Wykaz publikacji wybranego autora

Paulina Bździuch, mgr inż.

doktorant

Wydział Geodezji Górniczej i Inżynierii Środowiska
WGGiIŚ-kkoś, Katedra Kształtowania i Ochrony Środowiska


Identyfikatory Autora

ORCID: 0000-0002-3761-6306 połącz konto z ORCID

ResearcherID: W-3179-2018

Scopus: 57194727150
1
  • Autobusowy transport publiczny w Krakowie na tle najlepszych światowych systemów komunikacji miejskiej oraz ocena wpływu jego modernizacji na wielkość emisji zanieczyszczeń
2
  • Dostępne światowe metody inwentaryzacji emisji zanieczyszczeń z transportu drogowego
3
  • Metale ciężkie – wielkości emisji z komunikacji zbiorowej wzdłuż szlaków komunikacyjnych
4
  • Przykład zastosowania oprogramowania COPERT 4 do oceny zmian emisji zanieczyszczeń do powietrza na przykładzie komunikacji miejskiej w Aglomeracji Krakowskiej
5
  • Udział komunikacji miejskiej w emisji zanieczyszczeń pyłowo-gazowych do powietrza z sektora transportu drogowego w Krakowie
6
  • Wykorzystanie narzędzia GIS do oceny zmiany wielkości emisji zanieczyszczeń powietrza z transportu drogowego