Wykaz publikacji wybranego autora

Ewa Pstrucha, mgr inż.

doktorant

Wydział Geologii, Geofizyki i Ochrony Środowiska
WGGiOŚ-kse, Katedra Surowców Energetycznych


Identyfikatory Autora

ORCID: brak

ResearcherID: brak

Scopus: brak

Liczba pozycji spełniających powyższe kryteria selekcji: 11, z ogólnej liczby 11 publikacji Autora


1
  • Comparative analysis of reservoir parameters of flysch sandstones in the S-8 well (Western Carpathians, Southern Poland)
2
3
4
  • Parametry petrofizyczne skał zbiornikowych Karpat i zapadliska przedkarpackiego w aspekcie poszukiwania niekonwencjonalnych złóż węglowodorów
5
  • Petrophysical characteristics of oil- and gas-bearing flysh lithofacies in selected well sections from the Outer Carpathians (South Poland)
6
7
  • Porosity and permeability of the Main Dolomite oil-bearing rocks in the S-1 well (Western Poland)
8
  • Potential source rocks in the Ropianka Formation of the Magura Nappe (Outer Carpathians, Poland) – geochemical and foraminiferal case study
9
  • Przestrzeń porowa piaskowców karbońskich z profilu odwiertu Paproć-29 w świetle badań porozymetrii rtęciowej
10
  • The application of mercury injection capillary pressure method for petrophysical characterization of unconventional reservoir rocks
11
  • The porous-fractured space of the oil- and gas-bearing carbonates in the S-1 well (western Poland)