Wykaz publikacji wybranego autora

Arkadiusz Knapik, dr

asystent

Wydział Inżynierii Materiałowej i Ceramiki
WIMiC-kchk, Katedra Chemii Krzemianów i Związków Wielkocząsteczkowych


[poprzednia klasyfikacja] obszar nauk technicznych / dziedzina nauk technicznych / automatyka i robotyka


Identyfikatory Autora Informacje o Autorze w systemach zewnętrznych

ORCID: 0000-0002-1135-0466

ResearcherID: brak

Scopus: 34872457600

PBN: 3980177

OPI Nauka Polska

System Informacyjny AGH (SkOs)
1
 • A comparison study of structural and biological properties of carbon nanofibers modified with bioactive ceramics: $SiO_{2}$ and TCP
2
 • Alkaline activated fly ash as sodalite-amorphous composite
3
 • Conditions of synthesis and structure of metakaolin-based geopolymers: application as heavy metal cation sorbent
4
 • Coupled AFM/Raman microscopic systems for analysis of solid surfaces
5
 • Disposal of bottom ash from the incineration of hazardous waste in two different mineral matrixes
6
 • Geopolymers – the structure and sorption properties
7
 • Influence of alkali metal cations/type of activator on the structure of alkali-activated fly ash - ATR-FTIR studies
8
 • New type of zeolite granules based on expanded glass for sorption of nitrogen oxides
9
 • Otrzymywanie materiałów geopolimerowych o potencjalnym zastosowaniu jako podłoża membranowe
10
 • Raman studies of ion-exchanged clinoptilolite
11
 • Structural and optical study of tellurite–barium glasses
12
 • Synthesis and microstructure of the $(Co,Cr,Fe,Mn,Ni)_{3}O_{4}$ high entropy oxide characterized by spinel structure
13
 • Synthesis of geopolymer materials based on metakaoline and their potential application as sorbents
14
 • The formation of the $Co_{3}O_{4}$ cobalt oxide within CoO substrate
15
 • The structure and sorption properties of geopolymers based on metakaolin
16
 • Wstępne badania nad zastosowaniem nowego typu granulatu zeolitowego do sorpcji tlenków azotu