Wykaz publikacji wybranego autora

Krzysztof Butryn, mgr inż.

doktorant

Wydział Geodezji Górniczej i Inżynierii Środowiska
WGGiIŚ-kg, *Katedra Geomatyki


Identyfikatory Autora

ORCID: brak

ResearcherID: brak

Scopus: 57206666416

Liczba pozycji spełniających powyższe kryteria selekcji: 21, z ogólnej liczby 21 publikacji Autora


1
 • [artykuł w czasopiśmie, 2016]
 • TytułAn analysis of arrangements of the local spatial management plans in the context of determining coverage of transmission easements – the example of the city of Krakow
  AutorzyKrzysztof BUTRYN
  ŹródłoGeomatics and Environmental Engineering. — 2016 vol. 10 no. 3, s. 49–60. — tekst: https://journals.bg.agh.edu.pl/GEOMATICS/2016.10.3/geom.2016.10.3.49.pdf
 • słowa kluczowe: służebność przesyłu, miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego, pas służebności przesyłu

  keywords: transmission easement, transmission easement zone, local spatial management plan

  cyfrowy identyfikator dokumentu: 10.7494/geom.2016.10.3.45

2
 • [referat, 2017]
 • TytułAnalysis of the impact of quantitative and qualitative price-setting attributes on a market of real estate intended for the purpose of the transformer stations on the example of Krakow
  AutorzyKrzysztof BUTRYN, Edward PREWEDA
  Źródło10th ICEE [Dokument elektroniczny] : the 10th International Conference Environmental Engineering : selected papers : April 27–28, 2017, Vilnius, Lithuania / Vilnius Gediminas Technical University. Faculty of Environmental Engineering, [etc.]. — [Vilnius : Vilnius Gediminas Technical University, Environmental Engineering Faculty], [2017]. — S. 1–8
 • keywords: statistical analysis, real estate appraisal, transformer stations

  cyfrowy identyfikator dokumentu: 10.3846/enviro.2017.177

3
 • [referat, 2018]
 • TytułConditions for the implementation and exploitation of technical infrastructure related to the transmission of media in the aspect of environmental protection
  AutorzyBUTRYN Krzysztof
  ŹródłoEcological and environmental engineering : the first international scientific conference : 26–29 June 2018 Kraków, Poland : book of abstracts / eds. Krzysztof Jóźwiakowski, Agnieszka Listosz, Alina Kowalczyk-Juśko. — Lublin : Perfekta info, [2018]. — S. 27
 • keywords: environmental protection, spatial planning, transmission easement

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

4
 • [referat, 2018]
 • TytułDetriments in benefits from property related to location and exploitation of transmission infrastructure
  AutorzyBUTRYN Krzysztof
  ŹródłoInnovations in geodesy, cartography, real estate management and surface water protection : III international scientific technical conference : Janów Lubelski, 6–8 June 2018 : book of abstracts / eds. Agnieszka Listosz, Żanna Stręk, Przemysław Leń ; University of Life Sciences in Lublin. Department of Environmental Engineering and Geodesy, [etc.]. — Lublin : [s. n.], 2018. — S. 14
 • keywords: transmission easement, property valuation, transmission devices, detriment, real estate benefits

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

5
 • [referat, 2018]
 • TytułImpact of arrangements of local spatial management plan to the transmission easement scope in the context of environmental protection requirements
  AutorzyBUTRYN Krzysztof
  ŹródłoEcological and environmental engineering : the first international scientific conference : 26–29 June 2018 Kraków, Poland : book of abstracts / eds. Krzysztof Jóźwiakowski, Agnieszka Listosz, Alina Kowalczyk-Juśko. — Lublin : Perfekta info, [2018]. — S. 28
 • keywords: environmental protection, transmission easement, local spatial management plan

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

6
 • [referat, 2018]
 • TytułImpact of the extension of energy infrastructure elements on the landscape
  AutorzyBUTRYN Krzysztof, JASIŃSKA Elżbieta, PREWEDA Edward
  ŹródłoEcological and environmental engineering : the first international scientific conference : 26–29 June 2018 Kraków, Poland : book of abstracts / eds. Krzysztof Jóźwiakowski, Agnieszka Listosz, Alina Kowalczyk-Juśko. — Lublin : Perfekta info, [2018]. — S. 29
 • keywords: reclamation, environmental protection, landscape, transmission easement, agricultural real estate

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

7
 • [referat, 2021]
 • TytułImpact of the extension of energy infrastructure elements on the landscape
  AutorzyEdward PREWEDA, Krzysztof BUTRYN
  ŹródłoRecent advances in environmental science from the Euro-Mediterranean and surrounding regions (2nd edition) : proceedings of 2nd Euro-Mediterranean Conference for Environmental Integration (EMCEI-2), Tunisia 2019 / eds. Mohamed Ksibi, [et al.]. — 2 ed.. — Cham : Springer Nature Switzerland, cop. 2021. — S. 2227–2231
 • keywords: environmental protection, energy transmission, landscape

  cyfrowy identyfikator dokumentu: 10.1007/978-3-030-51210-1_349

8
9
 • [referat, 2018]
 • TytułNorth beltway of Cracow – selected elements of impact on the environment and the real estate market
  AutorzyBUTRYN Krzysztof, JASIŃSKA Elżbieta, PREWEDA Edward
  ŹródłoEcological and environmental engineering : the first international scientific conference : 26–29 June 2018 Kraków, Poland : book of abstracts / eds. Krzysztof Jóźwiakowski, Agnieszka Listosz, Alina Kowalczyk-Juśko. — Lublin : Perfekta info, [2018]. — S. 30
 • keywords: real estate market, environmental impacts, bypass road

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

10
 • [artykuł w czasopiśmie, 2017]
 • TytułOkreślanie wartości nieruchomości pozostawionych poza obecnymi granicami Rzeczypospolitej Polskiej
  AutorzyKrzysztof BUTRYN, Elżbieta JASIŃSKA
  ŹródłoŚwiat Nieruchomości. — 2017 nr 99, s. 15–20
 • słowa kluczowe: wycena nieruchomości, mienie zabużańskie, operator szacunkowy

  keywords: real estate valuation, Bug River property, appraisal report

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

11
 • [artykuł w czasopiśmie, 2017]
 • TytułPraktyczne aspekty ustalania powierzchni użytkowej budynków i lokali do różnych celów
  AutorzyPiotr BENDUCH, Krzysztof BUTRYN
  ŹródłoŚwiat Nieruchomości. — 2017 [nr] 100, s. 51–56
 • słowa kluczowe: budynek, powierzchnia użytkowa, lokal, kwalifikacja pomieszczeń

  keywords: building, usable floor area, premises, classification of space

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

12
 • [artykuł w czasopiśmie, 2018]
 • TytułPrawne i normatywne zasady obmiaru powierzchni użytkowej budynków i ich części
  AutorzyPiotr BENDUCH, Krzysztof BUTRYN
  ŹródłoInfrastruktura i Ekologia Terenów Wiejskich / Polska Akademia Nauk. Oddział w Krakowie. Komisja Technicznej Infrastruktury Wsi. — 2018 nr I/1, s. 225–238
 • słowa kluczowe: nieruchomość, budynek, norma, lokal, pole powierzchni użytkowej, obmiar

  keywords: building, real estate, standard, usable floor area, premises, quantity survey

  cyfrowy identyfikator dokumentu: 10.14597/INFRAECO.2018.1.1.015

13
 • [referat, 2017]
 • TytułProblematyka określania pola powierzchni użytkowej budynków i ich części
  AutorzyPiotr BENDUCH, Krzysztof BUTRYN
  Źródło8textsuperscript{th} international scientific conference in series: Innovative technologies for surveying – using in various sectors of the economy : 7–9 June 2017, Kamionka, Poland : book of abstracts / red. Monika Balawejder, Katarzyna Matkowska, Artur Warchoł ; Wyższa Szkoła Inżynieryjno-Ekonomiczna w Rzeszowie etc.. — Rzeszów : WSIE, [2017]. — S. 20–21
 • słowa kluczowe: budynek, kataster nieruchomości, lokal, pole powierzchni użytkowej, obmiar

  keywords: building, real estate cadastre, usable floor area, premises, quantity survey

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

14
15
16
 • [referat, 2018]
 • TytułSustainable formation of urban development on the example of the primary real estate market in Krakow
  AutorzyBUTRYN Krzysztof, JASIŃSKA Elżbieta, PREWEDA Edward
  ŹródłoEcological and environmental engineering : the first international scientific conference : 26–29 June 2018 Kraków, Poland : book of abstracts / eds. Krzysztof Jóźwiakowski, Agnieszka Listosz, Alina Kowalczyk-Juśko. — Lublin : Perfekta info, [2018]. — S. 31
 • keywords: sustainable development, renewable energy, spatial planning, market analysis, housing market, smart city

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

17
18
 • [referat, 2016]
 • TytułThe ambiguity of the results of the strict adjustment of horizontal geodetic networks
  AutorzyEdward PREWEDA, Krzysztof BUTRYN, Elżbieta JASIŃSKA
  ŹródłoSGEM 2016 : 16textsuperscript{th} international multidisciplinary scientific geoconference : informatics, geoinformatics and remote sensing : 30 June–6 July, 2016, Albena, Bulgaria : conference proceedings. Vol. 2, Geodesy and mine surveying, photogrammetry and remote sensing. — Sofia : STEF92 Technology Ltd., cop. 2016. — S. 609–616
 • keywords: least squares method, geodetic network, inerrancy establish points, coordinates

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

19
 • [referat, 2017]
 • TytułThe primary market of parking places against the background of the primary housing market and planning policy on the example of Krakow
  AutorzyKrzysztof BUTRYN, Edward PREWEDA
  Źródło10th ICEE [Dokument elektroniczny] : the 10th International Conference Environmental Engineering : selected papers : April 27–28, 2017, Vilnius, Lithuania / Vilnius Gediminas Technical University. Faculty of Environmental Engineering, [etc.]. — [Vilnius : Vilnius Gediminas Technical University, Environmental Engineering Faculty], [2017]. — S. 1–8
 • keywords: property valuation, parking space, land use planning

  cyfrowy identyfikator dokumentu: 10.3846/enviro.2017.178

20
 • [referat, 2017]
 • TytułWybrane problemy szacowania wartości nieruchomości zabudowanych bez uwzględnienia części składowych nieruchomości
  AutorzyKrzysztof BUTRYN, Piotr BENDUCH
  Źródło8textsuperscript{th} international scientific conference in series: Innovative technologies for surveying – using in various sectors of the economy : 7–9 June 2017, Kamionka, Poland : book of abstracts / red. Monika Balawejder, Katarzyna Matkowska, Artur Warchoł ; Wyższa Szkoła Inżynieryjno-Ekonomiczna w Rzeszowie etc.. — Rzeszów : WSIE, [2017]. — S. 30–31
 • słowa kluczowe: wycena nieruchomości, powszechna taksacja nieruchomości, części składowe nieruchomości, nieruchomości zabudowane

  keywords: property valuation, appraisal report, land property, real estate components

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

21
 • [referat, 2016]
 • TytułWybrane problemy z zakresu ustanawiania służebności przesyłu
  AutorzyKrzysztof BUTRYN, Edward PREWEDA
  ŹródłoVII międzynarodowa konferencja naukowa z cyklu „Innowacyjne technologie geodezyjne – zastosowania w różnych dziedzinach gospodarki” [Dokument eleketroniczny] : Kamionka, 8–10 czerwca 2016 r. : streszczenia referatów. — Rzeszów : Wyższa Szkoła Inżynieryjno-Ekonomiczna, [2016]. — S. 23–25
 • słowa kluczowe: nieruchomość, przesył energii, służebność przesyłu, prawo własności

  keywords: property, transmission easement, right of ownership, power transmission

  cyfrowy identyfikator dokumentu: