Wykaz publikacji wybranego autora

Piotr Benduch, mgr inż.

doktorant

Wydział Geodezji Górniczej i Inżynierii Środowiska
WGGiIŚ-kg, Katedra Geomatyki


Identyfikatory Autora

ORCID: 0000-0001-7838-4313

ResearcherID: C-3622-2018

Scopus: 57205302857

Liczba pozycji spełniających powyższe kryteria selekcji: 43, z ogólnej liczby 43 publikacji Autora


1
 • [artykuł w czasopiśmie, 2017]
 • TytułAssessing the usefulness of the photogrammetric method in the process of capturing data on parcel boundaries
  AutorzyPiotr BENDUCH, Agnieszka PĘSKA-SIWIK
  ŹródłoGeodesy and Cartography. — 2017 vol. 66 no. 1, s. 3–22. — tekst: https://goo.gl/V3K62u
2
 • [referat, 2018]
 • TytułAttribute 'mean error of the boundary point position' in the aspect of accuracy assessment of parcel surface area
  AutorzyPiotr BENDUCH, Agnieszka PĘSKA-SIWIK
  Źródło”GIS ODYSSEY 2018” [Dokument elektroniczny] : geographic information systems conference and exhibition : 25textsuperscript{th} anniversary conference : 10th to 14th of September 2018, Perugia, Italy : conference proceedings / eds. Paweł Ćwiąkała, Anita Kwartnik-Pruc, Edyta Puniach. — Zagreb : Croatian Information Technology Society – GIS Forum, [2018]. — S. 40–50
3
 • [referat, 2018]
 • TytułBoundary point and boundary of the cadastral parcel as LADM objects by the example of a Polish real estate cadastre
  AutorzyAgnieszka PĘSKA-SIWIK, Piotr BENDUCH
  Źródło”GIS ODYSSEY 2018” [Dokument elektroniczny] : geographic information systems conference and exhibition : 25textsuperscript{th} anniversary conference : 10th to 14th of September 2018, Perugia, Italy : conference proceedings / eds. Paweł Ćwiąkała, Anita Kwartnik-Pruc, Edyta Puniach. — Zagreb : Croatian Information Technology Society – GIS Forum, [2018]. — S. 375–386
4
 • [referat, 2017]
 • TytułBudynek czy nie budynek, czyli co ujawniamy w bazie EGiB
  AutorzyAgnieszka PĘSKA-SIWIK, Piotr BENDUCH, Paweł HANUS
  Źródło8textsuperscript{th} international scientific conference in series: Innovative technologies for surveying – using in various sectors of the economy : 7–9 June 2017, Kamionka, Poland : book of abstracts / red. Monika Balawejder, Katarzyna Matkowska, Artur Warchoł ; Wyższa Szkoła Inżynieryjno-Ekonomiczna w Rzeszowie etc.. — Rzeszów : WSIE, [2017]. — S. 88–89
5
 • [artykuł w czasopiśmie, 2017]
 • TytułBudynek czy nie budynek, czyli co ujawniamy w bazie EGiB
  AutorzyPaweł HANUS, Piotr BENDUCH, Agnieszka PĘSKA-SIWIK
  ŹródłoPrzegląd Geodezyjny. — 2017 R. 89 nr 6, s. 10–13
6
 • [artykuł w czasopiśmie, 2017]
 • TytułBudynek na mapie ewidencyjnej, kontur budynku i bloki budynku
  AutorzyPaweł HANUS, Piotr BENDUCH, Agnieszka PĘSKA-SIWIK
  ŹródłoPrzegląd Geodezyjny. — 2017 R. 89 nr 7, s. 15–20
7
 • [referat, 2016]
 • TytułComparison of the methods of capturing data concerning parcel boundaries in aspects of their accuracy and reliability
  AutorzyPiotr BENDUCH, Agnieszka PĘSKA
  Źródło”GIS ODYSSEY 2016” : Geographic Information Systems Conference and Exhibition : 5th–9th September 2016, Perugia, Italy : conference proceedings / eds. Agnieszka Bieda, Jarosław Bydłosz, Anna Kowalczyk. — Zagreb : Croatian Information Technology Society – GIS Forum, [2016]. — S. 25–34
8
 • [referat, 2017]
 • TytułComparison of the results of spatial analyses performed in ArcGIS and QGIS software : [abstract]
  AutorzyPiotr BENDUCH
  ŹródłoMateriały XXIV konferencji naukowej Infrastruktura i środowisko [Dokument elektroniczny] : Dobczyce 26–28 czerwca 2017 / red. Jerzy Gruszczyński [et al.]. — [Polska : s. n.], [2017]. — S. 11
9
 • [artykuł w czasopiśmie, 2017]
 • TytułComparison of the results of spatial analyses performed in ArcGIS and QGIS software
  AutorzyPiotr BENDUCH
  ŹródłoInfrastruktura i Ekologia Terenów Wiejskich / Polska Akademia Nauk. Oddział w Krakowie. Komisja Technicznej Infrastruktury Wsi. — 2017 no. IV/3, s. 1887–1902. — tekst: http://www.infraeco.pl/pl/art/a_18556.htm?plik=2222
10
 • [artykuł w czasopiśmie, 2016]
 • TytułLand and buildings register data change as a result of construction process
  AutorzyAgnieszka PĘSKA, Piotr BENDUCH
  ŹródłoGeomatics and Environmental Engineering. — 2016 vol. 10 no. 3, s. 75–86. — tekst: https://goo.gl/6Rmggl
11
 • [referat, 2018]
 • TytułMean error of parcel surface area in the aspect of land properties' value
  AutorzyPiotr BENDUCH
  ŹródłoXXV konferencja naukowa Infrastruktura i środowisko [Dokument elektroniczny] : Dobczyce, 18–20 czerwca 2018 : materiały / red. Maciej Gliniak, Mateusz Malinowski. — [Polska : s. n.], [2018]. — S. 13
12
 • [referat, 2019]
 • TytułOcena jakości danych o polach powierzchni działek ewidencyjnych
  AutorzyPiotr BENDUCH, Paweł HANUS, Agnieszka PĘSKA-SIWIK, Robert Szewczyk
  ŹródłoInnowacje w geodezji i kartografii, gospodarce nieruchomościami oraz ochronie wód powierzchniowych [Dokument elektroniczny] : IV konferencja naukowo-techniczna : Janów Lubelski 5-7 czerwca, 2019. — [Janów Lubelski : s. n.], 2019. — S. [1]
13
 • [referat, 2016]
 • TytułOcena przydatności metody fotogrametrycznej w procesie pozyskiwania danych o przebiegu granic działek ewidencyjnych
  AutorzyPiotr BENDUCH, Agnieszka PĘSKA-SIWIK
  ŹródłoWspółczesne trendy w katastrze i gospodarce nieruchomościami [Dokument elektroniczny] : 24 listopada 2016 r., Warszawa. — [Warszawa] : [s. l.], [2016]. — S. 1
14
 • [artykuł w czasopiśmie, 2017]
 • TytułPozyskiwanie i ujawnianie danych opisowych budynku w katastrze nieruchomości
  AutorzyPaweł HANUS, Piotr BENDUCH, Agnieszka PĘSKA-SIWIK
  ŹródłoPrzegląd Geodezyjny. — 2017 R. 89 nr 9, s. 6–10
15
 • [artykuł w czasopiśmie, 2017]
 • TytułPraktyczne aspekty ustalania powierzchni użytkowej budynków i lokali do różnych celów
  AutorzyPiotr BENDUCH, Krzysztof BUTRYN
  ŹródłoŚwiat Nieruchomości. — 2017 [nr] 100, s. 51–56
16
 • [artykuł w czasopiśmie, 2018]
 • TytułPrawne i normatywne zasady obmiaru powierzchni użytkowej budynków i ich części
  AutorzyPiotr BENDUCH, Krzysztof BUTRYN
  ŹródłoInfrastruktura i Ekologia Terenów Wiejskich / Polska Akademia Nauk. Oddział w Krakowie. Komisja Technicznej Infrastruktury Wsi. — 2018 nr I/1, s. 225–238
17
 • [referat, 2017]
 • TytułProblematic aspects of determining the surface area of grounds, buildings and premises for cadastre and real estate taxation purposes
  AutorzyPiotr BENDUCH
  Źródło10th ICEE [Dokument elektroniczny] : the 10th International Conference Environmental Engineering : selected papers : April 27–28, 2017, Vilnius, Lithuania / Vilnius Gediminas Technical University. Faculty of Environmental Engineering, [etc.]. — [Vilnius : Vilnius Gediminas Technical University, Environmental Engineering Faculty], [2017]. — S. 1–8
18
 • [referat, 2018]
 • TytułProblematic aspects of registering ecological land-use in the Real Estate Cadastre
  AutorzyBENDUCH Piotr, PĘSKA-SIWIK Agnieszka, HANUS Paweł
  ŹródłoEcological and environmental engineering : the first international scientific conference : 26–29 June 2018 Kraków, Poland : book of abstracts / eds. Krzysztof Jóźwiakowski, Agnieszka Listosz, Alina Kowalczyk-Juśko. — Lublin : Perfekta info, [2018]. — S. 19
19
20
 • [referat, 2018]
 • TytułProblematyka integracji baz danych EGiB i PESEL
  AutorzyPiotr BENDUCH, Paweł HANUS
  ŹródłoWspółczesne trendy w katastrze i gospodarce nieruchomościami [Dokument elektroniczny] : 6 grudnia 2018 : materiały pokonferencyjne. — [Warszawa : Politechnika Warszawska], [2018]. — S. [1]
21
 • [referat, 2017]
 • TytułProblematyka określania pola powierzchni użytkowej budynków i ich części
  AutorzyPiotr BENDUCH, Krzysztof BUTRYN
  Źródło8textsuperscript{th} international scientific conference in series: Innovative technologies for surveying – using in various sectors of the economy : 7–9 June 2017, Kamionka, Poland : book of abstracts / red. Monika Balawejder, Katarzyna Matkowska, Artur Warchoł ; Wyższa Szkoła Inżynieryjno-Ekonomiczna w Rzeszowie etc.. — Rzeszów : WSIE, [2017]. — S. 20–21
22
 • [artykuł w czasopiśmie, 2018]
 • TytułProblemów z budynkami ciąg dalszy, Cz. 2
  AutorzyPaweł HANUS, Piotr BENDUCH, Agnieszka PĘSKA-SIWIK
  ŹródłoPrzegląd Geodezyjny. — 2018 R. 90 nr 3, s. 14–18
23
 • [artykuł w czasopiśmie, 2018]
 • TytułProblemów z budynkami ciąg dalszy, Cz. 1
  AutorzyPaweł HANUS, Piotr BENDUCH, Agnieszka PĘSKA-SIWIK
  ŹródłoPrzegląd Geodezyjny. — 2018 R. 90 nr 2, s. 24–27
24
 • [artykuł w czasopiśmie, 2017]
 • TytułRejestracja obiektów budowlanych trwale związanych z budynkiem w katastrze nieruchomości
  AutorzyPaweł HANUS, Piotr BENDUCH, Agnieszka PĘSKA-SIWIK
  ŹródłoPrzegląd Geodezyjny. — 2017 R. 89 nr 8, s. 12–15
25
 • [referat, 2017]
 • TytułRejestracja obiektów budowlanych w katastrze nieruchomości
  AutorzyPiotr BENDUCH, Agnieszka PĘSKA-SIWIK, Paweł HANUS
  ŹródłoBudowa referencyjnego modelu przechowywania i przetwarzania informacji w rejestrach publicznych [Dokument elektroniczny] : 25-27 październik 2017 r., Ustroń. — [Ustroń : s. n.], [2017]. — Slajdy 1–40