Wykaz publikacji wybranego autora

Piotr Benduch, mgr inż.

doktorant

Wydział Geodezji Górniczej i Inżynierii Środowiska
WGGiIŚ-kg, Katedra Geomatyki


Identyfikatory Autora

ORCID: 0000-0001-7838-4313

ResearcherID: C-3622-2018

Scopus: 57205302857

Liczba pozycji spełniających powyższe kryteria selekcji: 43, z ogólnej liczby 43 publikacji Autora


1
2
 • [referat, 2018]
 • TytułAttribute 'mean error of the boundary point position' in the aspect of accuracy assessment of parcel surface area
  AutorzyPiotr BENDUCH, Agnieszka PĘSKA-SIWIK
  Źródło”GIS ODYSSEY 2018” [Dokument elektroniczny] : geographic information systems conference and exhibition : 25textsuperscript{th} anniversary conference : 10th to 14th of September 2018, Perugia, Italy : conference proceedings / eds. Paweł Ćwiąkała, Anita Kwartnik-Pruc, Edyta Puniach. — Zagreb : Croatian Information Technology Society – GIS Forum, [2018]. — S. 40–50
 • keywords: evaluation, surface area, real estate cadastre, cadastral parcel, boundary, boundary point

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

3
 • [referat, 2018]
 • TytułBoundary point and boundary of the cadastral parcel as LADM objects by the example of a Polish real estate cadastre
  AutorzyAgnieszka PĘSKA-SIWIK, Piotr BENDUCH
  Źródło”GIS ODYSSEY 2018” [Dokument elektroniczny] : geographic information systems conference and exhibition : 25textsuperscript{th} anniversary conference : 10th to 14th of September 2018, Perugia, Italy : conference proceedings / eds. Paweł Ćwiąkała, Anita Kwartnik-Pruc, Edyta Puniach. — Zagreb : Croatian Information Technology Society – GIS Forum, [2018]. — S. 375–386
 • keywords: LADM, real estate cadastre, boundary, boundary point

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

4
 • [referat, 2017]
 • TytułBudynek czy nie budynek, czyli co ujawniamy w bazie EGiB
  AutorzyAgnieszka PĘSKA-SIWIK, Piotr BENDUCH, Paweł HANUS
  Źródło8textsuperscript{th} international scientific conference in series: Innovative technologies for surveying – using in various sectors of the economy : 7–9 June 2017, Kamionka, Poland : book of abstracts / red. Monika Balawejder, Katarzyna Matkowska, Artur Warchoł ; Wyższa Szkoła Inżynieryjno-Ekonomiczna w Rzeszowie etc.. — Rzeszów : WSIE, [2017]. — S. 88–89
 • słowa kluczowe: dane przestrzenne, budynek, kataster nieruchomości, rejestracja w EGiB

  keywords: building, spatial data, real estate cadastre, registaration in EGiB database

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

5
 • [artykuł w czasopiśmie, 2017]
 • TytułBudynek czy nie budynek, czyli co ujawniamy w bazie EGiB
  AutorzyPaweł HANUS, Piotr BENDUCH, Agnieszka PĘSKA-SIWIK
  ŹródłoPrzegląd Geodezyjny. — 2017 R. 89 nr 6, s. 10–13
 • słowa kluczowe: dane przestrzenne, budynek, kataster nieruchomości, rejestracja w EGiB

  keywords: building, spatial data, real estate cadastre, registration in EGiB database

  cyfrowy identyfikator dokumentu: 10.15199/50.2017.6.1

6
 • [artykuł w czasopiśmie, 2017]
 • TytułBudynek na mapie ewidencyjnej, kontur budynku i bloki budynku
  AutorzyPaweł HANUS, Piotr BENDUCH, Agnieszka PĘSKA-SIWIK
  ŹródłoPrzegląd Geodezyjny. — 2017 R. 89 nr 7, s. 15–20
 • słowa kluczowe: budynek, kataster nieruchomości, kontur budynku, blok budynku

  keywords: real estate cadastre, building contour, blocks of building

  cyfrowy identyfikator dokumentu: 10.15199/50.2017.7.1

7
 • [referat, 2016]
 • TytułComparison of the methods of capturing data concerning parcel boundaries in aspects of their accuracy and reliability
  AutorzyPiotr BENDUCH, Agnieszka PĘSKA
  Źródło”GIS ODYSSEY 2016” : Geographic Information Systems Conference and Exhibition : 5th–9th September 2016, Perugia, Italy : conference proceedings / eds. Agnieszka Bieda, Jarosław Bydłosz, Anna Kowalczyk. — Zagreb : Croatian Information Technology Society – GIS Forum, [2016]. — S. 25–34
 • keywords: register of land and buildings, cadastral parcel, boundary, data capture

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

8
 • [referat, 2017]
 • TytułComparison of the results of spatial analyses performed in ArcGIS and QGIS software : [abstract]
  AutorzyPiotr BENDUCH
  ŹródłoMateriały XXIV konferencji naukowej Infrastruktura i środowisko [Dokument elektroniczny] : Dobczyce 26–28 czerwca 2017 / red. Jerzy Gruszczyński [et al.]. — [Polska : s. n.], [2017]. — S. 11
 • brak zdefiniowanych słów kluczowych

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

9
10
11
 • [referat, 2018]
 • TytułMean error of parcel surface area in the aspect of land properties' value
  AutorzyPiotr BENDUCH
  ŹródłoXXV konferencja naukowa Infrastruktura i środowisko [Dokument elektroniczny] : Dobczyce, 18–20 czerwca 2018 : materiały / red. Maciej Gliniak, Mateusz Malinowski. — [Polska : s. n.], [2018]. — S. 13
 • brak zdefiniowanych słów kluczowych

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

12
 • [referat, 2019]
 • TytułOcena jakości danych o polach powierzchni działek ewidencyjnych
  AutorzyPiotr BENDUCH, Paweł HANUS, Agnieszka PĘSKA-SIWIK, Robert Szewczyk
  ŹródłoInnowacje w geodezji i kartografii, gospodarce nieruchomościami oraz ochronie wód powierzchniowych [Dokument elektroniczny] : IV konferencja naukowo-techniczna : Janów Lubelski 5-7 czerwca, 2019. — [Janów Lubelski : s. n.], 2019. — S. [1]
 • brak zdefiniowanych słów kluczowych

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

13
 • [referat, 2016]
 • TytułOcena przydatności metody fotogrametrycznej w procesie pozyskiwania danych o przebiegu granic działek ewidencyjnych
  AutorzyPiotr BENDUCH, Agnieszka PĘSKA-SIWIK
  ŹródłoWspółczesne trendy w katastrze i gospodarce nieruchomościami [Dokument elektroniczny] : 24 listopada 2016 r., Warszawa. — [Warszawa] : [s. l.], [2016]. — S. 1
 • brak zdefiniowanych słów kluczowych

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

14
 • [artykuł w czasopiśmie, 2017]
 • TytułPozyskiwanie i ujawnianie danych opisowych budynku w katastrze nieruchomości
  AutorzyPaweł HANUS, Piotr BENDUCH, Agnieszka PĘSKA-SIWIK
  ŹródłoPrzegląd Geodezyjny. — 2017 R. 89 nr 9, s. 6–10
 • słowa kluczowe: budynek, kataster nieruchomości, opisowe dane ewidencyjne budynku

  keywords: building, real estate cadastre, descriptive cadastral data of building

  cyfrowy identyfikator dokumentu: 10.15199/50.2017.9.2

15
 • [artykuł w czasopiśmie, 2017]
 • TytułPraktyczne aspekty ustalania powierzchni użytkowej budynków i lokali do różnych celów
  AutorzyPiotr BENDUCH, Krzysztof BUTRYN
  ŹródłoŚwiat Nieruchomości. — 2017 [nr] 100, s. 51–56
 • słowa kluczowe: budynek, powierzchnia użytkowa, lokal, kwalifikacja pomieszczeń

  keywords: building, usable floor area, premises, classification of space

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

16
 • [artykuł w czasopiśmie, 2018]
 • TytułPrawne i normatywne zasady obmiaru powierzchni użytkowej budynków i ich części
  AutorzyPiotr BENDUCH, Krzysztof BUTRYN
  ŹródłoInfrastruktura i Ekologia Terenów Wiejskich / Polska Akademia Nauk. Oddział w Krakowie. Komisja Technicznej Infrastruktury Wsi. — 2018 nr I/1, s. 225–238
 • słowa kluczowe: nieruchomość, budynek, norma, lokal, pole powierzchni użytkowej, obmiar

  keywords: building, standard, premises, real estate, usable floor area, quantity survey

  cyfrowy identyfikator dokumentu: 10.14597/INFRAECO.2018.1.1.015

17
 • [referat, 2017]
 • TytułProblematic aspects of determining the surface area of grounds, buildings and premises for cadastre and real estate taxation purposes
  AutorzyPiotr BENDUCH
  Źródło10th ICEE [Dokument elektroniczny] : the 10th International Conference Environmental Engineering : selected papers : April 27–28, 2017, Vilnius, Lithuania / Vilnius Gediminas Technical University. Faculty of Environmental Engineering, [etc.]. — [Vilnius : Vilnius Gediminas Technical University, Environmental Engineering Faculty], [2017]. — S. 1–8
 • keywords: building, surface area, real estate cadastre, parcel, real estate tax, premises

  cyfrowy identyfikator dokumentu: 10.3846/enviro.2017.163

18
 • [referat, 2018]
 • TytułProblematic aspects of registering ecological land-use in the Real Estate Cadastre
  AutorzyBENDUCH Piotr, PĘSKA-SIWIK Agnieszka, HANUS Paweł
  ŹródłoEcological and environmental engineering : the first international scientific conference : 26–29 June 2018 Kraków, Poland : book of abstracts / eds. Krzysztof Jóźwiakowski, Agnieszka Listosz, Alina Kowalczyk-Juśko. — Lublin : Perfekta info, [2018]. — S. 19
 • keywords: environmental protection, land-use, ecological land-use, Real Estate Cadastre

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

19
20
 • [referat, 2018]
 • TytułProblematyka integracji baz danych EGiB i PESEL
  AutorzyPiotr BENDUCH, Paweł HANUS
  ŹródłoWspółczesne trendy w katastrze i gospodarce nieruchomościami [Dokument elektroniczny] : 6 grudnia 2018 : materiały pokonferencyjne. — [Warszawa : Politechnika Warszawska], [2018]. — S. [1]
 • brak zdefiniowanych słów kluczowych

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

21
 • [referat, 2017]
 • TytułProblematyka określania pola powierzchni użytkowej budynków i ich części
  AutorzyPiotr BENDUCH, Krzysztof BUTRYN
  Źródło8textsuperscript{th} international scientific conference in series: Innovative technologies for surveying – using in various sectors of the economy : 7–9 June 2017, Kamionka, Poland : book of abstracts / red. Monika Balawejder, Katarzyna Matkowska, Artur Warchoł ; Wyższa Szkoła Inżynieryjno-Ekonomiczna w Rzeszowie etc.. — Rzeszów : WSIE, [2017]. — S. 20–21
 • słowa kluczowe: budynek, kataster nieruchomości, lokal, pole powierzchni użytkowej, obmiar

  keywords: building, real estate cadastre, usable floor area, premises, quantity survey

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

22
 • [artykuł w czasopiśmie, 2018]
 • TytułProblemów z budynkami ciąg dalszy, Cz. 2
  AutorzyPaweł HANUS, Piotr BENDUCH, Agnieszka PĘSKA-SIWIK
  ŹródłoPrzegląd Geodezyjny. — 2018 R. 90 nr 3, s. 14–18
 • słowa kluczowe: rejestracja, budynek, kataster nieruchomości, obiekt budowlany, dane ewidencyjne

  keywords: building, registration, real estate cadastre, cadastral data, builder's object

  cyfrowy identyfikator dokumentu: 10.15199/50.2018.3.2

23
 • [artykuł w czasopiśmie, 2018]
 • TytułProblemów z budynkami ciąg dalszy, Cz. 1
  AutorzyPaweł HANUS, Piotr BENDUCH, Agnieszka PĘSKA-SIWIK
  ŹródłoPrzegląd Geodezyjny. — 2018 R. 90 nr 2, s. 24–27
 • słowa kluczowe: rejestracja, budynek, kataster nieruchomości, obiekt budowlany, dane ewidencyjne

  keywords: building, registration, real estate cadastre, cadastral data, builder's object

  cyfrowy identyfikator dokumentu: 10.15199/50.2018.2.3

24
 • [artykuł w czasopiśmie, 2017]
 • TytułRejestracja obiektów budowlanych trwale związanych z budynkiem w katastrze nieruchomości
  AutorzyPaweł HANUS, Piotr BENDUCH, Agnieszka PĘSKA-SIWIK
  ŹródłoPrzegląd Geodezyjny. — 2017 R. 89 nr 8, s. 12–15
 • słowa kluczowe: budynek, kataster nieruchomości, obiekty budowlane trwale związane z budynkiem

  keywords: building, real estate cadastre, builder's objects permanently connected with building

  cyfrowy identyfikator dokumentu: 10.15199/50.2017.8.1

25
 • [referat, 2017]
 • TytułRejestracja obiektów budowlanych w katastrze nieruchomości
  AutorzyPiotr BENDUCH, Agnieszka PĘSKA-SIWIK, Paweł HANUS
  ŹródłoBudowa referencyjnego modelu przechowywania i przetwarzania informacji w rejestrach publicznych [Dokument elektroniczny] : 25-27 październik 2017 r., Ustroń. — [Ustroń : s. n.], [2017]. — Slajdy 1–40
 • brak zdefiniowanych słów kluczowych

  cyfrowy identyfikator dokumentu: