Wykaz publikacji wybranego autora

Krzysztof Butryn, mgr inż.

doktorant

Wydział Geodezji Górniczej i Inżynierii Środowiska
WGGiIŚ-kg, *Katedra Geomatyki


Identyfikatory Autora

ORCID: brak

ResearcherID: brak

Scopus: 57206666416Statystyka obejmuje publikacje afiliowane AGH od 2008 roku włącznie

typ publikacji
rocznikl. publ.książkifragm.referatyartykułypatentymapyred. czas.inne
ogółem21138
202111
201922
2018862
2017642
2016422
język publikacji
rocznikrazempolskojęzyczneanglojęzycznepozostałe języki
ogółem213153
202111
201922
2018817
20176222
2016431
kraj wydania
rocznikrazempubl. krajowepubl. zagraniczne
ogółem21156
202111
201922
201888
2017642
2016431
Lista Filadelfijska
rocznikrazempubl. z LFpubl. pozostałe
ogółem2121
202111
201922
201888
201766
201644
punktacja MNiSW
rocznikrazempubl. z pkt. MNiSWpubl. pozostałe
ogółem211110
202111
201922
2018826
2017642
2016431
publikacje recenzowane
rocznikrazempubl. recenzowanepubl. nierecenzowane
ogółem21129
202111
201922
2018826
2017642
20164311
 • An analysis of arrangements of the local spatial management plans in the context of determining coverage of transmission easements – the example of the city of KrakowAnaliza ustaleń miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego w kontekście określania zasięgu służebności przesyłu na przykładzie miasta Krakowa / Krzysztof BUTRYN // Geomatics and Environmental Engineering ; ISSN 1898-1135. — Tytuł poprz.: Geodezja oraz Inżynieria Środowiska. — 2016 vol. 10 no. 3, s. 49–60. — Bibliogr. s. 60, Summ., Streszcz.. — tekst: https://journals.bg.agh.edu.pl/GEOMATICS/2016.10.3/geom.2016.10.3.49.pdf

 • słowa kluczowe: służebność przesyłu, miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego, pas służebności przesyłu

  keywords: transmission easement, transmission easement zone, local spatial management plan

  cyfrowy identyfikator dokumentu: 10.7494/geom.2016.10.3.45

2
 • Analysis of the impact of quantitative and qualitative price-setting attributes on a market of real estate intended for the purpose of the transformer stations on the example of Krakow / Krzysztof BUTRYN, Edward PREWEDA // W: 10th ICEE [Dokument elektroniczny] : the 10th International Conference Environmental Engineering : selected papers : April 27–28, 2017, Vilnius, Lithuania / Vilnius Gediminas Technical University. Faculty of Environmental Engineering, [etc.]. — Wersja do Windows. — Dane tekstowe. — [Vilnius : Vilnius Gediminas Technical University, Environmental Engineering Faculty], [2017]. — Dysk Flash. — ISBN: 978-609-476-044-0. — ISSN 2029-7092. — S. 1–8. — Wymagania systemowe: Adobe Reader. — Bibliogr. s. 8, Abstr.. — Toż. w (opis na podstawie WoS): 10th International Conference Environmental Engineering (10th ICEE) / eds. Cygas D., Vaiskunaite R. — Vilnius : Vilnius Gediminas Technical University, Publishing House ”Technika”, 2017. — (Environmental Engineering-Vilnius Spausdinta ; ISSN 2029-7106). — ISBN: 978-609-476-044-0. — Art. no. UNSP enviro.2017.177 — Bibliogr.

 • keywords: statistical analysis, real estate appraisal, transformer stations

  cyfrowy identyfikator dokumentu: 10.3846/enviro.2017.177

3
 • Conditions for the implementation and exploitation of technical infrastructure related to the transmission of media in the aspect of environmental protection / BUTRYN Krzysztof // W: Ecological and environmental engineering : the first international scientific conference : 26–29 June 2018 Kraków, Poland : book of abstracts / eds. Krzysztof Jóźwiakowski, Agnieszka Listosz, Alina Kowalczyk-Juśko. — Lublin : Perfekta info, [2018]. — ISBN: 978-8363657-99-4. — S. 27. — Dostęp również online: {https://coee.urk.edu.pl/zasoby/164/Book.pdf}

 • keywords: environmental protection, spatial planning, transmission easement

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

4
 • Detriments in benefits from property related to location and exploitation of transmission infrastructure / BUTRYN Krzysztof // W: Innovations in geodesy, cartography, real estate management and surface water protection : III international scientific technical conference : Janów Lubelski, 6–8 June 2018 : book of abstracts / eds. Agnieszka Listosz, Żanna Stręk, Przemysław Leń ; University of Life Sciences in Lublin. Department of Environmental Engineering and Geodesy, [etc.]. — Lublin : [s. n.], 2018. — ISBN: 978-83-63657-97-0. — S. 14

 • keywords: transmission easement, property valuation, transmission devices, detriment, real estate benefits

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

5
 • Impact of arrangements of local spatial management plan to the transmission easement scope in the context of environmental protection requirements / BUTRYN Krzysztof // W: Ecological and environmental engineering : the first international scientific conference : 26–29 June 2018 Kraków, Poland : book of abstracts / eds. Krzysztof Jóźwiakowski, Agnieszka Listosz, Alina Kowalczyk-Juśko. — Lublin : Perfekta info, [2018]. — ISBN: 978-8363657-99-4. — S. 28. — Dostęp również online: {https://coee.urk.edu.pl/zasoby/164/Book.pdf}

 • keywords: environmental protection, transmission easement, local spatial management plan

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

6
 • Impact of the extension of energy infrastructure elements on the landscape / BUTRYN Krzysztof, JASIŃSKA Elżbieta, PREWEDA Edward // W: Ecological and environmental engineering : the first international scientific conference : 26–29 June 2018 Kraków, Poland : book of abstracts / eds. Krzysztof Jóźwiakowski, Agnieszka Listosz, Alina Kowalczyk-Juśko. — Lublin : Perfekta info, [2018]. — ISBN: 978-8363657-99-4. — S. 29. — Dostęp również online: {https://coee.urk.edu.pl/zasoby/164/Book.pdf}

 • keywords: reclamation, environmental protection, landscape, transmission easement, agricultural real estate

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

7
 • Impact of the extension of energy infrastructure elements on the landscape / Edward PREWEDA, Krzysztof BUTRYN // W: Recent advances in environmental science from the Euro-Mediterranean and surrounding regions (2nd edition) : proceedings of 2nd Euro-Mediterranean Conference for Environmental Integration (EMCEI-2), Tunisia 2019 / eds. Mohamed Ksibi, [et al.]. — 2 ed.. — Cham : Springer Nature Switzerland, cop. 2021. — (Environmental Science and Engineering ; ISSN 1863-5520. Environmental Science ; ISSN 1431-6250). — ISBN:  978-3-030-51209-5 ; e-ISBN:  978-3-030-51210-1. — S. 2227–2231. — Bibliogr., Abstr.. — Publikacja dostępna online od: 2021-04-10

 • keywords: environmental protection, energy transmission, landscape

  cyfrowy identyfikator dokumentu: 10.1007/978-3-030-51210-1_349

8
 • North beltway of Cracow - selected elements of impact on the environment and the real estate market / Krzysztof BUTRYN, Elżbieta JASIŃSKA, Oleksandra Kovalyshyn, Edward PREWEDA // E3S Web of Conferences [Dokument elektroniczny]. — Czasopismo elektroniczne ; ISSN 2267-1242. — 2019 vol. 86 art. no. 00009, s. 1–8. — Wymagania systemowe: Adobe Reader. — Bibliogr. s. 8, Abstr.. — Publikacja dostępna online od: 2019-02-22. — The first international scientific conference on Ecological and environmental engineering 2018 : Krakow, Poland, June 26-29, 2018. — tekst: https://www.e3s-conferences.org/articles/e3sconf/pdf/2019/12/e3sconf_eee2019_00009.pdf

 • brak zdefiniowanych słów kluczowych

  cyfrowy identyfikator dokumentu: 10.1051/e3sconf/20198600009

9
 • North beltway of Cracow – selected elements of impact on the environment and the real estate market / BUTRYN Krzysztof, JASIŃSKA Elżbieta, PREWEDA Edward // W: Ecological and environmental engineering : the first international scientific conference : 26–29 June 2018 Kraków, Poland : book of abstracts / eds. Krzysztof Jóźwiakowski, Agnieszka Listosz, Alina Kowalczyk-Juśko. — Lublin : Perfekta info, [2018]. — ISBN: 978-8363657-99-4. — S. 30. — Dostęp również online: {https://coee.urk.edu.pl/zasoby/164/Book.pdf}

 • keywords: real estate market, environmental impacts, bypass road

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

10
 • Określanie wartości nieruchomości pozostawionych poza obecnymi granicami Rzeczypospolitej PolskiejDetermining the value of property abandoned beyond the present borders of the Republic of Poland / Krzysztof BUTRYN, Elżbieta JASIŃSKA // Świat Nieruchomości ; ISSN 1231-8841. — 2017 nr 99, s. 15–20. — Bibliogr. s. 20, Streszcz., Summ.

 • słowa kluczowe: wycena nieruchomości, mienie zabużańskie, operator szacunkowy

  keywords: real estate valuation, Bug River property, appraisal report

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

11
 • Praktyczne aspekty ustalania powierzchni użytkowej budynków i lokali do różnych celówPractical aspects of determining usable floor area of buildings and premises for various purposes / Piotr BENDUCH, Krzysztof BUTRYN // Świat Nieruchomości ; ISSN 1231-8841. — 2017 [nr] 100, s. 51–56. — Bibliogr. s. 56, Streszcz., Summ.

 • słowa kluczowe: budynek, powierzchnia użytkowa, lokal, kwalifikacja pomieszczeń

  keywords: building, usable floor area, premises, classification of space

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

12
 • Prawne i normatywne zasady obmiaru powierzchni użytkowej budynków i ich częściLegal and standard principles of buildings and their parts usable floor area quantity surveying / Piotr BENDUCH, Krzysztof BUTRYN // Infrastruktura i Ekologia Terenów Wiejskich = Infrastructure and Ecology of Rural Areas / Polska Akademia Nauk. Oddział w Krakowie. Komisja Technicznej Infrastruktury Wsi ; ISSN 1732-5587. — 2018 nr I/1, s. 225–238. — Bibliogr. s. 236–237, Streszcz., Abstr.

 • słowa kluczowe: nieruchomość, budynek, norma, lokal, pole powierzchni użytkowej, obmiar

  keywords: building, real estate, standard, usable floor area, premises, quantity survey

  cyfrowy identyfikator dokumentu: 10.14597/INFRAECO.2018.1.1.015

13
 • Problematyka określania pola powierzchni użytkowej budynków i ich częściProblematic aspects of determining the usable floor area of buildings and their parts / Piotr BENDUCH, Krzysztof BUTRYN // W: 8\textsuperscript{th} international scientific conference in series: Innovative technologies for surveying – using in various sectors of the economy : 7–9 June 2017, Kamionka, Poland : book of abstracts / red. Monika Balawejder, Katarzyna Matkowska, Artur Warchoł ; Wyższa Szkoła Inżynieryjno-Ekonomiczna w Rzeszowie etc.. — Rzeszów : WSIE, [2017]. — ISBN10: 83-60507-32-5. — S. 20–21. — Tekst pol.-ang.

 • słowa kluczowe: budynek, kataster nieruchomości, lokal, pole powierzchni użytkowej, obmiar

  keywords: building, real estate cadastre, usable floor area, premises, quantity survey

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

14
 • Selected issues of establishing and functioning of the transmission easementWybrane problemy z zakresu ustanawiania i funkcjonowania służebności przesyłu / Krzysztof BUTRYN, Edward PREWEDA // Geomatics and Environmental Engineering ; ISSN 1898-1135. — Tytuł poprz.: Geodezja oraz Inżynieria Środowiska. — 2016 vol. 10 no. 1, s. 33–44. — Bibliogr. s. 43–44. — tekst: https://journals.bg.agh.edu.pl/GEOMATICS/2016.10.1/geom.2016.10.1.33.pdf

 • słowa kluczowe: służebność przesyłu, użytkowanie wieczyste, służebność gruntowa

  keywords: transmission easement, perpetual usufruct, easement

  cyfrowy identyfikator dokumentu: 10.7494/geom.2016.10.1.33

15
 • Selected problems of valuation of built-up real properties without considering their componentsWybrane problemy szacowania wartości nieruchomości zabudowanych bez uwzględnienia części składowych nieruchomości / Piotr BENDUCH, Krzysztof BUTRYN // Geomatics and Environmental Engineering ; ISSN 1898-1135. — Tytuł poprz.: Geodezja oraz Inżynieria Środowiska. — 2018 vol. 12 no. 4, s. 17–31. — Bibliogr. s. 30–31, Abstr., Streszcz.. — tekst: http://journals.bg.agh.edu.pl/GEOMATICS/2018.12.4/geom.2018.12.4.17.pdf

 • słowa kluczowe: wycena nieruchomości, części składowe nieruchomości, nieruchomość gruntowa, operat szacunkowy

  keywords: real estate valuation, land property, valuation survey, components of real properties

  cyfrowy identyfikator dokumentu: 10.7494/geom.2018.12.4.17

16
 • Sustainable formation of urban development on the example of the primary real estate market in Krakow / BUTRYN Krzysztof, JASIŃSKA Elżbieta, PREWEDA Edward // W: Ecological and environmental engineering : the first international scientific conference : 26–29 June 2018 Kraków, Poland : book of abstracts / eds. Krzysztof Jóźwiakowski, Agnieszka Listosz, Alina Kowalczyk-Juśko. — Lublin : Perfekta info, [2018]. — ISBN: 978-8363657-99-4. — S. 31. — Dostęp również online: {https://coee.urk.edu.pl/zasoby/164/Book.pdf}

 • keywords: sustainable development, renewable energy, spatial planning, market analysis, housing market, smart city

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

17
 • Sustainable formation of urban development on the example of the primary real estate market in Krakow / Krzysztof BUTRYN, Elżbieta JASIŃSKA, Oleksandra Kovalyshyn, Edward PREWEDA // E3S Web of Conferences [Dokument elektroniczny]. — Czasopismo elektroniczne ; ISSN 2267-1242. — 2019 vol. 86 art. no. 00010, s. 1–8. — Wymagania systemowe: Adobe Reader. — Bibliogr. s. 7–8, Abstr.. — Publikacja dostępna online od: 2019-02-22. — The first international scientific conference on Ecological and environmental engineering 2018 : Krakow, Poland, June 26-29, 2018. — tekst: https://www.e3s-conferences.org/articles/e3sconf/pdf/2019/12/e3sconf_eee2019_00010.pdf

 • brak zdefiniowanych słów kluczowych

  cyfrowy identyfikator dokumentu: 10.1051/e3sconf/20198600010

18
 • The ambiguity of the results of the strict adjustment of horizontal geodetic networks / Edward PREWEDA, Krzysztof BUTRYN, Elżbieta JASIŃSKA // W: SGEM 2016 : 16\textsuperscript{th} international multidisciplinary scientific geoconference : informatics, geoinformatics and remote sensing : 30 June–6 July, 2016, Albena, Bulgaria : conference proceedings. Vol. 2, Geodesy and mine surveying, photogrammetry and remote sensing. — Sofia : STEF92 Technology Ltd., cop. 2016. — (International Multidisciplinary Scientific GeoConference SGEM ; ISSN 1314-2704). — ISBN: 978-619-7105-59-9. — S. 609–616. — Bibliogr. s. 616, Abstr.

 • keywords: least squares method, geodetic network, inerrancy establish points, coordinates

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

19
 • The primary market of parking places against the background of the primary housing market and planning policy on the example of Krakow / Krzysztof BUTRYN, Edward PREWEDA // W: 10th ICEE [Dokument elektroniczny] : the 10th International Conference Environmental Engineering : selected papers : April 27–28, 2017, Vilnius, Lithuania / Vilnius Gediminas Technical University. Faculty of Environmental Engineering, [etc.]. — Wersja do Windows. — Dane tekstowe. — [Vilnius : Vilnius Gediminas Technical University, Environmental Engineering Faculty], [2017]. — Dysk Flash. — ISBN: 978-609-476-044-0. — ISSN 2029-7092. — S. 1–8. — Wymagania systemowe: Adobe Reader. — Bibliogr. s. 8, Abstr.. — Toż. w (opis na podstawie WoS): 10th International Conference Environmental Engineering (10th ICEE) / eds. Cygas D., Vaiskunaite R. — Vilnius : Vilnius Gediminas Technical University, Publishing House ”Technika”, 2017. — (Environmental Engineering-Vilnius Spausdinta ; ISSN 2029-7106). — ISBN: 978-609-476-044-0. — Art. no. UNSP enviro.2017.178. — Bibliogr.

 • keywords: property valuation, parking space, land use planning

  cyfrowy identyfikator dokumentu: 10.3846/enviro.2017.178

20
 • Wybrane problemy szacowania wartości nieruchomości zabudowanych bez uwzględnienia części składowych nieruchomościSelected issues of valuation of built-up properties without consideration of real estate components / Krzysztof BUTRYN, Piotr BENDUCH // W: 8\textsuperscript{th} international scientific conference in series: Innovative technologies for surveying – using in various sectors of the economy : 7–9 June 2017, Kamionka, Poland : book of abstracts / red. Monika Balawejder, Katarzyna Matkowska, Artur Warchoł ; Wyższa Szkoła Inżynieryjno-Ekonomiczna w Rzeszowie etc.. — Rzeszów : WSIE, [2017]. — ISBN10: 83-60507-32-5. — S. 30–31. — Tekst pol.-ang.

 • słowa kluczowe: wycena nieruchomości, powszechna taksacja nieruchomości, części składowe nieruchomości, nieruchomości zabudowane

  keywords: property valuation, appraisal report, land property, real estate components

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

21
 • Wybrane problemy z zakresu ustanawiania służebności przesyłuSelected problems from the scope of the establishment of an easement of transmission / Krzysztof BUTRYN, Edward PREWEDA // W: VII międzynarodowa konferencja naukowa z cyklu „Innowacyjne technologie geodezyjne – zastosowania w różnych dziedzinach gospodarki” [Dokument eleketroniczny] : Kamionka, 8–10 czerwca 2016 r. : streszczenia referatów. — Wersja do Windows. — Dane tekstowe. — Rzeszów : Wyższa Szkoła Inżynieryjno-Ekonomiczna, [2016]. — e-ISBN: 978-83-60507-30-8. — S. 23–25. — Wymagania systemowe: Adobe Reader. — Tryb dostępu: http://goo.gl/0kpba5 [2016-07-12]. — Tekst pol.-ang.

 • słowa kluczowe: nieruchomość, przesył energii, służebność przesyłu, prawo własności

  keywords: property, transmission easement, right of ownership, power transmission

  cyfrowy identyfikator dokumentu: