Wykaz publikacji wybranego autora

Julia Gonciarczyk, mgr inż.

poprzednio: Śliwa

doktorant

Wydział Inżynierii Materiałowej i Ceramiki
WIMiC-ktmb, Katedra Technologii Materiałów Budowlanych


Identyfikatory Autora

ORCID: 0000-0002-2968-3920

ResearcherID: brak

Scopus: 57195584595

Liczba pozycji spełniających powyższe kryteria selekcji: 30, z ogólnej liczby 30 publikacji Autora


1
 • A novel catalytic adsorptive stripping voltammetric method for the determination of germanium ultratraces in the presence of chloranilic acid and the V(IV)$\cdot$HEDTA complex
2
 • Application of ICP AES method and microwave digestion to routine analysis of corundum materials
3
 • Application of novel tellurium film electrode for copper(II) determination by means of anodic stripping voltammetry
4
5
 • Determination of molybdenum(VI) traces by means of catalytic effects at the tellurium film electrode
6
 • Electrochemical sensing of copper employing tellurium film electrode
7
8
 • Gold-sputtered sensor for the voltammetric determination of trace arsenic
9
 • Oznaczanie molibdenu na tellurowej elektrodzie błonkowej metodą katalitycznej woltamperometrii
10
 • Oznaczenia śladów germanu nową metodą katalityczno-adsorpcyjnej woltamperometrii stripingowej z wykorzystaniem kompleksów wanadu(IV)
11
 • Preparation of metal film electrodes via PVD and their voltammetric performance
12
13
 • Selection of optimal ligand and vanadium(IV) complexonate for sensitive catalytic adsorptive stripping voltammetric quantification of germanium
14
 • Tellur jako nowy materiał do wytwarzania woltamperometrycznych elektrod błonkowych
15
 • Tellurium film electrodes deposited on carbon and mesoporous carbon screen-printed substrates for anodic stripping voltammetric determination of copper
16
 • Tellurium-coated screen-printed and glassy carbon electrodes for anodic stripping voltammetric determination of trace copper
17
 • Woltamperometria jako narzędzie do oznaczania pierwiastków kluczowych dla nowoczesnych technologii na przykładzie Ge(IV)
18
 • Woltamperometryczne badania właściwości kumaryny 343
19
 • Woltamperometryczne błonkowe elektrody ołowiowe osadzane z fazy gazowej
20
 • Woltamperometryczne elektrody bizmutowe przygotowane poprzez fizyczne osadzanie bizmutu z fazy gazowej
21
 • Woltamperometryczne elektrody osadzane z fazy gazowej techniką PVD i ich charakterystyka
22
 • Wykorzystanie błonkowych elektrod tellurowych do oznaczania ultraśladowych zawartości molibdenu
23
 • Wykorzystanie chelatowych kompleksów wanadu do katalitycznego wzmacniania sygnałów germanu rejestrowanych metodą wotlamperometrii stripingowej
24
 • Wykorzystanie elektrod metalicznych osadzanych z fazy gazowej w woltamperometrii
25
 • Wykorzystanie stopów miedzi i telluru w anodowej woltamperometrii stripingowej