Wykaz publikacji wybranego autora

Magdalena Mamak, mgr inż.

doktorant

Faculty of Geology, Geophysics and Environmental Protection
WGGiOŚ-koś


Identyfikatory Autora

ORCID: 0000-0002-1104-8128 połącz konto z ORCID

ResearcherID: R-3363-2018

Scopus: 57194769510
1
2
 • Ocena stanu środowiska wodnego w obrębie nieczynnego składowiska odpadów komunalnych na terenie powiatu nowosądeckiegoAssessment of the water condition within a closed municipal waste landfill site in the district of Nowy Sącz / Alicja KICIŃSKA, Magdalena MAMAK // W: Czynniki środowiskowe a zdrowie – wymiar edukacyjny = Environmental factors and health – educational dimension / red. nauk. Jarosław Chmielewski, Ilona Żeber-Dzikowska, Justyna Kosecka. — Warszawa : Instytut Ochrony Środowiska – Państwowy Instytut Badawczy, 2020. — ISBN: 978-83-60312-63-6. — S. 349–360. — Bibliogr. s. 359–360 Streszcz., Abstr.

 • słowa kluczowe: wody podziemne, składowisko odpadów, stan środowiska

  keywords: ground water, landfill site, environmental condition

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

3
 • Spalanie odpadów komunalnych w paleniskach domowych a ryzyko zdrowotneIncineration of municipal waste in domestic furnaces and the health risks associated with this process / Magdalena MAMAK, Alicja KICIŃSKA // W: Czynniki środowiskowe a zdrowie – wymiar edukacyjny = Environmental factors and health – educational dimension / red. nauk. Jarosław Chmielewski, Ilona Żeber-Dzikowska, Justyna Kosecka. — Warszawa : Instytut Ochrony Środowiska – Państwowy Instytut Badawczy, 2020. — ISBN: 978-83-60312-63-6. — S. 81–94. — Bibliogr. s. 93–94 Abstr., Streszcz.

 • słowa kluczowe: odpady komunalne, spalanie, ryzyko zdrowotne, paleniska domowe

  keywords: municipal waste, incineration, health risk, household hearths

  cyfrowy identyfikator dokumentu: