Wykaz publikacji wybranego autora

Justyna Kopeć, mgr inż.

poprzednio: Zuziak

doktorant

Wydział Inżynierii Materiałowej i Ceramiki
WIMiC-kca, Katedra Chemii Analitycznej


Identyfikatory Autora

ORCID: 0000-0002-6974-7802

ResearcherID: brak

Scopus: 57193877527

Liczba pozycji spełniających powyższe kryteria selekcji: 33, z ogólnej liczby 33 publikacji Autora


1
2
 • [referat, 2019]
 • TytułBadanie zawartości metali w herbatach chińskich
  AutorzyJustyna KOPEĆ
  ŹródłoDokonania naukowe doktorantów VII : materiały konferencyjne – streszczenia wystąpień : materiały Konferencji Młodych Naukowców : dotyczy sesji: Poznań 30.03.2019 oraz Kraków 6.04.2019, Warszawa 14.04.2019 / oprac. Marcin Kuczera. — Kraków : CREATIVETIME, 2019. — S. 90
3
 • [referat, 2019]
 • TytułBismuth bulk annular band electrode as a new electrochemical sensor for traces analysis
  AutorzyJustyna KOPEĆ, Małgorzata JAKUBOWSKA
  Źródło10textsuperscript{th} interdisciplinary conference nature-human-culture : Cracow, Poland, 13–16 June 2019 : book of abstracts / ed. by Magdalena Krupska-Klimczak, Michał Apollo. — Kraków : Wydanictwo Naukowe Uniwersytetu Pedagogicznego im. Komisji Edukacji Narodowej, 2019. — S. 45
4
 • [referat, 2018]
 • TytułClassification of tea infusions based on voltammetric signals
  AutorzyJustyna ZUZIAK, Małgorzata JAKUBOWSKA
  ŹródłoEYEC monograph : 7textsuperscript{th} European Young Engineers Conference : April 23–25textsuperscript{th} 2018, Warsaw / ed. by Bartosz Nowak, [et al.]. — [Warszawa] : Warsaw University of Technology. Faculty of Chemical and Process Engineering, cop. 2018. — S. 615
5
 • [fragment monografii pokonferencyjnej, 2019]
 • TytułDevelopment of an electrochemical procedure for the determination of aluminum in tea samples
  AutorzyJustyna KOPEĆ, Małgorzata JAKUBOWSKA
  ŹródłoEYEC monograph : 8th European Young Engineers Conference : 8–10 April 2019, Warsaw. — Warsaw : Faculty of Chemical and Process Engineering. Warsaw University of Technology, cop. 2019. — S. 273
6
 • [referat, 2018]
 • TytułDP and LAP voltammograms as a data source in food profiling : [abstract]
  AutorzyJustyna ZUZIAK, Małgorzata JAKUBOWSKA
  ŹródłoEYEC monograph : 7textsuperscript{th} European Young Engineers Conference : April 23–25textsuperscript{th} 2018, Warsaw / ed. by Bartosz Nowak, [et al.]. — [Warszawa] : Warsaw University of Technology. Faculty of Chemical and Process Engineering, cop. 2018. — S. 616
7
 • [artykuł w czasopiśmie, 2017]
 • TytułEffective multivariate data presentation and modeling in distinction of the tea infusions
  AutorzyJustyna ZUZIAK, Gabriel Moskal, Małgorzata JAKUBOWSKA
  ŹródłoJournal of Electroanalytical Chemistry. — 2017 vol. 806, s. 97–106. — tekst: https://goo.gl/3EJZvM
8
 • [referat, 2018]
 • TytułElektrochemiczne badanie obecności glinu w liściach herbaty
  AutorzyJustyna KOPEĆ
  ŹródłoNowe wyzwania dla polskiej nauki : edycja 4 : materiały konferencyjne : streszczenia wystąpień, Cz. 2 / oprac. Marcin Kuczera. — Kraków : CREATIVETIME, 2018. — S. 78
9
 • [referat, 2019]
 • TytułMethodology for the determination of the aluminum in food samples with a complex matrix
  AutorzyJustyna KOPEĆ, Małgorzata JAKUBOWSKA
  ŹródłoICYR [Dokument elektroniczny] : 8textsuperscript{th} International Conference for Young Researchers : "Multidirectional research in agriculture, forestry and technology" : 25–27 April 2019, [Kraków] : book of abstracts / PhD Student Council of the University of Agriculture in Krakow. — [Kraków : s. n.], [2019]. — S. [49]
10
 • [referat, 2017]
 • TytułMetody chemometryczne w identyfikacji pochodzenia produktów spożywczych
  AutorzyJustyna ZUZIAK
  ŹródłoNowe wyzwania dla polskiej nauki : edycja 2 : materiały konferencyjne : streszczenia wystąpień, Cz. 2 / oprac. Magdalena Górska, Marcin Kuczera. — Kraków : CREATIVETIME, 2017. — S. 75
11
 • [referat, 2017]
 • TytułMetody wizualizacji danych wielowymiarowych w elektrochemii
  AutorzyGabriel Moskal, Justyna ZUZIAK, Małgorzata JAKUBOWSKA
  ŹródłoElektroanaliza w teorii i praktyce : XVI konferencja : Kraków, 1–2 czerwca 2017 / red. Filip CIEPIELA ; Polska Akademia Nauk. Komitet Chemii Analitycznej. Zespół Elektroanalizy, Katedra Chemii Analitycznej. Wydział Inżynierii Materiałowej i Ceramiki AGH. — Kraków : Wydawnictwo Naukowe „Akapit”, 2017. — S. 91
12
 • [referat, 2018]
 • TytułNarażenie na glin i jego wpływ na organizm człowieka
  AutorzyJustyna KOPEĆ
  ŹródłoNowe wyzwania dla polskiej nauki : edycja 4 : materiały konferencyjne : streszczenia wystąpień, Cz. 2 / oprac. Marcin Kuczera. — Kraków : CREATIVETIME, 2018. — S. 77
13
 • [referat, 2018]
 • TytułNew methods of interpretation and visualization of multi dimensional data : [abstract]
  AutorzyJustyna ZUZIAK, Małgorzata JAKUBOWSKA
  ŹródłoCIYSCon [Dokument elektroniczny] : XII Copernican International Young Scientists Conference : 28–29 June, 2018, Toruń, Poland / Faculty of Chemistry. Nicolaus Copernicus University in Toruń. — Toruń : Nicolaus Copernicus University, 2018. — S. 18
14
 • [referat, 2016]
 • TytułNowe procedury woltamperometryczne dla biologii i medycyny
  AutorzyBogusław BAŚ, Małgorzata JAKUBOWSKA, Justyna ZUZIAK
  ŹródłoStart-up day [Dokument elektroniczny] : [Kraków, 8 listopada 2016] : książka abstraktów / oprac. Michał Adamczyk. — Kraków : Fundacja Kraków Miastem Startupów, [2016]. — S. 31–32
15
 • [referat, 2018]
 • TytułOpracowanie procedury woltamperometrycznego oznaczania glinu na odnawialnej elektrodzie błonkowej
  AutorzyJustyna ZUZIAK, Małgorzata JAKUBOWSKA, Bogusław BAŚ
  Źródło61. Zjazd naukowy Polskiego Towarzystwa Chemicznego : 17–21 września 2018, Kraków : materiały zjazdowe. Cz. 1, Streszczenia / red. prowadzący Agnieszka Węgrzyn. — Warszawa : Polskie Towarzystwo Chemiczne, 2018. — S. S09-9 S09KS08
16
 • [referat, 2018]
 • TytułPodejście chemometryczne w separowaniu mało różniących się sygnałów woltamperometrycznych
  AutorzyJustyna ZUZIAK
  ŹródłoDokonania naukowe doktorantów VI : materiały konferencyjne – streszczenia wystąpień : materiały Konferencji Młodych Naukowców : dotyczy sesji: Warszawa 14.04.2018, Poznań 15.04.2018 oraz Kraków 21.04.2018 / oprac. Katarzyna Walkowiak, Marcin Kuczera. — Kraków : CREATIVETIME, 2018. — S. 127
17
 • [referat, 2018]
 • TytułProcedures for the voltammetric determination of aluminium in biological samples with a complex matrix : [abstract]
  AutorzyJustyna ZUZIAK, Małgorzata JAKUBOWSKA
  ŹródłoCIYSCon [Dokument elektroniczny] : XII Copernican International Young Scientists Conference : 28–29 June, 2018, Toruń, Poland / Faculty of Chemistry. Nicolaus Copernicus University in Toruń. — Toruń : Nicolaus Copernicus University, 2018. — S. 93
18
 • [referat, 2019]
 • TytułRelease of aluminum from different tea leaves and its transition to a solution
  AutorzyJustyna KOPEĆ, Małgorzata JAKUBOWSKA
  Źródło10textsuperscript{th} interdisciplinary conference nature-human-culture : Cracow, Poland, 13–16 June 2019 : book of abstracts / ed. by Magdalena Krupska-Klimczak, Michał Apollo. — Kraków : Wydanictwo Naukowe Uniwersytetu Pedagogicznego im. Komisji Edukacji Narodowej, 2019. — S. 44
19
 • [referat, 2017]
 • TytułSposoby klasyfikowania i odróżniania produktów spożywczych
  AutorzyJustyna ZUZIAK
  ŹródłoNowe wyzwania dla polskiej nauki : edycja 2 : materiały konferencyjne : streszczenia wystąpień, Cz. 2 / oprac. Magdalena Górska, Marcin Kuczera. — Kraków : CREATIVETIME, 2017. — S. 76
20
 • [referat, 2017]
 • TytułStrategie oznaczania glinu w woltamperometrii
  AutorzyJustyna ZUZIAK
  ŹródłoWpływ młodych naukowców na osiągnięcia polskiej nauki : X edycja : Kraków 14.01.2017, Poznań 21.01.2017 : materiały konferencyjne – streszczenia wystąpień, cz. 2 / oprac. Marcin Kuczera, Krzysztof Piech. — Kraków : CREATIVETIME, 2017. — S. 68
21
22
 • [referat, 2018]
 • TytułVoltammetric analysis of traces in tea leaf samples
  AutorzyJustyna ZUZIAK, Małgorzata JAKUBOWSKA
  ŹródłoNatura – człowiek – kultura : książka abstraktów IV międzynarodowej IX ogólnopolskiej interdyscyplinarnej konferencji naukowej : [14–17 czerwca 2018, Kraków, Polska] / red. Magdalena Krupska, Michał Apollo. — Kraków : Wydawnictwo Naukowe Uniwersytetu Pedagogicznego im. Komisji Edukacji Narodowej, 2018. — S. 111
23
 • [artykuł w czasopiśmie, 2017]
 • TytułVoltammetric determination of aluminum-Alizarin S complex by renewable silver amalgam electrode in river and waste waters
  AutorzyJustyna ZUZIAK, Małgorzata JAKUBOWSKA
  ŹródłoJournal of Electroanalytical Chemistry. — 2017 vol. 794, s. 49–57. — tekst: http://goo.gl/b9pYOq
24
25
 • [fragment monografii pokonferencyjnej, 2017]
 • TytułVoltammetric profiling of tea infusions : [abstract]
  AutorzyJustyna ZUZIAK, Małgorzata JAKUBOWSKA
  ŹródłoEYEC monograph : 6textsuperscript{th} European Young Engineers Conference : April 24–26textsuperscript{th} 2017, Warsaw / ed. Bartosz Nowak, Łukasz Werner, Patrycja Wierzba. — Warsaw : University of Technology. Faculty of Chemical and Process Engineering, cop. 2017. — S. 348