Wykaz publikacji wybranego autora

Beata Baran, dr

doktorant

Wydział Zarządzania
WZ, Wydział Zarządzania


Identyfikatory Autora

ORCID: brak

ResearcherID: brak

Scopus: brakLiczba pozycji spełniających powyższe kryteria selekcji: 6, z ogólnej liczby 7 publikacji Autora


1
 • An outline of the new regulations on the system of electronic surveillance in Polish penal executive law / Beata Baran // Ekonomìko-Pravovì Vikliki 2016 Roku / Nacìonalʹna akademìâ naukovogo rozvitku (Lʹvìv) ; ISSN 2411-3506 ; t. 1. Naukovì Vikliki. — 2016 no. 6, s. 16–19. — Bibliogr. s. 19. — Afiliacja: Jagiellonian University. — VI mìžnarodna naukovo-praktična konferencìâ NANR Ekonomìko-Pravovì Vikliki 2016 Roku : 12 sìčnâ 2016, Lvìv

 • keywords: electronic surveillance system, electronic monitoring, penal executive law, penitentiary system, structure of crime, structure of imposed penalties

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

2
 • Droga sądowa w sprawach dyscyplinarnych funkcjonariuszy Służby WięziennejJudicial proceeding in disciplinary cases of prison service officers / Beata Baran // Polski Proces Cywilny ; ISSN 2082-1743. — 2015 R. 6 nr 4, s. 622–631. — Bibliogr. w formie przypisów, Abstr.. — Afiliacja: Uniwersytet Jagielloński

 • brak zdefiniowanych słów kluczowych

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

3
 • Informacja publiczna jako \emph{res populi} a dane chronione - pomiędzy zasadą transparentności a koniecznością zapewnienia bezpieczeństwa państwa i obywatelaPublic information as \emph{res populi} and protected data - between the principle of transparency and ensuring of the state and citizens security / Beata Baran, Katarzyna Południak // W: Informacja - dobro publiczne czy prywatne? / pod red. nauk. Adama Czerwińskiego, Anny Jańdziak, Marcina Krzesaja ; Biblioteka Główna Politechniki Opolskiej, Zakład Ekonomiki Informacji Wydziału Ekonomicznego Uniwersytetu Opolskiego. — Opole : Wydawnictwo Uniwersytetu Opolskiego, 2016. — ISBN: 978-83-7395-682-7. — S. 37–47. — Bibliogr. s. 46–47, Streszcz., Abstr.. — B. Baran - afiliacja: Uniwersytet Jagielloński

 • słowa kluczowe: dostęp do informacji publicznej, dostęp do dokumentów oficjalnych, transparentność, administracja publiczna

  keywords: access to public information, access to public documents, transparency, public administration bodies

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

4
 • Juliusz Makarewicz : professor of two periods and modern European reception of his thought / Beata Baran // W: Êvropejs'ka Ìntegracìâ ta nacìonal'na ìdentičnìst': ìnstitucìjnij ì cìnnìsnij vimìri : II Ukraïns'ko-Pol's'kij Haukovij Forum : [12–13 traviâ 2016, L'vìv] = Europejska integracja a tożsamość narodowa: wymiar instytucjonalny oraz wartości : II Polsko-Ukraińskie Forum Naukowe : [12–13 maja 2016, Lwów] / red. Oleksandr Gorbač, Kamil Sygidus ; Nacìonal'nij Unìversitet "L'vìvs'ka Polìtehnìka". Ìnstitut Gumanìtarnih ì Socìal'nih Nauk, Naukogo-Analìtičnij Centr Polìtičnih Doslìdžen' "Vektor", Uniwersytet Warmińsko-Mazurski w Olsztynie. Instytut Nauk Politycznych. — L'vìv ; Olsztyn : PP Soroka T. B., 2016. — ISBN: 978-966-2598-64-3. — S. 142–145. — Bibliogr. s. 144–145. — Afiliacja: Uniwersytet Jagielloński

 • brak zdefiniowanych słów kluczowych

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

5
 • New understanding of document form in the context of human rights guarantees (in modern societies) / Baran B., Południak K. // W: Materìali mìžnarodnoï naukovo-praktičnoï konferencìï "Ukraïna v umovah reformuvaniâ pravovoï sistemi: sučasnî realìï ta mìžnarodnij dosvìd" : tezi naukovih dopovìdej : 8–9 kvìtnâ 2016 roku, Ternopìl' / Ternopìl's'kij Nacìonal'nij Ekonomìčnij Unìversitet. Ûridičnij fakul'tet. — Ternopìl' : Ekonomìčna dumka, 2016. — ISBN: 978-966-654-411-0. — S. 14–17. — Bibliogr. s. 16–17. — B. Baran - afiliacja: Jagiellonian University

 • brak zdefiniowanych słów kluczowych

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

6
 • Postępowanie dyscyplinarne w sprawach funkcjonariuszy służby więziennej[Disciplinary proceedings of prison service officers] / Beata Baran. — Warszawa : Wolters Kluwer, 2016. — 403 s.. — (Monografie / Oficyna a Wolters Kluwer Business ; ISSN 1897-4392). — Bibliogr. s. 387–403. — ISBN: 978-83-264-8935-8. — Afiliacja: Uniwersytet Jagielloński

 • brak zdefiniowanych słów kluczowych

  cyfrowy identyfikator dokumentu: