635
2023514
2022523
2021725
202010127
2019221210
2018642
201713193
2016541
język publikacji
rocznikrazempolskojęzyczneanglojęzycznepozostałe języki
ogółem73865
202355
2022514
202177
20201010
201922220
201866
20171358
201655
kraj wydania
rocznikrazempubl. krajowepubl. zagraniczne
ogółem731954
202355
2022523
2021716
20201019
201922517
2018624
20171376
2016514
Lista Filadelfijska
rocznikrazempubl. z LFpubl. pozostałe
ogółem733241
2023541
2022532
2021752
20201064
201922913
2018624
201713211
2016514
punktacja MNiSW
rocznikrazempubl. z pkt. MNiSWpubl. pozostałe
ogółem733736
2023541
2022532
2021752
20201073
2019221111
2018624
20171349
2016514
publikacje recenzowane
rocznikrazempubl. recenzowanepubl. nierecenzowane
ogółem733934
2023541
2022532
2021761
20201073
2019221111
2018624
20171358
20165141
2
 • Badanie struktury granic ziaren w zgorzelinie $Cr_2O_3$ powstałej na chromie implantowanym jonowo itremThe study of the structure of the grain boundaries of the $Cr_2O_3$ scale formed on chromium implanted with yttrium / Aleksander GIL, Oleksander KRYSHTAL, Tomasz BRYLEWSKI // Ochrona przed Korozją ; ISSN 0473-7733. — 2017 vol. 60 nr 11, s. 387. — Afiliacja autorów: Akademia Górniczo-Hutnicza im. Stanisława Staszica w Krakowie

 • słowa kluczowe: wysokotemperaturowe utlenianie, zgorzelina Cr2O3, implantacja jonowa

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

3
 • Bimetallic Au-Ni nanoparticles for catalysis applications : news from AGH-UST / Oleksandr KRYSHTAL // KMM-VIN Newsletter [Dokument elektroniczny] / European Virtual Institute on Knowledge-Based Multifunctional Materials AISBL. — 2020 iss. 22 Summer 2020, s. 7. — Wymagania systemowe: Adobe Reader. — Bibliogr. s. 7. — tekst: https://www.kmm-vin.eu/media/newsletter/newsletter_22_20200728-155335.pdf

 • brak zdefiniowanych słów kluczowych

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

4
5
6
 • Characterization of the glass-coated CoSb3 thermoelectric material by electron microscopy / Kinga ZAWADZKA, Oleksandr KRYSHTAL, Marek NOCUŃ, Elżbieta GODLEWSKA, Aleksandra CZYRSKA-FILEMONOWICZ // W: EMC 2016 : European Microscopy Congress 2016. Vol. 2[.2], Materials science / ed. by Odile Stéphan, Martin Hytch, Thierry Epicier. — Weinheim : Wiley-VCH Verlag GmbH, 2016. — ISBN: 978-3-527-34299-0. — S. 926–927. — Błąd w zapisie nazwiska: O. Krysthal

 • keywords: thermoelectrics, CoSb3, glass coating

  cyfrowy identyfikator dokumentu: 10.1002/9783527808465.EMC2016.6895

7
 • Chemical and structural imaging of gold-rich nanostructures on AIIIBV semiconductors by electron microscopy and machine learning / Benedykt R. Jany, Arkadiusz Janas, Witold Piskorz, Konrad Szajna, Aleksandr KRYSHTAL, Grzegorz CEMPURA, Paulina Indyka, Adam Kruk, Aleksandra CZYRSKA-FILEMONOWICZ, Franciszek Krok // W: IX krajowa konferencja Nanotechnologii NANO 2019 : 1–3 lipca 2019, Wrocław, Polska : książka streszczeń. — Wrocław : Oficyna Wydawnicza Politechniki Wrocławskiej, 2019. — ISBN: 978-83-7493-091-8. — S. 40. — Bibliogr. s. 40

 • brak zdefiniowanych słów kluczowych

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

8
 • Combinatorial study of gradient Ag-Al thin films: microstructure, phase formation, mechanical and electrical properties / Fang Mao, Mamoun Taher, Oleksandr KRYSHTAL, Adam KRUK, Aleksandra CZYRSKA-FILEMONOWICZ, Mikael Ottosson, Anna M. Andersson, Urban Wiklund, Ulf Jansson // ACS Applied Materials & Interfaces ; ISSN 1944-8244. — 2016 vol. 8 iss. 44, s. 30635–30643. — Bibliogr. s. 30642–30643, Abstr.. — Publikacja dostępna online od: 2016-10-17

 • keywords: electrical contact, Ag-Al alloy, combinatorial approach, low friction, adhesive wear, hexagonal phase

  cyfrowy identyfikator dokumentu: 10.1021/acsami.6b10659

9
 • Contact melting in Ag/Ge layered nanofilms: critical thickness and onset temperature / Alexey A. Minenkov, Sergey I. Bogatyrenko, Aleksandr P. KRYSHTAL // W: NAP-2019 [Dokument elektroniczny] : proceedings of the 2019 IEEE 9\textsuperscript{th} international conference on Nanomaterials: Applications & Properties : Odesa, Ukraine, September 15–20, 2019, Pt. 1 / Ministry of Education and Science of Ukraine, [etc.]. — Wersja do Windows. — Dane tekstowe. — Sumy : Sumy State University ; USA : IEEE, 2019. — Dysk Flash. — e-ISBN: 978-1-7281-2830-6. — S. 01TFC25-1–01TFC25-4. — Wymagania systemowe: Adobe Reader. — Bibliogr. s. 01TFC25-4, Abstr.. — Abstrakt dostępny online: {https://nap.sumdu.edu.ua/index.php/nap/nap2019/paper/view/2940} [2019-10-03]

  orcid iD
 • keywords: TEM, nano films, eutectic temperature, Ag-Ge, contact melting

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

10
 • Contact melting in Ag/Ge layered nanofilms: critical thickness and onset temperature / Alexey Minenkov, Aleksandr KRYSHTAL, Sergey Bogatyrenko // W: Microstructure and properties of micro- and nanoscale materials, films and coatings (NAP 2019) : selected articles from the international conference on Nanomaterials: applications and properties / eds. Alexander D. Pogrebnjak, Oleksandr Bondar. — Singapore : Springer Nature Singapore Pte Ltd., cop. 2020. — (Springer Proceedings in Physics ; ISSN 0930-8989 ; vol. 240). — ISBN: 978-981-15-1741-9 ; e-ISBN: 978-981-15-1742-6. — S. 287–295. — Bibliogr., Abstr.. — Publikacja dostępna online od: 2020-01-29

  orcid iD
 • brak zdefiniowanych słów kluczowych

  cyfrowy identyfikator dokumentu: 10.1007/978-981-15-1742-6_27

11
12
 • De-wetting of nanosized binary films: a case study on Au-Ge / I. S. Zelenina, S. I. Bogatyrenko, A. A. Minenkov, A. P. KRYSHTAL // W: NAP-2017 : proceedings of the 2017 IEEE 7\textsuperscript{th} international conference on Nanomaterials: Applications & Properties : Zatoka, Ukraine, September 10–15, 2017, Pt. 2 / Ministry of Education and Science of Ukraine, Sumy State University. — Sumy : Sumy State University, 2017. — ISBN: 978-1-5386-2810-2. — S. 02NTF08-1–02NTF08-4. — Bibliogr. s. 02NTF08-4, Abstr.. — tekst: https://goo.gl/qJPYmS

  orcid iD
 • keywords: thin films, de-wetting, Au-Ge, melting temperature

  cyfrowy identyfikator dokumentu: 10.1109/NAP.2017.8190369

13
 • Diluted and concentrated organosols of fullerene $C_{60}$ in the toluene-acetonitrile solvent system as studied by diverse experimental methods / Olena A. Kyzyma, Nikolay O. Mchedlov-Petrossyan, Younis Turki Mahmood Al-Shuuchi, Timur V. Tropin, Oleksandr I. Ivankov, Nika N. Kriklya, Taras Yu. Gromovoy, Aleksandr P. KRYSHTAL, Alexander N. Zhigunov, Elena A. Korosteleva, Sergey V. Shekhovtsov, Vasil M. Garamus, Leonid A. Bulavin // Fullerenes, Nanotubes and Carbon Nanostructures ; ISSN 1536-383X. — 2021 vol. 29 no. 4, s. 315–330. — Bibliogr. s. 328–330, Abstr.. — Publikacja dostępna online od: 2020-11-11. — tekst: https://www-1tandfonline-1com-1vamikazk00e8.wbg2.bg.agh.edu.pl/doi/pdf/10.1080/1536383X.2020.1841752?needAccess=true

  orcid iD
 • keywords: SAXS, C60 fullerene, toluene-acetonitrile mixed solvents, DLS, SANS

  cyfrowy identyfikator dokumentu: 10.1080/1536383X.2020.1841752

14
15
 • Effect of concentrated solar energy on microstructure evolution of selective laser melted $Ti-6Al-4V$ alloy / Lucia-Antoneta Chicos, Sebastian Marian Zaharia, Grzegorz CEMPURA, Adam KRUK, Sebastian LECH, Oleksandr KRYSHTAL, Maciej ZIĘTARA, Grzegorz MICHTA, Jose Rodríguez, Mihaela Cosnita, Mihai Alin Pop, Camil Lancea // International Journal of Advanced Manufacturing Technology ; ISSN 0268-3768. — 2022 vol. 118 iss. 8–9, s. 3183–3207. — Bibliogr. s. 3204–3207, Abstr.. — Publikacja dostępna online od: 2021-10-11. — tekst: https://link.springer.com/content/pdf/10.1007/s00170-021-08136-6.pdf

  orcid iD
 • keywords: microstructure, Ti-6Al-4V, selective laser melting, sustainable manufacturing, concentrated solar energy, martensite decomposition

  cyfrowy identyfikator dokumentu: 10.1007/s00170-021-08136-6

16
 • Effect of electron beam irradiation in TEM on the local temperature of Au-Ge nanoparticle / M. MIELCZAREK, J. PAWLAK, A. KRYSHTAL // W: EM'2020 [Dokument elektroniczny] : XVII international conference on Electron Microscopy : November 30\textsuperscript{th} - December 2\textsuperscript{nd} 2020, Katowice, Poland : book of abstracts / Silesian University of Technology, Institute of Metallurgy and Materials Science. Polish Academy of Sciences, PTMi. — Wersja do Windows. — Dane tekstowe. — [Poland : Silesian University of Technology], [2020]. — 1 dysk optyczny. — S. 110. — Wymagania systemowe: Adobe Reader ; napęd CD-ROM

 • brak zdefiniowanych słów kluczowych

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

17
18
 • Effect of gadolinium segregation to grain boundaries in $Cr_{2}O_{3}$ scale on the physicochemical properties of Crofer 22 APU ferritic steel with a spinel coatingWpływ segregacji gadolinu na granicach ziaren w zgorzelinie $Cr_{2}O_{3}$ na właściwości fizykochemiczne stali ferrytycznej Crofer 22 APU pokrywanej warstwą spinelową / Tomasz BRYLEWSKI, Michał MARCZYŃSKI, Sebastian Molin, Jan WYRWA, Oleksander KRYSHTAL, Aleksander GIL // W: 12\textsuperscript{th} conference of the Polish Ceramic Society and 3\textsuperscript{rd} Polish–Slovak–Chinese seminar on Ceramics : Zakopane, September 12\textsuperscript{th}–15\textsuperscript{th} 2019 : book of abstracts / ed. Zbigniew Pędzich, Magdalena Zarzecka-Napierała. — Kraków : Wydawnictwo Naukowe „Akapit”, cop. 2019. — ISBN: 978-83-65955-38-8. — S. 46

 • brak zdefiniowanych słów kluczowych

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

19
20
21
22
23
24
 • Glass coating/$CoSb_{3}$ interface: characterization by transmission electron microscopy / K. ZAWADZKA, E. GODLEWSKA, O. KRYSHTAL, M. NOCUŃ, A. CZYRSKA-FILEMONOWICZ, M. Chmielewski, R. Zybała // W: ECT 2016 [Dokument elektroniczny] : 14\textsuperscript{th} European Conference on Thermoelectrics : Lisbon, Portugal, 20–23 September 2016 : book of abstracts / Instituto Superior Técnico. Universidade de Lisboa. — Wersja do Windows. — Dane tekstowe. — [Lisbon : s. n.], [2016]. — Dysk Flash. — S. 173. — Wymagania systemowe: Adobe Reader

 • brak zdefiniowanych słów kluczowych

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

25
 • Growth mechanism of $Cr_{2}O_{3}$ scale formed on chromium implanted with yttrium / Aleksander GIL, Oleksander KRYSTHAL, Tomasz BRYLEWSKI, Aleksandra CZYRSKA-FILEMONOWICZ // W: 18\textsuperscript {th} international Polish-French conference on Reactivity of solids [Dokument elektroniczny] : 2–4 July 2018, Krakow, Poland : programme and abstracts. — Wersja do Windows. — Dane tekstowe. — [Kraków : AGH University of Science and Technology], [2018]. — 1 dysk optyczny. — Opis częśc. wg okł.. — S. 24. — Wymagania systemowe: Adobe Reader ; napęd CD-ROM

 • keywords: oxidation, microstructure, reactive element effect, chromia scale, STEM

  cyfrowy identyfikator dokumentu: