Wykaz publikacji wybranego autora

Magdalena Mamak, mgr inż.

doktorant

Wydział Geologii, Geofizyki i Ochrony Środowiska
WGGiOŚ-koś, Katedra Ochrony Środowiska


Identyfikatory Autora

ORCID: 0000-0002-1104-8128 połącz konto z ORCID

ResearcherID: R-3363-2018

Scopus: 57194769510
1
  • Akumulacja metali ciężkich w naturalnej barierze geologicznej w obrębie wybranego składowiska odpadów komunalnych
2
  • Akumulacja metali ciężkich w naturalnej barierze geologicznej w obrębie wybranego składowiska odpadów komunalnych
3
  • Mobilność i biodostępność chromu w glebach zanieczyszczonych przez zakłady garbarskie
4
  • Realizacja założeń przyjętych w powiatowych programach gospodarki odpadami w zakresie selektywnej zbiórki odpadów na przykładzie wybranej gminy miejskiej i wiejskiej z terenu powiatu limanowskiego
5
  • Zamykanie i rekultywacja dzikich składowisk odpadów niespełniających wymagań prawnych po wejściu Polski do UE na przykładzie wybranego składowiska z terenu powiatu nowosądeckiego