Wykaz publikacji wybranego autora

Krzysztof Butryn, mgr inż.

doktorant

Wydział Geodezji Górniczej i Inżynierii Środowiska
WGGiIŚ-kg, *Katedra Geomatyki


Identyfikatory Autora

ORCID: brak

ResearcherID: brak

Scopus: 57206666416

Liczba pozycji spełniających powyższe kryteria selekcji: 21, z ogólnej liczby 21 publikacji Autora


1
 • An analysis of arrangements of the local spatial management plans in the context of determining coverage of transmission easements – the example of the city of Krakow
2
 • Analysis of the impact of quantitative and qualitative price-setting attributes on a market of real estate intended for the purpose of the transformer stations on the example of Krakow
3
 • Conditions for the implementation and exploitation of technical infrastructure related to the transmission of media in the aspect of environmental protection
4
 • Detriments in benefits from property related to location and exploitation of transmission infrastructure
5
 • Impact of arrangements of local spatial management plan to the transmission easement scope in the context of environmental protection requirements
6
 • Impact of the extension of energy infrastructure elements on the landscape
7
 • Impact of the extension of energy infrastructure elements on the landscape
8
 • North beltway of Cracow - selected elements of impact on the environment and the real estate market
9
 • North beltway of Cracow – selected elements of impact on the environment and the real estate market
10
 • Określanie wartości nieruchomości pozostawionych poza obecnymi granicami Rzeczypospolitej Polskiej
11
 • Praktyczne aspekty ustalania powierzchni użytkowej budynków i lokali do różnych celów
12
 • Prawne i normatywne zasady obmiaru powierzchni użytkowej budynków i ich części
13
 • Problematyka określania pola powierzchni użytkowej budynków i ich części
14
 • Selected issues of establishing and functioning of the transmission easement
15
 • Selected problems of valuation of built-up real properties without considering their components
16
 • Sustainable formation of urban development on the example of the primary real estate market in Krakow
17
 • Sustainable formation of urban development on the example of the primary real estate market in Krakow
18
 • The ambiguity of the results of the strict adjustment of horizontal geodetic networks
19
 • The primary market of parking places against the background of the primary housing market and planning policy on the example of Krakow
20
 • Wybrane problemy szacowania wartości nieruchomości zabudowanych bez uwzględnienia części składowych nieruchomości
21
 • Wybrane problemy z zakresu ustanawiania służebności przesyłu