Wykaz publikacji wybranego autora

Krzysztof Butryn, mgr inż.

doktorant

Wydział Geodezji Górniczej i Inżynierii Środowiska
WGGiIŚ-kg, *Katedra Geomatyki


Identyfikatory Autora

ORCID: brak

ResearcherID: brak

Scopus: 57206666416

Liczba pozycji spełniających powyższe kryteria selekcji: 21, z ogólnej liczby 21 publikacji Autora


1
 • An analysis of arrangements of the local spatial management plans in the context of determining coverage of transmission easements – the example of the city of KrakowAnaliza ustaleń miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego w kontekście określania zasięgu służebności przesyłu na przykładzie miasta Krakowa / Krzysztof BUTRYN // Geomatics and Environmental Engineering ; ISSN 1898-1135. — Tytuł poprz.: Geodezja oraz Inżynieria Środowiska. — 2016 vol. 10 no. 3, s. 49–60. — Bibliogr. s. 60, Summ., Streszcz.. — tekst: https://journals.bg.agh.edu.pl/GEOMATICS/2016.10.3/geom.2016.10.3.49.pdf

 • słowa kluczowe: służebność przesyłu, miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego, pas służebności przesyłu

  keywords: transmission easement, transmission easement zone, local spatial management plan

  cyfrowy identyfikator dokumentu: 10.7494/geom.2016.10.3.45

2
 • Analysis of the impact of quantitative and qualitative price-setting attributes on a market of real estate intended for the purpose of the transformer stations on the example of Krakow / Krzysztof BUTRYN, Edward PREWEDA // W: 10th ICEE [Dokument elektroniczny] : the 10th International Conference Environmental Engineering : selected papers : April 27–28, 2017, Vilnius, Lithuania / Vilnius Gediminas Technical University. Faculty of Environmental Engineering, [etc.]. — Wersja do Windows. — Dane tekstowe. — [Vilnius : Vilnius Gediminas Technical University, Environmental Engineering Faculty], [2017]. — Dysk Flash. — ISBN: 978-609-476-044-0. — ISSN 2029-7092. — S. 1–8. — Wymagania systemowe: Adobe Reader. — Bibliogr. s. 8, Abstr.. — Toż. w (opis na podstawie WoS): 10th International Conference Environmental Engineering (10th ICEE) / eds. Cygas D., Vaiskunaite R. — Vilnius : Vilnius Gediminas Technical University, Publishing House ”Technika”, 2017. — (Environmental Engineering-Vilnius Spausdinta ; ISSN 2029-7106). — ISBN: 978-609-476-044-0. — Art. no. UNSP enviro.2017.177 — Bibliogr.

 • keywords: statistical analysis, real estate appraisal, transformer stations

  cyfrowy identyfikator dokumentu: 10.3846/enviro.2017.177

3
 • Conditions for the implementation and exploitation of technical infrastructure related to the transmission of media in the aspect of environmental protection / BUTRYN Krzysztof // W: Ecological and environmental engineering : the first international scientific conference : 26–29 June 2018 Kraków, Poland : book of abstracts / eds. Krzysztof Jóźwiakowski, Agnieszka Listosz, Alina Kowalczyk-Juśko. — Lublin : Perfekta info, [2018]. — ISBN: 978-8363657-99-4. — S. 27. — Dostęp również online: {https://coee.urk.edu.pl/zasoby/164/Book.pdf}

 • keywords: environmental protection, spatial planning, transmission easement

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

4
 • Detriments in benefits from property related to location and exploitation of transmission infrastructure / BUTRYN Krzysztof // W: Innovations in geodesy, cartography, real estate management and surface water protection : III international scientific technical conference : Janów Lubelski, 6–8 June 2018 : book of abstracts / eds. Agnieszka Listosz, Żanna Stręk, Przemysław Leń ; University of Life Sciences in Lublin. Department of Environmental Engineering and Geodesy, [etc.]. — Lublin : [s. n.], 2018. — ISBN: 978-83-63657-97-0. — S. 14

 • keywords: transmission easement, property valuation, transmission devices, detriment, real estate benefits

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

5
 • Impact of arrangements of local spatial management plan to the transmission easement scope in the context of environmental protection requirements / BUTRYN Krzysztof // W: Ecological and environmental engineering : the first international scientific conference : 26–29 June 2018 Kraków, Poland : book of abstracts / eds. Krzysztof Jóźwiakowski, Agnieszka Listosz, Alina Kowalczyk-Juśko. — Lublin : Perfekta info, [2018]. — ISBN: 978-8363657-99-4. — S. 28. — Dostęp również online: {https://coee.urk.edu.pl/zasoby/164/Book.pdf}

 • keywords: environmental protection, transmission easement, local spatial management plan

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

6
 • Impact of the extension of energy infrastructure elements on the landscape / BUTRYN Krzysztof, JASIŃSKA Elżbieta, PREWEDA Edward // W: Ecological and environmental engineering : the first international scientific conference : 26–29 June 2018 Kraków, Poland : book of abstracts / eds. Krzysztof Jóźwiakowski, Agnieszka Listosz, Alina Kowalczyk-Juśko. — Lublin : Perfekta info, [2018]. — ISBN: 978-8363657-99-4. — S. 29. — Dostęp również online: {https://coee.urk.edu.pl/zasoby/164/Book.pdf}

 • keywords: reclamation, environmental protection, landscape, transmission easement, agricultural real estate

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

7
 • Impact of the extension of energy infrastructure elements on the landscape / Edward PREWEDA, Krzysztof BUTRYN // W: Recent advances in environmental science from the Euro-Mediterranean and surrounding regions (2nd edition) : proceedings of 2nd Euro-Mediterranean Conference for Environmental Integration (EMCEI-2), Tunisia 2019 / eds. Mohamed Ksibi, [et al.]. — 2 ed.. — Cham : Springer Nature Switzerland, cop. 2021. — (Environmental Science and Engineering ; ISSN 1863-5520. Environmental Science ; ISSN 1431-6250). — ISBN:  978-3-030-51209-5 ; e-ISBN:  978-3-030-51210-1. — S. 2227–2231. — Bibliogr., Abstr.. — Publikacja dostępna online od: 2021-04-10

 • keywords: environmental protection, energy transmission, landscape

  cyfrowy identyfikator dokumentu: 10.1007/978-3-030-51210-1_349

8
9
 • North beltway of Cracow – selected elements of impact on the environment and the real estate market / BUTRYN Krzysztof, JASIŃSKA Elżbieta, PREWEDA Edward // W: Ecological and environmental engineering : the first international scientific conference : 26–29 June 2018 Kraków, Poland : book of abstracts / eds. Krzysztof Jóźwiakowski, Agnieszka Listosz, Alina Kowalczyk-Juśko. — Lublin : Perfekta info, [2018]. — ISBN: 978-8363657-99-4. — S. 30. — Dostęp również online: {https://coee.urk.edu.pl/zasoby/164/Book.pdf}

 • keywords: real estate market, environmental impacts, bypass road

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

10
 • Określanie wartości nieruchomości pozostawionych poza obecnymi granicami Rzeczypospolitej PolskiejDetermining the value of property abandoned beyond the present borders of the Republic of Poland / Krzysztof BUTRYN, Elżbieta JASIŃSKA // Świat Nieruchomości ; ISSN 1231-8841. — 2017 nr 99, s. 15–20. — Bibliogr. s. 20, Streszcz., Summ.

 • słowa kluczowe: wycena nieruchomości, mienie zabużańskie, operator szacunkowy

  keywords: real estate valuation, Bug River property, appraisal report

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

11
 • Praktyczne aspekty ustalania powierzchni użytkowej budynków i lokali do różnych celówPractical aspects of determining usable floor area of buildings and premises for various purposes / Piotr BENDUCH, Krzysztof BUTRYN // Świat Nieruchomości ; ISSN 1231-8841. — 2017 [nr] 100, s. 51–56. — Bibliogr. s. 56, Streszcz., Summ.

 • słowa kluczowe: budynek, powierzchnia użytkowa, lokal, kwalifikacja pomieszczeń

  keywords: building, usable floor area, premises, classification of space

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

12
 • Prawne i normatywne zasady obmiaru powierzchni użytkowej budynków i ich częściLegal and standard principles of buildings and their parts usable floor area quantity surveying / Piotr BENDUCH, Krzysztof BUTRYN // Infrastruktura i Ekologia Terenów Wiejskich = Infrastructure and Ecology of Rural Areas / Polska Akademia Nauk. Oddział w Krakowie. Komisja Technicznej Infrastruktury Wsi ; ISSN 1732-5587. — 2018 nr I/1, s. 225–238. — Bibliogr. s. 236–237, Streszcz., Abstr.

 • słowa kluczowe: nieruchomość, budynek, norma, lokal, pole powierzchni użytkowej, obmiar

  keywords: building, real estate, standard, usable floor area, premises, quantity survey

  cyfrowy identyfikator dokumentu: 10.14597/INFRAECO.2018.1.1.015

13
 • Problematyka określania pola powierzchni użytkowej budynków i ich częściProblematic aspects of determining the usable floor area of buildings and their parts / Piotr BENDUCH, Krzysztof BUTRYN // W: 8\textsuperscript{th} international scientific conference in series: Innovative technologies for surveying – using in various sectors of the economy : 7–9 June 2017, Kamionka, Poland : book of abstracts / red. Monika Balawejder, Katarzyna Matkowska, Artur Warchoł ; Wyższa Szkoła Inżynieryjno-Ekonomiczna w Rzeszowie etc.. — Rzeszów : WSIE, [2017]. — ISBN10: 83-60507-32-5. — S. 20–21. — Tekst pol.-ang.

 • słowa kluczowe: budynek, kataster nieruchomości, lokal, pole powierzchni użytkowej, obmiar

  keywords: building, real estate cadastre, usable floor area, premises, quantity survey

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

14
15
 • Selected problems of valuation of built-up real properties without considering their componentsWybrane problemy szacowania wartości nieruchomości zabudowanych bez uwzględnienia części składowych nieruchomości / Piotr BENDUCH, Krzysztof BUTRYN // Geomatics and Environmental Engineering ; ISSN 1898-1135. — Tytuł poprz.: Geodezja oraz Inżynieria Środowiska. — 2018 vol. 12 no. 4, s. 17–31. — Bibliogr. s. 30–31, Abstr., Streszcz.. — tekst: http://journals.bg.agh.edu.pl/GEOMATICS/2018.12.4/geom.2018.12.4.17.pdf

 • słowa kluczowe: wycena nieruchomości, części składowe nieruchomości, nieruchomość gruntowa, operat szacunkowy

  keywords: real estate valuation, land property, valuation survey, components of real properties

  cyfrowy identyfikator dokumentu: 10.7494/geom.2018.12.4.17

16
 • Sustainable formation of urban development on the example of the primary real estate market in Krakow / BUTRYN Krzysztof, JASIŃSKA Elżbieta, PREWEDA Edward // W: Ecological and environmental engineering : the first international scientific conference : 26–29 June 2018 Kraków, Poland : book of abstracts / eds. Krzysztof Jóźwiakowski, Agnieszka Listosz, Alina Kowalczyk-Juśko. — Lublin : Perfekta info, [2018]. — ISBN: 978-8363657-99-4. — S. 31. — Dostęp również online: {https://coee.urk.edu.pl/zasoby/164/Book.pdf}

 • keywords: sustainable development, renewable energy, spatial planning, market analysis, housing market, smart city

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

17
18
 • The ambiguity of the results of the strict adjustment of horizontal geodetic networks / Edward PREWEDA, Krzysztof BUTRYN, Elżbieta JASIŃSKA // W: SGEM 2016 : 16\textsuperscript{th} international multidisciplinary scientific geoconference : informatics, geoinformatics and remote sensing : 30 June–6 July, 2016, Albena, Bulgaria : conference proceedings. Vol. 2, Geodesy and mine surveying, photogrammetry and remote sensing. — Sofia : STEF92 Technology Ltd., cop. 2016. — (International Multidisciplinary Scientific GeoConference SGEM ; ISSN 1314-2704). — ISBN: 978-619-7105-59-9. — S. 609–616. — Bibliogr. s. 616, Abstr.

 • keywords: least squares method, geodetic network, inerrancy establish points, coordinates

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

19
 • The primary market of parking places against the background of the primary housing market and planning policy on the example of Krakow / Krzysztof BUTRYN, Edward PREWEDA // W: 10th ICEE [Dokument elektroniczny] : the 10th International Conference Environmental Engineering : selected papers : April 27–28, 2017, Vilnius, Lithuania / Vilnius Gediminas Technical University. Faculty of Environmental Engineering, [etc.]. — Wersja do Windows. — Dane tekstowe. — [Vilnius : Vilnius Gediminas Technical University, Environmental Engineering Faculty], [2017]. — Dysk Flash. — ISBN: 978-609-476-044-0. — ISSN 2029-7092. — S. 1–8. — Wymagania systemowe: Adobe Reader. — Bibliogr. s. 8, Abstr.. — Toż. w (opis na podstawie WoS): 10th International Conference Environmental Engineering (10th ICEE) / eds. Cygas D., Vaiskunaite R. — Vilnius : Vilnius Gediminas Technical University, Publishing House ”Technika”, 2017. — (Environmental Engineering-Vilnius Spausdinta ; ISSN 2029-7106). — ISBN: 978-609-476-044-0. — Art. no. UNSP enviro.2017.178. — Bibliogr.

 • keywords: property valuation, parking space, land use planning

  cyfrowy identyfikator dokumentu: 10.3846/enviro.2017.178

20
 • Wybrane problemy szacowania wartości nieruchomości zabudowanych bez uwzględnienia części składowych nieruchomościSelected issues of valuation of built-up properties without consideration of real estate components / Krzysztof BUTRYN, Piotr BENDUCH // W: 8\textsuperscript{th} international scientific conference in series: Innovative technologies for surveying – using in various sectors of the economy : 7–9 June 2017, Kamionka, Poland : book of abstracts / red. Monika Balawejder, Katarzyna Matkowska, Artur Warchoł ; Wyższa Szkoła Inżynieryjno-Ekonomiczna w Rzeszowie etc.. — Rzeszów : WSIE, [2017]. — ISBN10: 83-60507-32-5. — S. 30–31. — Tekst pol.-ang.

 • słowa kluczowe: wycena nieruchomości, powszechna taksacja nieruchomości, części składowe nieruchomości, nieruchomości zabudowane

  keywords: property valuation, appraisal report, land property, real estate components

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

21
 • Wybrane problemy z zakresu ustanawiania służebności przesyłuSelected problems from the scope of the establishment of an easement of transmission / Krzysztof BUTRYN, Edward PREWEDA // W: VII międzynarodowa konferencja naukowa z cyklu „Innowacyjne technologie geodezyjne – zastosowania w różnych dziedzinach gospodarki” [Dokument eleketroniczny] : Kamionka, 8–10 czerwca 2016 r. : streszczenia referatów. — Wersja do Windows. — Dane tekstowe. — Rzeszów : Wyższa Szkoła Inżynieryjno-Ekonomiczna, [2016]. — e-ISBN: 978-83-60507-30-8. — S. 23–25. — Wymagania systemowe: Adobe Reader. — Tryb dostępu: http://goo.gl/0kpba5 [2016-07-12]. — Tekst pol.-ang.

 • słowa kluczowe: nieruchomość, przesył energii, służebność przesyłu, prawo własności

  keywords: property, transmission easement, right of ownership, power transmission

  cyfrowy identyfikator dokumentu: