Wykaz publikacji wybranego autora

Paulina Bździuch, mgr inż.

doktorant

Wydział Geodezji Górniczej i Inżynierii Środowiska
WGGiIŚ-kkoś, Katedra Kształtowania i Ochrony Środowiska


Identyfikatory Autora

ORCID: 0000-0002-3761-6306 połącz konto z ORCID

ResearcherID: W-3179-2018

Scopus: 57194727150Statystyka obejmuje publikacje afiliowane AGH od 2008 roku włącznie

typ publikacji
rocznikl. publ.książkifragm.referatyartykułypatentymapyred. czas.inne
ogółem181107
202211
2020211
201933
20184121
2017862
język publikacji
rocznikrazempolskojęzyczneanglojęzycznepozostałe języki
ogółem18117
202211
2020211
201933
201844
2017862
kraj wydania
rocznikrazempubl. krajowepubl. zagraniczne
ogółem18144
202211
2020211
201933
201844
201788
Lista Filadelfijska
rocznikrazempubl. z LFpubl. pozostałe
ogółem18414
202211
2020211
201933
201844
201788
punktacja MNiSW
rocznikrazempubl. z pkt. MNiSWpubl. pozostałe
ogółem1899
202211
202022
201933
2018422
2017826
publikacje recenzowane
rocznikrazempubl. recenzowanepubl. nierecenzowane
ogółem1899
202211
202022
201933
2018422
20178261
 • Analizy GIS w inwentaryzacji emisji do powietrza z transportu drogowego
2
 • Assessing the impact of road traffic reorganization on air quality: a street canyon case study
3
 • Autobusowy transport publiczny w Krakowie na tle najlepszych światowych systemów komunikacji miejskiej oraz ocena wpływu jego modernizacji na wielkość emisji zanieczyszczeń
4
 • Dostępne światowe metody inwentaryzacji emisji zanieczyszczeń z transportu drogowego
5
 • Emisja metali ciężkich do powietrza z autobusów miejskich w Krakowie w latach 2010–2025
6
 • Evaluation of opportunities for improvement of OSPM model performance by considering secondary dust emissions from roads
7
 • Evaluating the influence of modernization of the urban bus fleet in Krakow in the years 2010-2015 on the amount of pollutants emitted into the air
8
9
 • Metale ciężkie – wielkości emisji z komunikacji zbiorowej wzdłuż szlaków komunikacyjnych
10
 • Ocena wpływu zmian w organizacji ruchu na jakość powietrza na przykładzie kanionu ulicznego
11
 • Ostatnie dziesięciolecie rozwoju transportu drogowego w Krakowie – znaczenie dla jakości lokalnego powietrza
12
 • Ostatnie dziesięciolecie rozwoju transportu drogowego w Krakowie – znaczenie dla jakości lokalnego powietrza
13
 • Particle matter trends (PM10 and PM2.5) from road transport in Krakow: a street canyon case study av. Krasinski
14
15
 • Przykład zastosowania oprogramowania COPERT 4 do oceny zmian emisji zanieczyszczeń do powietrza na przykładzie komunikacji miejskiej w Aglomeracji Krakowskiej
16
 • Udział komunikacji miejskiej w emisji zanieczyszczeń pyłowo-gazowych do powietrza z sektora transportu drogowego w Krakowie
17
18
 • Wykorzystanie narzędzia GIS do oceny zmiany wielkości emisji zanieczyszczeń powietrza z transportu drogowego