Wykaz publikacji wybranego autora

Justyna Kopeć, mgr inż.

poprzednio: Zuziak

doktorant

Wydział Inżynierii Materiałowej i Ceramiki
WIMiC-kca, Katedra Chemii Analitycznej


Identyfikatory Autora

ORCID: 0000-0002-6974-7802

ResearcherID: brak

Scopus: 57193877527

Liczba pozycji spełniających powyższe kryteria selekcji: 33, z ogólnej liczby 33 publikacji Autora


1
2
 • Badanie zawartości metali w herbatach chińskich
3
 • Bismuth bulk annular band electrode as a new electrochemical sensor for traces analysis
4
 • Classification of tea infusions based on voltammetric signals
5
 • Development of an electrochemical procedure for the determination of aluminum in tea samples
6
 • DP and LAP voltammograms as a data source in food profiling
7
 • Effective multivariate data presentation and modeling in distinction of the tea infusions
8
 • Elektrochemiczne badanie obecności glinu w liściach herbaty
9
 • Methodology for the determination of the aluminum in food samples with a complex matrix
10
 • Metody chemometryczne w identyfikacji pochodzenia produktów spożywczych
11
 • Metody wizualizacji danych wielowymiarowych w elektrochemii
12
 • Narażenie na glin i jego wpływ na organizm człowieka
13
 • New methods of interpretation and visualization of multi dimensional data
14
 • Nowe procedury woltamperometryczne dla biologii i medycyny
15
 • Opracowanie procedury woltamperometrycznego oznaczania glinu na odnawialnej elektrodzie błonkowej
16
 • Podejście chemometryczne w separowaniu mało różniących się sygnałów woltamperometrycznych
17
 • Procedures for the voltammetric determination of aluminium in biological samples with a complex matrix
18
 • Release of aluminum from different tea leaves and its transition to a solution
19
 • Sposoby klasyfikowania i odróżniania produktów spożywczych
20
 • Strategie oznaczania glinu w woltamperometrii
21
22
 • Voltammetric analysis of traces in tea leaf samples
23
 • Voltammetric determination of aluminum-Alizarin S complex by renewable silver amalgam electrode in river and waste waters
24
25
 • Voltammetric profiling of tea infusions