Wykaz publikacji wybranego autora

Magdalena Mamak, mgr inż.

doktorant

Wydział Geologii, Geofizyki i Ochrony Środowiska
WGGiOŚ-koś, Katedra Ochrony Środowiska


Identyfikatory Autora

ORCID: 0000-0002-1104-8128 połącz konto z ORCID

ResearcherID: R-3363-2018

Scopus: 57194769510

Liczba pozycji spełniających powyższe kryteria selekcji: 12, z ogólnej liczby 12 publikacji Autora


1
 • Akumulacja metali ciężkich w naturalnej barierze geologicznej w obrębie wybranego składowiska odpadów komunalnych
2
 • Akumulacja metali ciężkich w naturalnej barierze geologicznej w obrębie wybranego składowiska odpadów komunalnych
3
 • Environmental indicators for evaluation of chromium content in soils on the example of an inoperative tanning plant
4
 • Health risks associated with municipal waste combustion on the example of Laskowa commune (Southern Poland)
5
 • Heavy metals in sands of sandboxes: health risk associated with their quantities and form of occurrence in some spas of Poland
6
 • Impact of the landfill of ashes from the smelter on the soil environment: case study from the South Poland, Europe
7
 • Micro- and macroelement contents in the liver of farm and wild animals and the health risks involved in liver consumption
8
 • Mobilność i biodostępność chromu w glebach zanieczyszczonych przez zakłady garbarskie
9
 • Ocena stanu środowiska wodnego w obrębie nieczynnego składowiska odpadów komunalnych na terenie powiatu nowosądeckiego
10
 • Realizacja założeń przyjętych w powiatowych programach gospodarki odpadami w zakresie selektywnej zbiórki odpadów na przykładzie wybranej gminy miejskiej i wiejskiej z terenu powiatu limanowskiego
11
 • Spalanie odpadów komunalnych w paleniskach domowych a ryzyko zdrowotne
12
 • Zamykanie i rekultywacja dzikich składowisk odpadów niespełniających wymagań prawnych po wejściu Polski do UE na przykładzie wybranego składowiska z terenu powiatu nowosądeckiego