Wykaz publikacji wybranego autora

Julia Gonciarczyk, mgr inż.

poprzednio: Śliwa

doktorant

Wydział Inżynierii Materiałowej i Ceramiki
WIMiC-ktmb, Katedra Technologii Materiałów Budowlanych


Identyfikatory Autora

ORCID: 0000-0002-2968-3920

ResearcherID: brak

Scopus: 57195584595

Liczba pozycji spełniających powyższe kryteria selekcji: 24, z ogólnej liczby 24 publikacji Autora


1
 • [referat, 2019]
 • TytułApplication of ICP AES method and microwave digestion to routine analysis of corundum materials
  AutorzyJulia GONCIARCZYK, Katarzyna Stec, Andrzej BOBROWSKI, Agnieszka KRÓLICKA
  ŹródłoCYSC-2019 [Dokument elektroniczny] : 13textsuperscript{th} Conference for Young Scientists in Ceramics : October 16–19, 2019, Novi Sad, Serbia : programme and book of abstracts / ed.-in-chief Vladimir V. Srdić. — Novi Sad : University of Novi Sad. Faculty of Technology, 2019. — S. 149
2
 • [referat, 2017]
 • TytułApplication of novel tellurium film electrode for copper(II) determination by means of anodic stripping voltammetry
  AutorzyJulia ŚLIWA, Andrzej BOBROWSKI, Agnieszka KRÓLICKA, Jerzy ZARĘBSKI
  ŹródłoYISAC 2017 [Dokument elektrniczny] : 24textsuperscript{th} Young Investigators Seminar on Analytical Chemistry : Venice, Italy, June 28textsuperscript{th}–30textsuperscript{th} 2017 : book of abstracts. — [Italy : s. n.], [2017]. — S. 14
3
4
 • [referat, 2018]
 • TytułDetermination of molybdenum(VI) traces by means of catalytic effects at the tellurium film electrode
  AutorzyJulia ŚLIWA, Andrzej BOBROWSKI, Jerzy ZARĘBSKI, Agnieszka KRÓLICKA
  Źródło25th YISAC 2018 : Young Investigators' Seminar on Analytical Chemistry : July 2-5, 2018, Graz, Austria : book of abstracts / ed. Kurt Kalcher ; Karl-Franzens University Graz. Institute of Analytical Chemistry. — [Graz : s. n.], [2018]. — S. 44
5
 • [referat w czasopiśmie, 2017]
 • TytułElectrochemical sensing of copper employing tellurium film electrode
  AutorzyAndrzej BOBROWSKI, Agnieszka KRÓLICKA, Julia ŚLIWA, Jerzy ZARĘBSKI
  ŹródłoElectrochimica Acta : Journal of the International Society of Electrochemistry. — 2017 vol. 252, s. 453–460. — tekst: https://goo.gl/16rRGj
6
7
 • [referat, 2019]
 • TytułGold-sputtered sensor for the voltammetric determination of trace arsenic
  AutorzyA. Economou, J. GONCIARCZYK, C. Kokkinos, A. BOBROWSKI
  ŹródłoIMA-2019 [Dokument elektroniczny] : 11textsuperscript{th} International on Instrumental Methods of Analysis Modern Trends and Applications : 22–25 September 2019, Ioannina, Greece : abstract book. — [Ioannina : University of Ioannina], [2019]. — S. 253–254
8
 • [referat, 2019]
 • TytułOznaczanie molibdenu na tellurowej elektrodzie błonkowej metodą katalitycznej woltamperometrii
  AutorzyAndrzej BOBROWSKI, Agnieszka KRÓLICKA, Julia GONCIARCZYK, Jerzy ZARĘBSKI
  ŹródłoFGF : Fizykochemia Granic Faz – metody instrumentalne : [Lublin, 13–17 maja 2019] : abstrakty / red. Witold Zawadzki, Małgorzata Wiśniewska, Agnieszka Nosal-Wiercińska. — Lublin : [s. n.], 2019. — S. 110
9
 • [referat, 2019]
 • TytułOznaczenia śladów germanu nową metodą katalityczno-adsorpcyjnej woltamperometrii stripingowej z wykorzystaniem kompleksów wanadu(IV)
  AutorzyAndrzej BOBROWSKI, Agnieszka KRÓLICKA, Julia GONCIARCZYK, Jerzy ZARĘBSKI
  Źródło62. Zjazd naukowy Polskiego Towarzystwa Chemicznego [Dokument elektroniczny] : Warszawa, 2–6 września 2019. Cz. 1, Książka abstraktów / red. prowadzący Agnieszka Adamczyk-Woźniak, Anna Maria Dąbrowska, Robert Nowakowski. — Warszawa : Polskie Towarzystwo Chemiczne, 2019. — S. 07-34
10
 • [referat, 2019]
 • TytułPreparation of metal film electrodes via PVD and their voltammetric performance
  AutorzyGONCIARCZYK J., BOBROWSKI A., KRÓLICKA A., ZARĘBSKI J.
  Źródło2textsuperscript{nd} Cross-Border Seminar on Electroanalytical Chemistry (CBSEC) : České Budějovice, Czech Republic, April 10–12 2019 : book of abstracts. — [Czech Republic : s. n.], [2019]. — S. 14
11
12
 • [referat, 2018]
 • TytułTellur jako nowy materiał do wytwarzania woltamperometrycznych elektrod błonkowych
  AutorzyAndrzej BOBROWSKI, Agnieszka KRÓLICKA, Julia ŚLIWA, Jerzy ZARĘBSKI
  Źródło61. Zjazd naukowy Polskiego Towarzystwa Chemicznego : 17–21 września 2018, Kraków : materiały zjazdowe. Cz. 1, Streszczenia / red. prowadzący Agnieszka Węgrzyn. — Warszawa : Polskie Towarzystwo Chemiczne, 2018. — S. S09-3 S09WS04
13
 • [artykuł w czasopiśmie, 2018]
 • TytułTellurium film electrodes deposited on carbon and mesoporous carbon screen-printed substrates for anodic stripping voltammetric determination of copper
  AutorzyAndrzej BOBROWSKI, Agnieszka KRÓLICKA, Julia ŚLIWA, Jerzy ZARĘBSKI, Anastasios Economou, Kurt Kalcher
  ŹródłoElectroanalysis [Dokument elektroniczny]. — Czasopismo elektroniczne. — 2018 vol. 30 iss. 9, s. 2004–2010. — tekst: https://onlinelibrary-1wiley-1com-1r3ntz4sl00ff.wbg2.bg.agh.edu.pl/doi/epdf/10.1002/elan.201800165
14
 • [referat, 2018]
 • TytułTellurium-coated screen-printed and glassy carbon electrodes for anodic stripping voltammetric determination of trace copper
  AutorzyŚLIWA J., BOBROWSKI A., KRÓLICKA A., ZARĘBSKI J.
  ŹródłoELACh : 1textsuperscript{st} cross-border seminar on Electroanalytical chemistry : Furth im Wald, 4-6 April 2018 : book of abstracts. — [Furth im Wald : s. n.], [2018]. — S. 31
15
 • [referat, 2019]
 • TytułWoltamperometryczne badania właściwości kumaryny 343
  AutorzyAgnieszka KRÓLICKA, Andrzej BOBROWSKI, Julia GONCIARCZYK, Jerzy ZARĘBSKI
  Źródło62. Zjazd naukowy Polskiego Towarzystwa Chemicznego [Dokument elektroniczny] : Warszawa, 2–6 września 2019. Cz. 1, Książka abstraktów / red. prowadzący Agnieszka Adamczyk-Woźniak, Anna Maria Dąbrowska, Robert Nowakowski. — Warszawa : Polskie Towarzystwo Chemiczne, 2019. — S. 07-62
16
 • [referat, 2018]
 • TytułWoltamperometryczne błonkowe elektrody ołowiowe osadzane z fazy gazowej
  AutorzyAndrzej BOBROWSKI, Agnieszka KRÓLICKA, Julia ŚLIWA, Jerzy ZARĘBSKI, Karol KYZIOŁ, Marta JANUŚ
  Źródło61. Zjazd naukowy Polskiego Towarzystwa Chemicznego : 17–21 września 2018, Kraków : materiały zjazdowe. Cz. 1, Streszczenia / red. prowadzący Agnieszka Węgrzyn. — Warszawa : Polskie Towarzystwo Chemiczne, 2018. — S. S09-14 S09P11
17
 • [referat, 2018]
 • TytułWoltamperometryczne elektrody bizmutowe przygotowane poprzez fizyczne osadzanie bizmutu z fazy gazowej
  AutorzyAndrzej BOBROWSKI, Agnieszka KRÓLICKA, Julia ŚLIWA, Jerzy ZARĘBSKI
  Źródło61. Zjazd naukowy Polskiego Towarzystwa Chemicznego : 17–21 września 2018, Kraków : materiały zjazdowe. Cz. 1, Streszczenia / red. prowadzący Agnieszka Węgrzyn. — Warszawa : Polskie Towarzystwo Chemiczne, 2018. — S. S09-14 S09P12
18
 • [fragment książki, 2019]
 • TytułWoltamperometryczne elektrody osadzane z fazy gazowej techniką PVD i ich charakterystyka
  AutorzyAndrzej BOBROWSKI, Agnieszka KRÓLICKA, Julia GONCIARCZYK, Jerzy ZARĘBSKI
  ŹródłoElektroanaliza – sensory i metody pomiarowe : praca zbiorowa / pod red. Bogusława Basia, Małgorzaty Jakubowskiej, Władysława W. Kubiaka. — Kraków : Wydawnictwo Naukowe AKAPIT, 2019. — S. 141–149
19
 • [referat, 2018]
 • TytułWykorzystanie błonkowych elektrod tellurowych do oznaczania ultraśladowych zawartości molibdenu
  AutorzyAndrzej BOBROWSKI, Agnieszka KRÓLICKA, Julia ŚLIWA, Jerzy ZARĘBSKI
  Źródło61. Zjazd naukowy Polskiego Towarzystwa Chemicznego : 17–21 września 2018, Kraków : materiały zjazdowe. Cz. 1, Streszczenia / red. prowadzący Agnieszka Węgrzyn. — Warszawa : Polskie Towarzystwo Chemiczne, 2018. — S. S09-15 S09P13
20
 • [referat, 2019]
 • TytułWykorzystanie elektrod metalicznych osadzanych z fazy gazowej w woltamperometrii
  AutorzyAndrzej BOBROWSKI, Agnieszka KRÓLICKA, Julia GONCIARCZYK, Jerzy ZARĘBSKI
  ŹródłoFGF : Fizykochemia Granic Faz – metody instrumentalne : [Lublin, 13–17 maja 2019] : abstrakty / red. Witold Zawadzki, Małgorzata Wiśniewska, Agnieszka Nosal-Wiercińska. — Lublin : [s. n.], 2019. — S. 100
21
 • [referat, 2017]
 • TytułWykorzystanie stopów miedzi i telluru w anodowej woltamperometrii stripingowej
  AutorzyAndrzej BOBROWSKI, Agnieszka KRÓLICKA, Julia ŚLIWA, Jerzy ZARĘBSKI
  ŹródłoElektroanaliza w teorii i praktyce : XVI konferencja : Kraków, 1–2 czerwca 2017 / red. Filip CIEPIELA ; Polska Akademia Nauk. Komitet Chemii Analitycznej. Zespół Elektroanalizy, Katedra Chemii Analitycznej. Wydział Inżynierii Materiałowej i Ceramiki AGH. — Kraków : Wydawnictwo Naukowe „Akapit”, 2017. — S. 78
22
 • [fragment książki, 2018]
 • TytułWykorzystanie warstw telluru osadzanych in situ na węglowych elektrodach drukowanych do oznaczania śladowych ilości miedzi
  AutorzyAgnieszka KRÓLICKA, Andrzej BOBROWSKI, Julia ŚLIWA, Jerzy ZARĘBSKI
  ŹródłoWspółczesne metody i sensory elektrochemiczne : praca zbiorowa / pod red. Bogusława Basia, Małgorzaty Jakubowskiej, Władysława W. Kubiaka. — Kraków : Wydawnictwo Naukowe AKAPIT, 2018. — S. 85–98
23
 • [referat, 2017]
 • TytułZastosowanie nowej błonkowej elektrody tellurowej do oznaczenia miedzi techniką anodowej woltamperometrii stripingowej
  AutorzyJulia ŚLIWA, Andrzej BOBROWSKI, Agnieszka KRÓLICKA, Jerzy ZARĘBSKI
  ŹródłoKRK InnoTech Summit 2017 [Dokument elektroniczny] : 26 października 2017 : streszczenia. — Kraków : Fundacja Kraków Miastem Startupów, [2017]. — S. 27–28
24
 • [fragment książki, 2019]
 • TytułZastosowanie złotych i srebrnych elektrod błonkowych wytworzonych poprzez osadzanie fizyczne z fazy gazowej w woltamperometrii
  AutorzyAgnieszka KRÓLICKA, Andrzej BOBROWSKI, Julia GONCIARCZYK, Jerzy ZARĘBSKI, Marta JANUŚ, Karol KYZIOŁ
  ŹródłoElektroanaliza – sensory i metody pomiarowe : praca zbiorowa / pod red. Bogusława Basia, Małgorzaty Jakubowskiej, Władysława W. Kubiaka. — Kraków : Wydawnictwo Naukowe AKAPIT, 2019. — S. 129–140