Wykaz publikacji wybranego autora

Ewelina Wlaźlak, dr

asystent

Akademickie Centrum Materiałów i Nanotechnologii
ACMiN, Akademickie Centrum Materiałów i Nanotechnologii


 • 2018

  [dyscyplina 1] dziedzina nauk ścisłych i przyrodniczych / nauki chemiczne


[poprzednia klasyfikacja] obszar nauk ścisłych / dziedzina nauk chemicznych / chemia


Identyfikatory Autora Informacje o Autorze w systemach zewnętrznych

ORCID: 0000-0003-4614-8193 połącz konto z ORCID

ResearcherID: J-2873-2016

Scopus: 56404498900

PBN: 5e709325878c28a0473a3a05

OPI Nauka Polska

Liczba pozycji spełniających powyższe kryteria selekcji: 19, z ogólnej liczby 24 publikacji Autora


1
2
 • [referat, 2017]
 • TytułCoordination compounds, light and information : towards future sensing and computing paradigms
  AutorzyAndrzej BLACHECKI, Michał KAWA, Krzysztof MECH, Maria LIS, Kacper PILARCZYK, Maciej SUCHECKI, Ewelina WLAŹLAK, Zoran Konkoli, Konrad SZACIŁOWSKI
  ŹródłoISPPCC 2017 : 22nd International Symposium on Photochemistry and Photophysics of Coordination Compounds : 9th–14th July 2017 Oxford, United Kingdon : book of abstracts. — [United Kingdon : s. n.], [2017]. — S. 21
3
4
 • [referat, 2016]
 • TytułCrystal engineering of TiN(IV) complexes: a new playground for optoelectronics
  AutorzyEwelina WLAŹLAK, Wojciech Macyk, Wojciech Nitek, Konrad SZACIŁOWSKI
  ŹródłoNanoTech Poland international conference & exhibition : 22textsuperscript{th}–25textsuperscript{th} June 2016, Poznań, Poland : book of abstracts. — [Poznań : s. n.], [2016]. — S. 89
5
 • [referat, 2017]
 • TytułElastyczne rezystory węglowe jako nowe narzędzie do rysowania oraz modyfikowania obwodów elektrycznych
  AutorzyKonrad SZACIŁOWSKI, Agnieszka PODBORSKA, Michał BOBRUK, Michał KAWA, Ewelina WLAŹLAK
  ŹródłoKraków InnoTech Summit [Dokument elektroniczny] : badania - technologie - biznes : [4.04.2017, Kraków, Polska] : księga abstraktów / oprac. Michał Adamczyk. — Kraków : Fundacja Kraków Miastem Startupów, [2017]. — S. 39–40
6
 • [przegląd , 2020]
 • TytułHalogen-containing semiconductors: from artificial photosynthesis to unconventional computing
  AutorzySylwia KLEJNA, Tomasz MAZUR, Ewelina WLAŹLAK, Piotr ZAWAL, Han Sen Soo, Konrad SZACIŁOWSKI
  ŹródłoCoordination Chemistry Reviews. — 2020 vol. 415 art. no. 213316, s. 1–35. — tekst: https://www.sciencedirect.com/science/article/pii/S001085452030062X
7
 • [artykuł w czasopiśmie, 2018]
 • TytułHeavy pnictogen chalcohalides: the synthesis, structure and properties of these rediscovered semiconductors
  AutorzyEwelina WLAŹLAK, Andrzej BLACHECKI, Magdalena BISZTYGA-SZKLARZ, Sylwia KLEJNA, Tomasz MAZUR, Krzysztof MECH, Kacper PILARCZYK, Dawid PRZYCZYNA, Maciej SUCHECKI, Piotr ZAWAL, Konrad SZACIŁOWSKI
  ŹródłoChemical Communications. — 2018 vol. 54 iss. 86, s. 12133–12162. — tekst: https://pubs-1rsc-1org-100001e9500d0.wbg2.bg.agh.edu.pl/en/content/articlepdf/2018/cc/c8cc05149f?page=search
8
 • [artykuł w czasopiśmie, 2016]
 • TytułInfluence of $pi$-iodide intermolecular interactions on electronic properties of Tin(IV) iodide semiconducting complexes
  AutorzyEwelina WLAŹLAK, Wojciech Macyk, Wojciech Nitek, Konrad SZACIŁOWSKI
  ŹródłoInorganic Chemistry. — 2016 vol. 55 iss. 12, s. 5935–5945
9
10
 • [referat, 2016]
 • TytułInżynieria krystaliczna kompleksów cyny(IV) : od zabawy w piaskownicy po optoelektronikę
  AutorzyEwelina WLAŹLAK, Wojciech Macyk, Wojciech Nitek, Konrad SZACIŁOWSKI
  ŹródłoIII Ogólnopolskie Forum Chemii Nieorganicznej : Kraków, 7–9 grudnia 2016 : materiały forum. — Kraków : Wydawnictwo “ATTYKA”, 2016. — S. 48
11
 • [artykuł w czasopiśmie, 2019]
 • TytułMemristor in a reservoir system – experimental evidence for high-level computing and neuromorphic behavior of $Pbl_2$
  AutorzyE. WLAŹLAK, M. MARZEC, P. ZAWAL, K. SZACIŁOWSKI
  ŹródłoACS Applied Materials & Interfaces. — 2019 vol. 11 iss. 18, s. 17009–17018. — tekst: https://pubs.acs.org/doi/pdf/10.1021/acsami.9b01841
12
 • [referat, 2016]
 • TytułMolecular tin(IV) complexes as candidates for organic electronics
  AutorzyEwelina WLAŹLAK, Konrad SZACIŁOWSKI, Wojciech Macyk, Wojciech Nitek
  ŹródłoEMN meeting on organic-electronics and photonics : September 9–13, 2016, San Sebastian, Spain : program & abstract. — [Spain : s. n.], [2016]. — S. 11–12
13
 • [artykuł w czasopiśmie, 2018]
 • TytułMolecules, semiconductors, light and information: towards future sensing and computing paradigms
  AutorzyKacper PILARCZYK, Ewelina WLAŹLAK, Dawid PRZYCZYNA, Andrzej BLACHECKI, Agnieszka PODBORSKA, Vasileios Anathasiou, Zoran Konkoli, Konrad SZACIŁOWSKI
  ŹródłoCoordination Chemistry Reviews. — 2018 vol. 365, s. 23–40. — tekst: https://goo.gl/tBcRng
14
 • [artykuł w czasopiśmie, 2020]
 • TytułNeuromorphic applications of a multivalued $[SnI_{4}{(C_{6}H_{5})_{2}SO}_{2}]$ memristor incorporated in the echo state machine
  AutorzyEwelina WLAŹLAK, Piotr ZAWAL, Konrad SZACIŁOWSKI
  ŹródłoACS Applied Electronic Materials [Dokument elektroniczny]. — Czasopismo elektroniczne. — 2020 vol. 2 iss. 2, s. 329–338. — tekst: https://pubs-1acs-1org-137rjw98s009c.wbg2.bg.agh.edu.pl/doi/pdf/10.1021/acsaelm.9b00750
15
 • [referat, 2016]
 • TytułNovel information processing devices: a material Odyssey
  AutorzyKacper PILARCZYK, Ewelina WLAŹLAK, Maria LIS, Agnieszka PODBORSKA, Konrad SZACIŁOWSKI
  Źródło2016 international semiconductor conference : 39textsuperscript{th} edition, October 10-12, Sinaia, Romania / National Institute for Research and Development in Microtechnologies (IMT Bucharest). — Piscataway : IEEE, [cop. 2016]. — S. 11–15
16
 • [referat, 2017]
 • TytułPhotoelectrochemical sensors, neuromimetic devices and reservoir computers
  AutorzyAndrzej BLACHECKI, Michał KAWA, Maria LIS, Krzysztof MECH, Kacper PILARCZYK, Maciej SUCHECKI, Ewelina WLAŹLAK, Željko Crljen, Zoran Konkoli, Konrad SZACIŁOWSKI
  ŹródłoMolecules and light 2017 [Dokument elektroniczny] : IV autumn meeting of the Polish Photochemistry Group : Zakopane, 25–29 September 2017 : book of abstracts / ed. Jerzy Karpiuk ; Institute of Physics. Polish Academy of Sciences Warsaw, Jagiellonian University Kraków. — [Zakopane : s. n.], [2017]. — S. 33
17
 • [referat, 2017]
 • TytułThe influence of organic ligands and different metal centres on the spectroscopic properties of the metal iodide hybrid semiconductors
  AutorzyEwelina WLAŹLAK, Justyna Kalinowska-Tłuścik, Dawid Przyczyna, Konrad SZACIŁOWSKI
  ŹródłoISPPCC 2017 : 22nd International Symposium on Photochemistry and Photophysics of Coordination Compounds : 9th–14th July 2017 Oxford, United Kingdon : book of abstracts. — [United Kingdon : s. n.], [2017]. — S. 213
18
 • [przegląd , 2020]
 • TytułTowards synthetic neural networks: can artificial electrochemical neurons be coupled with artificial memristive synapses?
  AutorzyEwelina WLAŹLAK, Dawid PRZYCZYNA, Rafael Gutierrez, Gianaurelio Cuniberti, Konrad SZACIŁOWSKI
  ŹródłoJapanese Journal of Applied Physics. — 2020 vol. 59 art. no. SI0801, s. SI0801-1–SI0801-16. — tekst: https://iopscience.iop.org/article/10.35848/1347-4065/ab7e11/pdf
19
 • [artykuł w czasopiśmie, 2018]
 • TytułTriiodide organic salts: photoelectrochemistry at the border between insulators and semiconductors
  AutorzyEwelina WLAŹLAK, Justyna Kalinowska-Tłuścik, Wojciech Nitek, Sylwia KLEJNA, Krzysztof MECH, Wojciech Macyk, Konrad SZACIŁOWSKI
  ŹródłoChemElectroChem [Dokument elektroniczny]. - Czasopismo elektroniczne. — 2018 vol. 5 iss. 22, s. 3486–3497