Wykaz publikacji wybranego autora

Piotr Benduch, mgr inż.

doktorant

Wydział Geodezji Górniczej i Inżynierii Środowiska
WGGiIŚ-kg, Katedra Geomatyki


Identyfikatory Autora

ORCID: 0000-0001-7838-4313

ResearcherID: C-3622-2018

Scopus: 57205302857Statystyka obejmuje publikacje afiliowane AGH od 2008 roku włącznie

typ publikacji
rocznikl. publ.książkifragm.referatyartykułypatentymapyred. czas.inne
ogółem4312220
2019312
201816196
20171578
2016954
język publikacji
rocznikrazempolskojęzyczneanglojęzycznepozostałe języki
ogółem4318205
2019312
20181688
201715753
20169252
kraj wydania
rocznikrazempubl. krajowepubl. zagraniczne
ogółem43376
2019312
201816142
201715141
2016981
Lista Filadelfijska
rocznikrazempubl. z LFpubl. pozostałe
ogółem43241
201933
201816115
201715114
201699
punktacja MNiSW
rocznikrazempubl. z pkt. MNiSWpubl. pozostałe
ogółem432518
2019321
20181697
20171596
2016954
publikacje recenzowane
rocznikrazempubl. recenzowanepubl. nierecenzowane
ogółem432518
2019321
20181697
20171596
20169541
 • Assessing the usefulness of the photogrammetric method in the process of capturing data on parcel boundaries / Piotr BENDUCH, Agnieszka PĘSKA-SIWIK // Geodesy and Cartography ; ISSN 2080-6736. — Tytuł poprz.: Geodezja i Kartografia ; ISSN: 0016-7134. — 2017 vol. 66 no. 1, s. 3–22. — Bibliogr. s. 21–22, Abstr.. — Publikacja dostępna online od: 2017-06-26. — tekst: https://goo.gl/V3K62u

 • keywords: accuracy, photogrammetry, record parcel, register of land and buildings, boundary

  cyfrowy identyfikator dokumentu: 10.1515/geocart-2017-0003

2
 • Attribute 'mean error of the boundary point position' in the aspect of accuracy assessment of parcel surface area / Piotr BENDUCH, Agnieszka PĘSKA-SIWIK // W: ”GIS ODYSSEY 2018” [Dokument elektroniczny] : geographic information systems conference and exhibition : 25\textsuperscript{th} anniversary conference : 10th to 14th of September 2018, Perugia, Italy : conference proceedings / eds. Paweł Ćwiąkała, Anita Kwartnik-Pruc, Edyta Puniach. — Wersja do Windows. — Dane tekstowe. — Zagreb : Croatian Information Technology Society – GIS Forum, [2018]. — (Conference proceedings (GIS Odyssey. Online) ; ISSN 2623-5714). — S. 40–50. — Wymagania systemowe: Adobe Reader. — Tryb dostępu: http://www.gis.us.edu.pl/index.php/conference-proceedings-2018 [2018-09-10]. — Bibliogr. s. 49–50, Abstr.

 • keywords: evaluation, surface area, real estate cadastre, cadastral parcel, boundary, boundary point

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

3
 • Boundary point and boundary of the cadastral parcel as LADM objects by the example of a Polish real estate cadastre / Agnieszka PĘSKA-SIWIK, Piotr BENDUCH // W: ”GIS ODYSSEY 2018” [Dokument elektroniczny] : geographic information systems conference and exhibition : 25\textsuperscript{th} anniversary conference : 10th to 14th of September 2018, Perugia, Italy : conference proceedings / eds. Paweł Ćwiąkała, Anita Kwartnik-Pruc, Edyta Puniach. — Wersja do Windows. — Dane tekstowe. — Zagreb : Croatian Information Technology Society – GIS Forum, [2018]. — (Conference proceedings (GIS Odyssey. Online) ; ISSN 2623-5714). — S. 375–386. — Wymagania systemowe: Adobe Reader. — Tryb dostępu: http://www.gis.us.edu.pl/index.php/conference-proceedings-2018 [2018-09-10]. — Bibliogr. s. 384–386, Abstr.

 • keywords: LADM, real estate cadastre, boundary, boundary point

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

4
 • Budynek czy nie budynek, czyli co ujawniamy w bazie EGiBBuilding or not the building, that is what we reveal in the EGiB database / Agnieszka PĘSKA-SIWIK, Piotr BENDUCH, Paweł HANUS // W: 8\textsuperscript{th} international scientific conference in series: Innovative technologies for surveying – using in various sectors of the economy : 7–9 June 2017, Kamionka, Poland : book of abstracts / red. Monika Balawejder, Katarzyna Matkowska, Artur Warchoł ; Wyższa Szkoła Inżynieryjno-Ekonomiczna w Rzeszowie etc.. — Rzeszów : WSIE, [2017]. — ISBN10: 83-60507-32-5. — S. 88–89. — Tekst pol.-ang.

 • słowa kluczowe: dane przestrzenne, budynek, kataster nieruchomości, rejestracja w EGiB

  keywords: building, spatial data, real estate cadastre, registaration in EGiB database

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

5
 • Budynek czy nie budynek, czyli co ujawniamy w bazie EGiBBuilding or not the building, that is what we reveal in the EGiB database / Paweł HANUS, Piotr BENDUCH, Agnieszka PĘSKA-SIWIK // Przegląd Geodezyjny ; ISSN 0033-2127. — 2017 R. 89 nr 6, s. 10–13. — Bibliogr. s. 13

 • słowa kluczowe: dane przestrzenne, budynek, kataster nieruchomości, rejestracja w EGiB

  keywords: building, spatial data, real estate cadastre, registration in EGiB database

  cyfrowy identyfikator dokumentu: 10.15199/50.2017.6.1

6
 • Budynek na mapie ewidencyjnej, kontur budynku i bloki budynkuBuilding on cadastral map, building contour and blocks of building / Paweł HANUS, Piotr BENDUCH, Agnieszka PĘSKA-SIWIK // Przegląd Geodezyjny ; ISSN 0033-2127. — 2017 R. 89 nr 7, s. 15–20. — Bibliogr. s. 20

 • słowa kluczowe: budynek, kataster nieruchomości, kontur budynku, blok budynku

  keywords: real estate cadastre, building contour, blocks of building

  cyfrowy identyfikator dokumentu: 10.15199/50.2017.7.1

7
 • Comparison of the methods of capturing data concerning parcel boundaries in aspects of their accuracy and reliability / Piotr BENDUCH, Agnieszka PĘSKA // W: ”GIS ODYSSEY 2016” : Geographic Information Systems Conference and Exhibition : 5th–9th September 2016, Perugia, Italy : conference proceedings / eds. Agnieszka Bieda, Jarosław Bydłosz, Anna Kowalczyk. — Zagreb : Croatian Information Technology Society – GIS Forum, [2016]. — ISBN: 978-953-6129-55-3. — S. 25–34. — Bibliogr. s. 33–34, Abstr.. — Dostęp również online: {https://goo.gl/mCpbDS} [2016-11-15]

 • keywords: register of land and buildings, cadastral parcel, boundary, data capture

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

8
 • Comparison of the results of spatial analyses performed in ArcGIS and QGIS software : [abstract] / Piotr BENDUCH // W: Materiały XXIV konferencji naukowej Infrastruktura i środowisko [Dokument elektroniczny] : Dobczyce 26–28 czerwca 2017 / red. Jerzy Gruszczyński [et al.]. — [Polska : s. n.], [2017]. — S. 11. — Wymagania systemowe: Adobe Reader. — Tryb dostępu: http://infraeco.pl/?plik=2115 [2017-06-30]

 • brak zdefiniowanych słów kluczowych

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

9
 • Comparison of the results of spatial analyses performed in ArcGIS and QGIS software / Piotr BENDUCH // Infrastruktura i Ekologia Terenów Wiejskich = Infrastructure and Ecology of Rural Areas / Polska Akademia Nauk. Oddział w Krakowie. Komisja Technicznej Infrastruktury Wsi ; ISSN 1732-5587. — 2017 no. IV/3, s. 1887–1902. — Bibliogr. s. 1901–1902, Abstr.. — tekst: http://www.infraeco.pl/pl/art/a_18556.htm?plik=2222

 • keywords: QGIS, ArcGIS, spatial analyses, comparison of results

  cyfrowy identyfikator dokumentu: 10.14597/infraeco.2017.4.3.143

10
 • Land and buildings register data change as a result of construction processZmiana danych ewidencji gruntów i budynków jako skutek procesów budowlanych / Agnieszka PĘSKA, Piotr BENDUCH // Geomatics and Environmental Engineering ; ISSN 1898-1135. — Tytuł poprz.: Geodezja oraz Inżynieria Środowiska. — 2016 vol. 10 no. 3, s. 75–86. — Bibliogr. s. 85–86, Summ., Streszcz.. — tekst: https://goo.gl/6Rmggl

 • słowa kluczowe: ewidencja gruntów i budynków, aktualizacja, przebudowa

  keywords: land and building register, reconstruction, update

  cyfrowy identyfikator dokumentu: 10.7494/geom.2016.10.3.75

11
 • Mean error of parcel surface area in the aspect of land properties' value / Piotr BENDUCH // W: XXV konferencja naukowa Infrastruktura i środowisko [Dokument elektroniczny] : Dobczyce, 18–20 czerwca 2018 : materiały / red. Maciej Gliniak, Mateusz Malinowski. — Wersja do Windows. — Dane tekstowe. — [Polska : s. n.], [2018]. — S. 13. — Wymagania systemowe: Adobe Reader. — tekst: http://www.infraeco.pl/pl/news?plik=2228

 • brak zdefiniowanych słów kluczowych

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

12
 • Ocena jakości danych o polach powierzchni działek ewidencyjnych[The assessment of parcel areas data quality] / Piotr BENDUCH, Paweł HANUS, Agnieszka PĘSKA-SIWIK, Robert Szewczyk // W: Innowacje w geodezji i kartografii, gospodarce nieruchomościami oraz ochronie wód powierzchniowych [Dokument elektroniczny] : IV konferencja naukowo-techniczna : Janów Lubelski 5-7 czerwca, 2019. — Wersja do Windows. — Dane tekstowe. — [Janów Lubelski : s. n.], 2019. — S. [1]. — Wymagania systemowe: Adobe Reader. — Tryb dostępu: http://konferencja.innowacje.uplublin.pl/wp-content/uploads/2019/06/Benduch-Hanus-Peska-Szewczyk.pdf [2019-07-16]. — Abstr.

 • brak zdefiniowanych słów kluczowych

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

13
 • Ocena przydatności metody fotogrametrycznej w procesie pozyskiwania danych o przebiegu granic działek ewidencyjnych[Assessing the usefulness of the photogrammetric method in the process of capturing data on parcel boundaries] / Piotr BENDUCH, Agnieszka PĘSKA-SIWIK // W: Współczesne trendy w katastrze i gospodarce nieruchomościami [Dokument elektroniczny] : 24 listopada 2016 r., Warszawa. — Wersja do Windows. — Dane tekstowe. — [Warszawa] : [s. l.], [2016]. — S. 1. — Wymagania systemowe: Adobe Reader. — Tryb dostępu: https://goo.gl/LYV5fA [2017-04-25]

 • brak zdefiniowanych słów kluczowych

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

14
 • Pozyskiwanie i ujawnianie danych opisowych budynku w katastrze nieruchomościGathering and revealing descriptive data of building in the real estate cadastre / Paweł HANUS, Piotr BENDUCH, Agnieszka PĘSKA-SIWIK // Przegląd Geodezyjny ; ISSN 0033-2127. — 2017 R. 89 nr 9, s. 6–10. — Bibliogr. s. 10

 • słowa kluczowe: budynek, kataster nieruchomości, opisowe dane ewidencyjne budynku

  keywords: building, real estate cadastre, descriptive cadastral data of building

  cyfrowy identyfikator dokumentu: 10.15199/50.2017.9.2

15
 • Praktyczne aspekty ustalania powierzchni użytkowej budynków i lokali do różnych celówPractical aspects of determining usable floor area of buildings and premises for various purposes / Piotr BENDUCH, Krzysztof BUTRYN // Świat Nieruchomości ; ISSN 1231-8841. — 2017 [nr] 100, s. 51–56. — Bibliogr. s. 56, Streszcz., Summ.

 • słowa kluczowe: budynek, powierzchnia użytkowa, lokal, kwalifikacja pomieszczeń

  keywords: building, usable floor area, premises, classification of space

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

16
 • Prawne i normatywne zasady obmiaru powierzchni użytkowej budynków i ich częściLegal and standard principles of buildings and their parts usable floor area quantity surveying / Piotr BENDUCH, Krzysztof BUTRYN // Infrastruktura i Ekologia Terenów Wiejskich = Infrastructure and Ecology of Rural Areas / Polska Akademia Nauk. Oddział w Krakowie. Komisja Technicznej Infrastruktury Wsi ; ISSN 1732-5587. — 2018 nr I/1, s. 225–238. — Bibliogr. s. 236–237, Streszcz., Abstr.

 • słowa kluczowe: nieruchomość, budynek, norma, lokal, pole powierzchni użytkowej, obmiar

  keywords: building, standard, premises, real estate, usable floor area, quantity survey

  cyfrowy identyfikator dokumentu: 10.14597/INFRAECO.2018.1.1.015

17
 • Problematic aspects of determining the surface area of grounds, buildings and premises for cadastre and real estate taxation purposes / Piotr BENDUCH // W: 10th ICEE [Dokument elektroniczny] : the 10th International Conference Environmental Engineering : selected papers : April 27–28, 2017, Vilnius, Lithuania / Vilnius Gediminas Technical University. Faculty of Environmental Engineering, [etc.]. — Wersja do Windows. — Dane tekstowe. — [Vilnius : Vilnius Gediminas Technical University, Environmental Engineering Faculty], [2017]. — Dysk Flash. — ISBN: 978-609-476-044-0. — S. 1–8. — Wymagania systemowe: Adobe Reader. — Bibliogr. s. 8, Abstr.. — Toż w (opis na podstawie WoS): 10th International Conference Environmental Engineering (10th ICEE) / eds. Cygas D., Vaiskunaite R. — Vilnius : Vilnius Gediminas Technical University, Publishing House ”Technika”, 2017. — (Environmental Engineering-Vilnius Spausdinta ; ISSN 2029-7106). — ISBN: 978-609-476-044-0. — Art. no. UNSP enviro.2017.163. — Bibliogr.

 • keywords: building, surface area, real estate cadastre, parcel, real estate tax, premises

  cyfrowy identyfikator dokumentu: 10.3846/enviro.2017.163

18
 • Problematic aspects of registering ecological land-use in the Real Estate Cadastre / BENDUCH Piotr, PĘSKA-SIWIK Agnieszka, HANUS Paweł // W: Ecological and environmental engineering : the first international scientific conference : 26–29 June 2018 Kraków, Poland : book of abstracts / eds. Krzysztof Jóźwiakowski, Agnieszka Listosz, Alina Kowalczyk-Juśko. — Lublin : Perfekta info, [2018]. — ISBN: 978-8363657-99-4. — S. 19. — Dostęp również online: {https://coee.urk.edu.pl/zasoby/164/Book.pdf}

 • keywords: environmental protection, land-use, ecological land-use, Real Estate Cadastre

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

19
20
21
 • Problematyka określania pola powierzchni użytkowej budynków i ich częściProblematic aspects of determining the usable floor area of buildings and their parts / Piotr BENDUCH, Krzysztof BUTRYN // W: 8\textsuperscript{th} international scientific conference in series: Innovative technologies for surveying – using in various sectors of the economy : 7–9 June 2017, Kamionka, Poland : book of abstracts / red. Monika Balawejder, Katarzyna Matkowska, Artur Warchoł ; Wyższa Szkoła Inżynieryjno-Ekonomiczna w Rzeszowie etc.. — Rzeszów : WSIE, [2017]. — ISBN10: 83-60507-32-5. — S. 20–21. — Tekst pol.-ang.

 • słowa kluczowe: budynek, kataster nieruchomości, lokal, pole powierzchni użytkowej, obmiar

  keywords: building, real estate cadastre, usable floor area, premises, quantity survey

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

22
 • Problemów z budynkami ciąg dalszy, Cz. 2Problems with buildings - continuation, Pt. 2 / Paweł HANUS, Piotr BENDUCH, Agnieszka PĘSKA-SIWIK // Przegląd Geodezyjny ; ISSN 0033-2127. — 2018 R. 90 nr 3, s. 14–18. — Bibliogr. s. 17–18

 • słowa kluczowe: rejestracja, budynek, kataster nieruchomości, obiekt budowlany, dane ewidencyjne

  keywords: building, registration, real estate cadastre, cadastral data, builder's object

  cyfrowy identyfikator dokumentu: 10.15199/50.2018.3.2

23
 • Problemów z budynkami ciąg dalszy, Cz. 1Problems with buildings - continuation, Pt. 1 / Paweł HANUS, Piotr BENDUCH, Agnieszka PĘSKA-SIWIK // Przegląd Geodezyjny ; ISSN 0033-2127. — 2018 R. 90 nr 2, s. 24–27. — Bibliogr. s. 27

 • słowa kluczowe: rejestracja, budynek, kataster nieruchomości, obiekt budowlany, dane ewidencyjne

  keywords: building, registration, real estate cadastre, cadastral data, builder's object

  cyfrowy identyfikator dokumentu: 10.15199/50.2018.2.3

24
 • Rejestracja obiektów budowlanych trwale związanych z budynkiem w katastrze nieruchomościRecording builder's objects parmenently connected with building in the real estate cadastre / Paweł HANUS, Piotr BENDUCH, Agnieszka PĘSKA-SIWIK // Przegląd Geodezyjny ; ISSN 0033-2127. — 2017 R. 89 nr 8, s. 12–15. — Bibliogr. s. 15

 • słowa kluczowe: budynek, kataster nieruchomości, obiekty budowlane trwale związane z budynkiem

  keywords: building, real estate cadastre, builder's objects permanently connected with building

  cyfrowy identyfikator dokumentu: 10.15199/50.2017.8.1

25
 • Rejestracja obiektów budowlanych w katastrze nieruchomości[Recording builder's objects in the real estate cadastre] / Piotr BENDUCH, Agnieszka PĘSKA-SIWIK, Paweł HANUS // W: Budowa referencyjnego modelu przechowywania i przetwarzania informacji w rejestrach publicznych [Dokument elektroniczny] : 25-27 październik 2017 r., Ustroń. — Wersja do Windows. — Dane tekstowe. — [Ustroń : s. n.], [2017]. — Slajdy 1–40. — Wymagania systemowe: Adobe Reader. — Tryb dostępu: http://www.katowice.sgp.geodezja.org.pl/referaty/14_budynki_Benduch_Peska-Siwik.pdf [2017-11-16]

 • brak zdefiniowanych słów kluczowych

  cyfrowy identyfikator dokumentu: