Wykaz publikacji wybranego autora

Ewa Pstrucha, mgr inż.

doktorant

Wydział Geologii, Geofizyki i Ochrony Środowiska
WGGiOŚ-kse, Katedra Surowców Energetycznych


Identyfikatory Autora

ORCID: brak

ResearcherID: brak

Scopus: brakStatystyka obejmuje publikacje afiliowane AGH od 2008 roku włącznie

typ publikacji
rocznikl. publ.książkifragm.referatyartykułypatentymapyred. czas.inne
ogółem1192
201933
2018211
201722
2016431
język publikacji
rocznikrazempolskojęzyczneanglojęzycznepozostałe języki
ogółem1129
201933
201822
2017211
2016413
kraj wydania
rocznikrazempubl. krajowepubl. zagraniczne
ogółem1156
201933
201822
2017211
2016422
Lista Filadelfijska
rocznikrazempubl. z LFpubl. pozostałe
ogółem1111
201933
201822
201722
201644
punktacja MNiSW
rocznikrazempubl. z pkt. MNiSWpubl. pozostałe
ogółem1156
201933
2018211
2017211
2016431
publikacje recenzowane
rocznikrazempubl. recenzowanepubl. nierecenzowane
ogółem1156
201933
2018211
2017211
20164311
 • Comparative analysis of reservoir parameters of flysch sandstones in the S-8 well (Western Carpathians, Southern Poland) / Grzegorz MACHOWSKI, Ewa PSTRUCHA, Artur T. KRZYŻAK // W: SGEM 2017 : 17\textsuperscript{th} international multidisciplinary scientific geoconference : science and technologies in geology, exploration and mining : 29 June–5 July, 2017, Albena, Bulgaria : conference proceedings. Vol. 17 iss. 14, Applied and environmental geophysics oil and gas exploration. — Sofia : STEF92 Technology Ltd., cop. 2017. — (International Multidisciplinary Scientific GeoConference SGEM ; ISSN 1314-2704). — ISBN: 978-619-7408-00-3. — S. 585–592. — Bibliogr. s. 592, Abstr.

 • keywords: well logging, Outer Carpathians, NMR, mercury porosimetry, sandstones

  cyfrowy identyfikator dokumentu: 10.5593/sgem2017/14/S06.074

2
3
4
 • Parametry petrofizyczne skał zbiornikowych Karpat i zapadliska przedkarpackiego w aspekcie poszukiwania niekonwencjonalnych złóż węglowodorów[Petrophysical parameters of the reservoir rocks of the Carpathians and Carpathian Foredeep in terms of unconventional hydrocarbon deposits exploration] / Grzegorz MACHOWSKI, Alicja PSTRUCHA, Ewa PSTRUCHA, Mariusz Słyś, Grzegorz Staryszak, Grzegorz Zoła, Artur T. KRZYŻAK // W: Wyzwania stojące przed Górnictwem Naftowym w świetle przepisów prawa geologicznego i górniczego oraz polityki surowcowej Państwa : Chęciny, 10-13 października 2017 : materiały konferencyjne / SITP NiG. Oddział w Warszawie II. — [Chęciny : s. n.], [2017]. — S. 17. — G. Machowski, A. Pstrucha, E. Pstrucha, A. T. Krzyżak - afiliacja: Akademia Górniczo-Hutnicza im. Stanisława Staszica w Krakowie

 • brak zdefiniowanych słów kluczowych

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

5
 • Petrophysical characteristics of oil- and gas-bearing flysh lithofacies in selected well sections from the Outer Carpathians (South Poland) / Ewa PSTRUCHA, Grzegorz MACHOWSKI // W: SGEM 2016 : 16\textsuperscript{th} international multidisciplinary scientific geoconference : science and technologies in geology, exploration and mining : 30 June – 6 July, 2016, Albena, Bulgaria : conference proceedings. Vol. 4, Oil and gas exploration. — Sofia : STEF92 Technology Ltd., cop. 2016. — (International Multidisciplinary Scientific GeoConference SGEM ; ISSN 1314-2704). — Na okł. dod.: Book 1. — Na str. tyt. inne miejsce i data odbycia konferencji: 2-5 November 2016, Vienna, Austria. — ISBN: 978-619-7105-80-3. — S. 151–158. — Bibliogr. s. 158, Abstr.

 • keywords: porosity, permeability, Outer Carpathians, mercury porosimetry, flysch lithofacies

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

6
7
 • Porosity and permeability of the Main Dolomite oil-bearing rocks in the S-1 well (Western Poland) / Ewa PSTRUCHA, Grzegorz MACHOWSKI, Artur T. KRZYŻAK // W: SGEM 2016 : 16\textsuperscript{th} international multidisciplinary scientific geoconference : science and technologies in geology, exploration and mining : 30 June–6 July, 2016, Albena, Bulgaria : conference proceedings. Vol. 3, Hydrogeology, engineering geology and geotechnics, applied and environmental geophysics, oil and gas exploration. — Sofia : STEF92 Technology Ltd., cop. 2016. — (International Multidisciplinary Scientific GeoConference SGEM ; ISSN 1314-2704). — ISBN: 978-619-7105-57-5. — S. 905–912. — Bibliogr. s. 911–912, Abstr.

 • keywords: porosity, permeability, mercury porosimetry, Main Dolomite

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

8
9
10
 • The application of mercury injection capillary pressure method for petrophysical characterization of unconventional reservoir rocks / Bartosz Głuszczak, Alicja PSTRUCHA, Ewa PSTRUCHA // W: Herl'any 2017 : international conference of Young geologist : March 29\textsuperscript{th}–April 3\textsuperscript{rd}, 2017, Dobczyce n. Kraków, Poland : book of abstracts. — Kraków : Wydawnictwo Mineralogiczne MINERALPRESS, cop. 2018. — ISBN: 978-83-933330-1-1. — S. [20–21]. — Bibliogr. s. [21]

 • brak zdefiniowanych słów kluczowych

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

11
 • The porous-fractured space of the oil- and gas-bearing carbonates in the S-1 well (western Poland) / E. PSTRUCHA, G. MACHOWSKI, A. T. KRZYŻAK // W: 7\textsuperscript{th} IGSC Katowice [Dokument elektroniczny] : conference proceedings of 7th International Geosciences Student Conference : Katowice, 11–14 July 2016 / eds. Małgorza Drwiła, Paulina Kotlarek, Jacek Piotr Kubalski. — Wersja do Windows. — Dane tekstowe. — Katowice : Studenckie Koło Naukowe Geofizyków PREM Uniwersytetu Śląskiego, 2016. — e-ISBN: 978-83-945593-0-4. — S. 69–71. — Wymagania systemowe: Adobe Reader. — Tryb dostępu: http://goo.gl/z1XJkd [2016-09-05]. — Bibliogr. s. 71, Summ.

 • brak zdefiniowanych słów kluczowych

  cyfrowy identyfikator dokumentu: