Wykaz publikacji wybranego autora

Piotr Benduch, mgr inż.

doktorant

Wydział Geodezji Górniczej i Inżynierii Środowiska
WGGiIŚ-kg, Katedra Geomatyki


Identyfikatory Autora

ORCID: 0000-0001-7838-4313

ResearcherID: C-3622-2018

Scopus: 57205302857

Liczba pozycji spełniających powyższe kryteria selekcji: 43, z ogólnej liczby 43 publikacji Autora


1
 • Assessing the usefulness of the photogrammetric method in the process of capturing data on parcel boundaries
2
 • Attribute 'mean error of the boundary point position' in the aspect of accuracy assessment of parcel surface area
3
 • Boundary point and boundary of the cadastral parcel as LADM objects by the example of a Polish real estate cadastre
4
 • Budynek czy nie budynek, czyli co ujawniamy w bazie EGiB
5
 • Budynek czy nie budynek, czyli co ujawniamy w bazie EGiB
6
 • Budynek na mapie ewidencyjnej, kontur budynku i bloki budynku
7
 • Comparison of the methods of capturing data concerning parcel boundaries in aspects of their accuracy and reliability
8
 • Comparison of the results of spatial analyses performed in ArcGIS and QGIS software
9
 • Comparison of the results of spatial analyses performed in ArcGIS and QGIS software
10
 • Land and buildings register data change as a result of construction process
11
 • Mean error of parcel surface area in the aspect of land properties' value
12
 • Ocena jakości danych o polach powierzchni działek ewidencyjnych
13
 • Ocena przydatności metody fotogrametrycznej w procesie pozyskiwania danych o przebiegu granic działek ewidencyjnych
14
 • Pozyskiwanie i ujawnianie danych opisowych budynku w katastrze nieruchomości
15
 • Praktyczne aspekty ustalania powierzchni użytkowej budynków i lokali do różnych celów
16
 • Prawne i normatywne zasady obmiaru powierzchni użytkowej budynków i ich części
17
 • Problematic aspects of determining the surface area of grounds, buildings and premises for cadastre and real estate taxation purposes
18
 • Problematic aspects of registering ecological land-use in the Real Estate Cadastre
19
 • Problematic aspects of registering ecological land-use in the Real Estate Cadastre
20
21
 • Problematyka określania pola powierzchni użytkowej budynków i ich części
22
 • Problemów z budynkami ciąg dalszy
23
 • Problemów z budynkami ciąg dalszy
24
 • Rejestracja obiektów budowlanych trwale związanych z budynkiem w katastrze nieruchomości
25
 • Rejestracja obiektów budowlanych w katastrze nieruchomości