Wykaz publikacji wybranego autora

Magdalena Mamak, mgr inż.

doktorant

Wydział Geologii, Geofizyki i Ochrony Środowiska
WGGiOŚ-koś, Katedra Ochrony Środowiska


Identyfikatory Autora

ORCID: 0000-0002-1104-8128 połącz konto z ORCID

ResearcherID: R-3363-2018

Scopus: 57194769510Statystyka obejmuje publikacje afiliowane AGH od 2008 roku włącznie

typ publikacji
rocznikl. publ.książkifragm.referatyartykułypatentymapyred. czas.inne
ogółem124161
2020321
201922
201722
201652111
język publikacji
rocznikrazempolskojęzyczneanglojęzycznepozostałe języki
ogółem1275
2020321
201922
201722
201655
kraj wydania
rocznikrazempubl. krajowepubl. zagraniczne
ogółem1275
2020321
201922
201722
201655
Lista Filadelfijska
rocznikrazempubl. z LFpubl. pozostałe
ogółem1257
2020312
201922
201722
201655
punktacja MNiSW
rocznikrazempubl. z pkt. MNiSWpubl. pozostałe
ogółem12102
202033
201922
201722
2016532
publikacje recenzowane
rocznikrazempubl. recenzowanepubl. nierecenzowane
ogółem12102
202033
201922
201722
20165321
 • Akumulacja metali ciężkich w naturalnej barierze geologicznej w obrębie wybranego składowiska odpadów komunalnych[Accumulation of heavy metals in a natural geological barrier within the area of a selected municipal waste landfill] / Magdalena MAMAK, Alicja KICIŃSKA // W: „Edukacja – zdrowie – środowisko” : ogólnopolska konferencja naukowa : Kielce 6–7 czerwca 2016 r.. — [Kielce : s. n.], [2016]. — S. 35. — Afiliacja autorów: Akademia Górniczo-Hutnicza

 • słowa kluczowe: metale ciężkie, akumulacja, bariera geologiczna, składowisko odpadów

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

2
 • Akumulacja metali ciężkich w naturalnej barierze geologicznej w obrębie wybranego składowiska odpadów komunalnychAccumulation of heavy metals in a natural geological barrier within the area of a selected municipal waste landfill / Magdalena MAMAK, Alicja KICIŃSKA // W: Człowiek a środowisko – wzajemne oddziaływanie = Man vs environment – interaction / red. nauk. Jarosław Chmielewski, Ilona Żeber-Dzikowska, Barbara Gworek. — Warszawa : Instytut Ochrony Środowiska – Państwowy Instytut Badawczy, cop. 2016. — ISBN: 978-83-60312-82-7. — S. 217–227. — Bibliogr. s. 226–227, Streszcz., Summ.

 • słowa kluczowe: metale ciężkie, akumulacja, bariera geologiczna, składowisko odpadów

  keywords: heavy metals, accumulation, geological barrier, landfill site

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

3
4
 • Health risks associated with municipal waste combustion on the example of Laskowa commune (Southern Poland) / Alicja KICIŃSKA, Magdalena MAMAK // Human and Ecological Risk Assessment ; ISSN 1080-7039. — 2017 vol. 23 no. 8, s. 2087–2096. — Bibliogr. s. 2095–2096, Abstr.. — Publikacja dostępna online od: 2017-08-11. — tekst: https://goo.gl/Jv3KLn

 • keywords: heavy metals, risk assessment, fly ashes

  cyfrowy identyfikator dokumentu: 10.1080/10807039.2017.1364131

5
6
7
8
 • Mobilność i biodostępność chromu w glebach zanieczyszczonych przez zakłady garbarskie[Mobility and bioavailability of chromium in soils polluted by tanneries] / Magdalena MAMAK // W: Posiedzenie naukowe Komisji Nauk Geologicznych PAN [Dokument elektroniczny] : [grudzień 2016] : abstrakty referatów / Komisja Nauk Geologicznych PAN. Oddział w Krakowie. — Wersja do Windows. — Dane tekstowe. — [Kraków : KNG PAN], [2016]. — S. 1–2. — Tryb dostępu: http://home.agh.edu.pl/kngokpan/abstrakty/Mamak.pdf [2017-01-26]. — Bibliogr. s. 2

 • brak zdefiniowanych słów kluczowych

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

9
 • Ocena stanu środowiska wodnego w obrębie nieczynnego składowiska odpadów komunalnych na terenie powiatu nowosądeckiegoAssessment of the water condition within a closed municipal waste landfill site in the district of Nowy Sącz / Alicja KICIŃSKA, Magdalena MAMAK // W: Czynniki środowiskowe a zdrowie – wymiar edukacyjny = Environmental factors and health – educational dimension / red. nauk. Jarosław Chmielewski, Ilona Żeber-Dzikowska, Justyna Kosecka. — Warszawa : Instytut Ochrony Środowiska – Państwowy Instytut Badawczy, 2020. — ISBN: 978-83-60312-63-6. — S. 349–360. — Bibliogr. s. 359–360 Streszcz., Abstr.

 • słowa kluczowe: wody podziemne, składowisko odpadów, stan środowiska

  keywords: ground water, landfill site, environmental condition

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

10
 • Realizacja założeń przyjętych w powiatowych programach gospodarki odpadami w zakresie selektywnej zbiórki odpadów na przykładzie wybranej gminy miejskiej i wiejskiej z terenu powiatu limanowskiegoImplementation of objectives set out to achieve in the district programs of waste management concerning selective collection of waste on the example of the selected urban and rural commune in the Limanowa district / Alicja KICIŃSKA, Magdalena MAMAK // W: Człowiek a środowisko – wzajemne oddziaływanie = Man vs environment – interaction / red. nauk. Jarosław Chmielewski, Ilona Żeber-Dzikowska, Barbara Gworek. — Warszawa : Instytut Ochrony Środowiska – Państwowy Instytut Badawczy, cop. 2016. — ISBN: 978-83-60312-82-7. — S. 79–90. — Bibliogr. s. 89–90, Streszcz., Summ.

 • słowa kluczowe: odpady, plan gospodarki odpadami, selektywna zbiórka, założenia

  keywords: waste, assumptions, waste management plan, selective collection

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

11
 • Spalanie odpadów komunalnych w paleniskach domowych a ryzyko zdrowotneIncineration of municipal waste in domestic furnaces and the health risks associated with this process / Magdalena MAMAK, Alicja KICIŃSKA // W: Czynniki środowiskowe a zdrowie – wymiar edukacyjny = Environmental factors and health – educational dimension / red. nauk. Jarosław Chmielewski, Ilona Żeber-Dzikowska, Justyna Kosecka. — Warszawa : Instytut Ochrony Środowiska – Państwowy Instytut Badawczy, 2020. — ISBN: 978-83-60312-63-6. — S. 81–94. — Bibliogr. s. 93–94 Abstr., Streszcz.

 • słowa kluczowe: odpady komunalne, spalanie, ryzyko zdrowotne, paleniska domowe

  keywords: municipal waste, incineration, health risk, household hearths

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

12
 • Zamykanie i rekultywacja dzikich składowisk odpadów niespełniających wymagań prawnych po wejściu Polski do UE na przykładzie wybranego składowiska z terenu powiatu nowosądeckiegoThe closing and remediation of the non-regulated landfills non-conforming with legal requirements after the joining of Poland to EU, on the example of a selected landfill at the territory of Nowy Sącz district / Magdalena MAMAK, Alicja KICIŃSKA // Zeszyty Naukowe / Uniwersytet Zielonogórski ; nr 162. Inżynieria Środowiska ; ISSN 1895-7323. — 2016 nr 42, s. 138–154. — Bibliogr. s. 153–154, Streszcz., Summ.

 • słowa kluczowe: monitoring, składowisko odpadów, proces rekultywacji, wymagania prawne

  keywords: monitoring, landfill, legal requirements, remediation process

  cyfrowy identyfikator dokumentu: