Wykaz publikacji wybranego autora

Julia Gonciarczyk, mgr inż.

poprzednio: Śliwa

doktorant

Wydział Inżynierii Materiałowej i Ceramiki
WIMiC-ktmb, Katedra Technologii Materiałów Budowlanych


Identyfikatory Autora

ORCID: 0000-0002-2968-3920

ResearcherID: brak

Scopus: 57195584595

Liczba pozycji spełniających powyższe kryteria selekcji: 24, z ogólnej liczby 24 publikacji Autora


1
 • Application of ICP AES method and microwave digestion to routine analysis of corundum materials
2
 • Application of novel tellurium film electrode for copper(II) determination by means of anodic stripping voltammetry
3
4
 • Determination of molybdenum(VI) traces by means of catalytic effects at the tellurium film electrode
5
 • Electrochemical sensing of copper employing tellurium film electrode
6
7
 • Gold-sputtered sensor for the voltammetric determination of trace arsenic
8
 • Oznaczanie molibdenu na tellurowej elektrodzie błonkowej metodą katalitycznej woltamperometrii
9
 • Oznaczenia śladów germanu nową metodą katalityczno-adsorpcyjnej woltamperometrii stripingowej z wykorzystaniem kompleksów wanadu(IV)
10
 • Preparation of metal film electrodes via PVD and their voltammetric performance
11
12
 • Tellurium-coated screen-printed and glassy carbon electrodes for anodic stripping voltammetric determination of trace copper
13
 • Tellurium film electrodes deposited on carbon and mesoporous carbon screen-printed substrates for anodic stripping voltammetric determination of copper
14
 • Tellur jako nowy materiał do wytwarzania woltamperometrycznych elektrod błonkowych
15
 • Woltamperometryczne badania właściwości kumaryny 343
16
 • Woltamperometryczne błonkowe elektrody ołowiowe osadzane z fazy gazowej
17
 • Woltamperometryczne elektrody bizmutowe przygotowane poprzez fizyczne osadzanie bizmutu z fazy gazowej
18
 • Woltamperometryczne elektrody osadzane z fazy gazowej techniką PVD i ich charakterystyka
19
 • Wykorzystanie błonkowych elektrod tellurowych do oznaczania ultraśladowych zawartości molibdenu
20
 • Wykorzystanie elektrod metalicznych osadzanych z fazy gazowej w woltamperometrii
21
 • Wykorzystanie stopów miedzi i telluru w anodowej woltamperometrii stripingowej
22
 • Wykorzystanie warstw telluru osadzanych in situ na węglowych elektrodach drukowanych do oznaczania śladowych ilości miedzi
23
 • Zastosowanie nowej błonkowej elektrody tellurowej do oznaczenia miedzi techniką anodowej woltamperometrii stripingowej
24
 • Zastosowanie złotych i srebrnych elektrod błonkowych wytworzonych poprzez osadzanie fizyczne z fazy gazowej w woltamperometrii