Wykaz publikacji wybranego autora

Magdalena Mamak, mgr inż.

doktorant

Wydział Geologii, Geofizyki i Ochrony Środowiska
WGGiOŚ-koś, Katedra Ochrony Środowiska


Identyfikatory Autora

ORCID: 0000-0002-1104-8128 połącz konto z ORCID

ResearcherID: R-3363-2018

Scopus: 57194769510
1
  • Akumulacja metali ciężkich w naturalnej barierze geologicznej w obrębie wybranego składowiska odpadów komunalnych[Accumulation of heavy metals in a natural geological barrier within the area of a selected municipal waste landfill] / Magdalena MAMAK, Alicja KICIŃSKA // W: „Edukacja – zdrowie – środowisko” : ogólnopolska konferencja naukowa : Kielce 6–7 czerwca 2016 r.. — [Kielce : s. n.], [2016]. — S. 35. — Afiliacja autorów: Akademia Górniczo-Hutnicza

  • słowa kluczowe: metale ciężkie, akumulacja, bariera geologiczna, składowisko odpadów

    cyfrowy identyfikator dokumentu:

2
  • Mobilność i biodostępność chromu w glebach zanieczyszczonych przez zakłady garbarskie[Mobility and bioavailability of chromium in soils polluted by tanneries] / Magdalena MAMAK // W: Posiedzenie naukowe Komisji Nauk Geologicznych PAN [Dokument elektroniczny] : [grudzień 2016] : abstrakty referatów / Komisja Nauk Geologicznych PAN. Oddział w Krakowie. — Wersja do Windows. — Dane tekstowe. — [Kraków : KNG PAN], [2016]. — S. 1–2. — Tryb dostępu: http://home.agh.edu.pl/kngokpan/abstrakty/Mamak.pdf [2017-01-26]. — Bibliogr. s. 2

  • brak zdefiniowanych słów kluczowych

    cyfrowy identyfikator dokumentu: