Wykaz publikacji wybranego autora

Magdalena Wołowiec, mgr inż.

doktorant

Wydział Geologii, Geofizyki i Ochrony Środowiska
WGGiOŚ-kmpig, Katedra Mineralogii, Petrografii i Geochemii


Identyfikatory Autora

ORCID: 0000-0003-1185-6026

ResearcherID: N-4041-2014

Scopus: 57195407488Statystyka obejmuje publikacje afiliowane AGH od 2008 roku włącznie

typ publikacji
rocznikl. publ.książkifragm.referatyartykułypatentymapyred. czas.inne
ogółem14149
2019523
20185122
201744
język publikacji
rocznikrazempolskojęzyczneanglojęzycznepozostałe języki
ogółem14212
2019514
2018514
201744
kraj wydania
rocznikrazempubl. krajowepubl. zagraniczne
ogółem1477
2019514
2018541
2017422
Lista Filadelfijska
rocznikrazempubl. z LFpubl. pozostałe
ogółem14410
2019523
201855
2017422
punktacja MNiSW
rocznikrazempubl. z pkt. MNiSWpubl. pozostałe
ogółem1477
2019532
201855
201744
publikacje recenzowane
rocznikrazempubl. recenzowanepubl. nierecenzowane
ogółem14104
2019541
2018523
2017441
 • Characterization of aluminum-based drinking water treatment residuals / Magdalena WOŁOWIEC, Małgorzata Komorowska-Kaufman, Alina Pruss, Grzegorz RZEPA, Tomasz BAJDA // W: EUROCLAY 2019 [Dokument elektroniczny] : international conference on Clay science and technology : 1\textsuperscript{st}–5\textsuperscript{th} July 2019, Paris : book of abstracts. — Wersja do Windows. — Dane tekstowe. — [France : s. n.], [2019]. — S. 645. — Wymagania systemowe: Adobe Reader. — Tryb dostępu: https://euroclay2019.sciencesconf.org/data/pages/Book_EUROCLAY_vf.pdf [2019-07-16]

 • brak zdefiniowanych słów kluczowych

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

2
3
 • Comparison of sorption properties of water treatment residuals / Magdalena WOŁOWIEC, Tomasz BAJDA, Małgorzata Komorowska-Kaufman, Alina Pruss, Grzegorz RZEPA // W: 11\textsuperscript{th} GEOSYMPOSIUM of Young Researchers SILESIA 2018 [Dokument elektroniczny] : 12–14 September 2018, Istebna : book of abstracts / eds. Agnieszka Bracławska, [et al.]. — [Katowice : University of Silesia], [2018]. — e-ISBN: 978-83-951016-0-1. — S. 59. — Wymagania systemowe: Adobe Reader. — Tryb dostępu: http://www.geosymp.wnoz.us.edu.pl/wp-content/uploads/2017/06/Book-of-abstracts.pdf [2018-09-18]

 • brak zdefiniowanych słów kluczowych

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

4
 • Current stage of knowledge relating to the use ferruginous sludge from water treatment plants - a preliminary review of the literature / Magdalena WOŁOWIEC, Tomasz BAJDA // Mineralogia / Mineralogical Society of Poland ; ISSN 1899-8291. — Tytuł poprz.: Mineralogia Polonica. — 2017 vol. 48 no. 1–4, s. 39–45. — Bibliogr. s. 44-45, Abstr.. — Publikacja dostępna online od: 2017-09-30

 • keywords: water treatment, water treatment residuals, reuse, plant sludge management

  cyfrowy identyfikator dokumentu: 10.1515/mipo-2017-0010

5
 • Effectiveness of water treatment residuals in removing heavy metals and metalloids from aqueous solutions / Magdalena WOŁOWIEC, Tomasz BAJDA, Małgorzata Komorowska-Kaufman, Alina Pruss, Grzegorz RZEPA // Mineralogia – Special Papers ; ISSN 1899-8518. — Tytuł poprz.: Mineralogia Polonica – Special Papers ; ISSN: 1896-2203. — 2018 vol. 48, s. 92. — XXV\textsuperscript{th} meeting of the Petrology Group of the Mineralogical Society of Poland : session: ”Petrology in narrow and wide perspective: 25 years of sessions of the Petrology Group of the Mineralogical Society of Poland” : 25–28 October 2018, Brunów : abstracts and field trip guide. — tekst: http://www.mineralogia.pl/dokumenty/Mineralogia%20SP_48_2018.pdf

 • brak zdefiniowanych słów kluczowych

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

6
 • Experimental study on the removal of VOCs and PAHs by zeolites and surfactant-modified zeolites / Magdalena WOŁOWIEC, Barbara MUIR, Katarzyna Zięba, Tomasz BAJDA, Mariola Kowalik, Wojciech Franus // Energy & Fuels ; ISSN 0887-0624. — 2017 vol. 1 iss. 8, s. 8803–8812. — Bibliogr. s. 8811–8812, Abstr.. — Publikacja dostępna online od: 2017-07-17

 • brak zdefiniowanych słów kluczowych

  cyfrowy identyfikator dokumentu: 10.1021/acs.energyfuels.7b01124

7
 • Organo-modified vermiculite: preparation, characterization, and sorption of arsenic compounds / Magdalena TUCHOWSKA, Magdalena WOŁOWIEC, Agnieszka SOLIŃSKA, Anita Kościelniak, Tomasz BAJDA // Minerals [Dokument elektroniczny]. - Czasopismo elektroniczne ; ISSN 2075-163X. — 2019 vol. 9 iss. 8 art. no. 483, s. 1–23. — Wymagania systemowe: Adobe Reader. — Bibliogr. s. 19–23, Abstr.. — Publikacja dostępna online od: 2019-08-12. — tekst: https://www.mdpi.com/2075-163X/9/8/483/pdf

 • keywords: sorption, HDTMA, organo-vermiculite, HDBA, anionic species of arsenic

  cyfrowy identyfikator dokumentu: 10.3390/min9080483

8
 • Produkty odpadowe jako alternatywne sorbenty metali ciężkich – przegląd[Waste materials as alternative sorbents of heavy metals – review] / Magdalena WOŁOWIEC, Małgorzata Komorowska-Kaufman, Alina Pruss, Grzegorz RZEPA, Tomasz BAJDA // W: Sorbenty mineralne 2019 : surowce, energetyka, ochrona środowiska, nowoczesne technologie : [abstrakty z konferencji : 16–17 września 2019, Jerzmanowice] / red. nauk. Tomasz Bajda. — Kraków : Wydawnictwo Naukowe AKAPIT, 2019. — ISBN: 978-83-65955-37-1. — S. 81–82. — Bibliogr. s. 82

 • brak zdefiniowanych słów kluczowych

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

9
 • Removal of BTEX and hexane by organo-zeolites: the influence of surfactants carbon chain length on the sorption process / Magdalena WOŁOWIEC, Barbara MUIR, Tomasz BAJDA, Katarzyna Zięba, Beata Kijak, Wojciech Franus // Desalination and Water Treatment ; ISSN 1944-3994. — 2017 vol. 94, s. 120–128. — Bibliogr. s. 127–128, Abstr.. — B. Muir - dod. afiliacja: EDF Polska S. A.

 • keywords: adsorption, clinoptilolite, surfactants, zeolite Na-P1, hexane removal, BTEX removal

  cyfrowy identyfikator dokumentu: 10.5004/dwt.2017.21537

10
 • Removal of heavy metals and metalloids from water using drinking water treatment residuals as adsorbents : a review / Magdalena WOŁOWIEC, Małgorzata Komorowska-Kaufman, Alina Pruss, Grzegorz RZEPA, Tomasz BAJDA // Minerals [Dokument elektroniczny]. - Czasopismo elektroniczne ; ISSN 2075-163X. — 2019 vol. 9 iss. 8 art. no. 487, s. 1–17. — Wymagania systemowe: Adobe Reader. — Bibliogr. s. 13–17, Abstr.. — Publikacja dostępna online od: 2019-08-14. — tekst: https://www.mdpi.com/2075-163X/9/8/487/pdf

 • keywords: adsorption, arsenic, pollutants, water treatment sludges

  cyfrowy identyfikator dokumentu: 10.3390/min9080487

11
 • Sorpcja metali ciężkich i metaloidów na osadach z procesów oczyszczania wodyRemoval of heavy metals and metalloids using water treatment residuals as adsorbents / Magdalena WOŁOWIEC, Tomasz BAJDA, Małgorzata Komorowska-Kaufman, Alina Pruss, Grzegorz RZEPA // W: Zaopatrzenie w wodę, jakość i ochrona wód = Water supply and water quality / red. Zbysław Dymaczewski, [et al.]. — Poznań : Polskie Zrzeszenie Inżynierów i Techników Sanitarnych. Oddział Wielkopolski, 2018. — (Inżynieria na Rzecz Ochrony Środowiska / red. Jan F. Lemański, Sergiusz Zabawa). — ISBN: 978-83-64959-04-2. — S. 383–385. — Bibliogr. s. 385. — Tekst pol.-ang.. — Afiliacja autorów: Akademia Górniczo-Hutnicza

 • brak zdefiniowanych słów kluczowych

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

12
 • Sorption properties of ferruginous sludge from Water Treatment Plant / Magdalena WOŁOWIEC, Tomasz BAJDA, Grzegorz RZEPA, Łukasz Drewniak, Klaudia Dębiec, Małgorzata Komorowska-Kaufman, Alina Pruss // W: Herl'any 2017 : international conference of Young geologist : March 29\textsuperscript{th}–April 3\textsuperscript{rd}, 2017, Dobczyce n. Kraków, Poland : book of abstracts. — Kraków : Wydawnictwo Mineralogiczne MINERALPRESS, cop. 2018. — ISBN: 978-83-933330-1-1. — S. [68–69]. — Bibliogr. s. [69]

 • brak zdefiniowanych słów kluczowych

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

13
 • The properties of sludge formed as a result of coagulation of backwash water from filters removing iron and manganese from groundwater / Magdalena WOŁOWIEC, Alina Pruss, Małgorzata Komorowska-Kaufman, Iwona Lasocka-Gomuła, Grzegorz RZEPA, Tomasz BAJDA // SN Applied Sciences ; ISSN 2523-3963. — 2019 vol. 1 iss. 6 art. no. 639, s. [1–10]. — Bibliogr. s. 9–10, Abstr.. — Publikacja dostępna online od: 2019-05-25. — tekst: https://link.springer.com/content/pdf/10.1007%2Fs42452-019-0653-7.pdf

 • keywords: groundwater, filtration, water treatment residuals, backwashing, properties of sludge

  cyfrowy identyfikator dokumentu: 10.1007/s42452-019-0653-7

14
 • The removal of organic compounds by natural and synthetic surface-functionalized zeolites: a mini-review / Barbara Muir, Magdalena WOŁOWIEC, Tomasz BAJDA, Paulina Nowak, Piotr Czupryński // Mineralogia / Mineralogical Society of Poland ; ISSN 1899-8291. — Tytuł poprz.: Mineralogia Polonica. — 2017 vol. 48 no. 1–4, s. 145–155. — Bibliogr. s. 153–155, Abstr.. — Publikacja dostępna online od: 2017-09-30. — B. Muir, P. Nowak, P. Czupryński - afiliacja: EDF Polska S. A., Kraków

 • keywords: surface modification, organo-zeolites, volatile organic compounds, petroleum derivatives

  cyfrowy identyfikator dokumentu: 10.1515/mipo-2017-0017